Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Fullmakt
dit dokument oprettes...
10 - 15 min.
Det tager 10 - 15 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde fullmakt

Fullmakt

Ibland uppstår situationer där du inte själv kan utföra dina ärenden, och vill ta hjälp av någon annan. Med en fullmakt kan en annan person sköta dina ärenden i ditt namn.

Hos LegalDesk

Pris: 349,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 1 500,-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Vad är en fullmakt?

Med en fullmakt kan du ge någon annan i uppdrag att utföra handlingar i ditt namn med rättsligt bindande verkan. Fullmakten har två parter: 

 • Fullmaktsgivare: personen som ger fullmakten till någon annan.
 • Fullmaktshavare: personen eller personerna som får rätt att agera i fullmaktsgivarens namn.

När kan en fullmakt användas?

En fullmakt kan användas vid ett enstaka tillfälle eller för flera handlingar under en längre period. Fullmakter kommer oftast till användning när du inte har möjlighet att närvara fysiskt för en rättshandling som att signera avtal, genomföra köp eller försäljning.

Exempel på fullmakt upprättad med Jurio

Jurios utbud av fullmakter 

Det finns flera slags fullmakter med olika användningsområden. I grund och botten fyller de dock samma funktion – att låta någon annan företräda dig när du själv inte kan eller vill närvara. Med Jurio kan du skapa följande typer av fullmakt:

Generalfullmakt

Som namnet antyder ger en generalfullmakt en generell, eller allmän behörighet:

 • Fullmakthavaren får rätt att företräda fullmaktsgivaren i flera typer av ärenden, vid upprepade tillfällen.
 • Det går att begränsa generalfullmakten så att vissa utvalda frågor inte ingår. Till exempel kan fullmakthavaren få sköta allt utom försäljning och köp av fastigheter år fullmaktsgivaren. 
 • Kan gälla tillsvidare eller under en bestämd tid.
 • Läs mer om Generalfullmakter här

 

Enkel fullmakt

Fullmaktsgivaren ger Fullmakthavaren ett specifikt uppdrag:

 • Köp eller försäljning av bostadsrätt eller fastighet
 • Köp eller försäljning av fordon
 • Företräda Fullmaktsgivaren vid bolagsstämma
 • Företräda Fullmaktsgivaren vid föreningsstämma för bostadsrättsförening
 • Företräda Fullmaktsgivaren vid bouppteckning
 • Du kan även välja att själv beskriva vad Fullmakthavaren ska få rätt att göra åt dig.
 • Läs mer om Enkla Fullmakter här.

Framtidsfullmakt

En fullmakt som du skriver idag, så att en utvald person får ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre skulle klara av det själv.

 • Skriv framtidsfullmakten idag och utse en eller flera framtida fullmaktshavare.
 • Träder i kraft när du på grund av sjukdom, hög ålder eller olycka inte längre kan ta hand om dina egna ärenden.
 • Läs mer om Framtidsfullmakter här.

Hur skriver jag en fullmakt?

En fullmakt bör innehålla en beskrivning av vad fullmakten omfattar, vem som omfattas av den, hur länge den ska gälla samt underskrifter och datum. I vissa fall, exempelvis när du skriver en framtidsfullmakt, ska den även bevittnas. Med Jurio får du själv välja hur din fullmakt ska utformas, så att den uppfyller dina unika behov och alla juridiska krav.

Så skapar du en fullmakt med Jurio

Signera digitalt eller för hand

Du väljer själv om du vill signera fullmakten digitalt med BankID eller för hand. Du får även välja om du vill att fullmakten ska bevittnas av två personer. Om du väljer att fullmakten ska bevittnas behöver den skrivas ut och signeras för hand.