Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Fullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Fullmakt

En fullmakt är ett dokument som ger en eller flera personer rätt att agera för en annan persons räkning. I vissa situationer kan det vara praktiskt – eller till och med nödvändigt – att utfärda fullmakter. Med Jurio kan du enkelt och snabbt skapa en juridiskt giltig fullmakt helt på egen hand.

Hos LegalDesk

Pris: 349:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara kr. 1 500:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är ett dokument som ger en annan person rätten att utföra handlingar i ditt namn. Fullmakten kan även användas för att företräda dig i olika ärenden med rättsligt bindande verkan. Några av de vanligast anledningarna till att man skriver en fullmakt är att man inte har möjlighet att närvara fysiskt för en rättshandling, eller att man vill låta någon med mer kompetens representera en i ett särskilt ärende. Den som har fullmakten kan bland annat signera avtal, genomföra köp eller sköta försäljningar åt dig. Det kan även röra sig om att fatta beslut åt dig när du inte själv har möjligheten att göra det. 

En fullmakt kan användas vid ett enstaka tillfälle eller för flera handlingar under en längre period och har två huvudsakliga parter: Fullmaktsgivaren ger fullmakten till någon annan och fullmaktshavaren får rätt att agera i fullmaktsgivarens namn. Med Jurio kan du tryggt och enkelt upprätta en fullmakt för just dina behov.Så skapar du en fullmakt med Jurio

Fullmakter behövs i olika situationer

Det finns flera olika situationer då en fullmakt kan behövas. Du kanske vill att någon annan ska företräda dig vid exempelvis:

När kan en fullmakt användas?

En fullmakt kommer bland annat till användning när du inte har möjlighet att närvara fysiskt för en rättshandling; såsom vid signering av avtal, genomförandet av köp och vid försäljning av exempelvis ett hus. 

Det finns även fullmakter som träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan ta ekonomiska eller personliga beslut på egen hand. Den typen kallas för framtidsfullmakt.   

Vad gäller giltighetstid kan en fullmakt användas vid ett enstaka tillfälle eller för flera handlingar under en längre period. Vad fullmakten ska omfatta och hur länge den ska gälla är upp till dig som fullmaktsgivare att besluta.

Fullmakten ska signeras – digitalt eller för hand

Hos Jurio är det enkelt att skapa en digital fullmakt. Du väljer själv om du vill signera fullmakten digitalt med BankID eller för hand – men var uppmärksam på att fullmakter som avser köp av fast egendom enligt lag ska vara skriftliga. Det innebär att dokumentet även måste signeras för hand för att vara giltigt.

Bevittning och granskning

När du upprättar en fullmakt får du även välja om fullmakten ska bevittnas av två personer. Om du väljer att fullmakten ska bevittnas behöver den skrivas ut och signeras för hand. En vanlig fullmakt kräver inte bevittning, men det kan vara en extra trygghet ifall en tvist skulle uppstå – dessutom kan vissa parter, såsom banker, kräva att fullmakten är bevittnad. Just därför brukar vi rekommendera våra kunder att de får sina fullmakter bevittnade.

Vad gäller beviljning av lagfart i en ny egendom är bevittning däremot ett krav. Bevittning är som sagt även ett krav för framtidsfullmakter. Du kan även välja att tillföra granskare som har som uppgift att granska framtidsfullmaktens fullmaktshavare vid behov.

Granskare har rätt att återkalla framtidsfullmakten om de anser detta vara nödvändigt, liksom granskaren kan kräva att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag. Det är valfritt att utse en granskare i din framtidsfullmakt.

Upprätta en fullmakt på engelska

När du skapar en fullmakt med Jurio får du själv bestämma om fullmakten ska vara på svenska eller engelska. Fullmakten bör vara på det språk som den riktar sig mot. Om du till exempel ska använda fullmakten utomlands är det en bra idé att välja engelska som språk.

Att skriva en fullmakt på engelska kan vara värdefullt om du exempelvis ska bevisa att du besitter rätten att köra någon annans bil utomlands. I fullmakten ska du ange namn och personnummer på ägaren av bilen samt på personen som ska låna bilen, förtydliga att fullmaktshavaren har tillåtelse att köra fullmaktsgivarens fordon utomlands, samt inkludera detaljer om bilen. Avslutningsvis ska den engelska fullmakten skrivas under och datum vid signering nedtecknas.

Att skriva en fullmakt

Du kan självklart skriva en fullmakt helt på egen hand. Men för att vara säker på att du har fått med allt i fullmakten har Jurio skapat ett enkelt formulär att fylla i. En fullmakt bör innehålla en beskrivning av vad fullmakten omfattar, vem som omfattas av den, samt information om hur länge fullmakten ska gälla. Därutöver ska fullmakten innehålla underskrifter och datum för att kunna träda i kraft. 

I vissa fall, exempelvis när du skriver en framtidsfullmakt, ska fullmakten bevittnas. Med det sagt ska fullmakten följa vissa formkrav, men behöver inte nödvändigtvis utformas på ett särskilt sätt.

Det kan kännas förvirrande och överväldigande att hålla koll på alla juridiska förordningar och termer. Med Jurio slipper du ta hänsyn till sådant. Med vår tjänst får du själv välja hur din fullmakt ska utformas, så att den uppfyller dina unika behov och alla juridiska krav.

Se till att fullmakten är skriftlig

Ibland finns det krav på att fullmakten ska vara skriftlig, så är fallet för framtidsfullmakter. Men vanligtvis finns det inget krav på att fullmakten ska vara skriftlig. Vi rekommenderar dock att du alltid har en skriftlig fullmakt. Annars kan det uppstå tvister om vad fullmakten faktiskt omfattar och det kan vara svårt att bevisa innehållet om fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren bara kommit överens muntligt.  

Jurios olika fullmakter 

Det finns olika typer av fullmakter med olika användningsområden. I grund och botten fyller de dock samma funktion – att låta någon annan företräda dig när du själv inte kan eller vill närvara. Med Jurio kan du skapa följande typer av fullmakt:

Generalfullmakt

Som namnet antyder ger en generalfullmakt en generell, eller allmän behörighet. Fullmakten gör att fullmakthavaren får rätt att företräda fullmaktsgivaren i flera typer av ärenden, vid upprepade tillfällen. Det går att begränsa generalfullmakten så att vissa utvalda frågor inte ingår. Till exempel kan fullmakthavaren få sköta allt utom försäljning och köp av fastigheter åt fullmaktsgivaren. Generalfullmakter kan gälla tillsvidare eller under en bestämd tid.

Läs mer om generalfullmakter här.

Enkel fullmakt

Denna fullmakt används för mer specifika ärenden. Exempelvis kan du ge en annan person en fullmakt om du behöver hjälp med köp eller försäljning av en bostad eller ett fordon. En enkel fullmakt kan även användas för att låta någon annan företräda dig vid en bolagsstämma eller bouppteckning, och många skriver en fullmakt innan man lånar ut sin bil för en bilsemester.

Här kan du läsa mer om enkla fullmakter.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt skriver du idag, så att en eller flera utvalda personer får rätt att ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre skulle klara av det själv. Framtidsfullmakter träder i kraft när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, hög ålder eller en olycka inte längre kan ta hand om sina egna ärenden, och det är ett alternativ till systemet med god man. Fullmaktshavaren kan då fatta beslut åt dig angående exempelvis din ekonomi. Visste du att en framtidsfullmakt kan ha en eller flera fullmaktshavare? Lär dig mer här.

Läs mer om framtidsfullmakter här.

Skapa en generalfullmakt eller enkel fullmakt med Jurio 

Med Jurios formulär kan du tryggt, säkert och snabbt skriva en fullmakt. Genom att svara på ett antal frågor skräddarsys fullmakten efter alla dina behov. Du kan vara säker på att fullmakten blir juridisk giltig och du har din färdiga fullmakt inom några minuter.

Fullmakt

För generella eller särskilda uppdrag

Kvalitetssäkrad av jurist

På svenska eller engelska

Utse flera fullmaktshavare

För representation i olika ärenden

Signera med BankID

Bara 349:-

Inkl. moms

Skapa en Fullmakt

Spara 1 500:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Vad är en fullmakt?

Vad betyder fullmakt?

Hur länge gäller en fullmakt?

Hur ser en fullmakt ut?

Hur återkallas en fullmakt?

Kan jag använda en fullmakt utomlands?

Vem får bevittna en fullmakt?

Kan jag skriva en fullmakt själv?

Vad är skillnaden mellan en generell och enkel fullmakt?

Vad är en framtidsfullmakt?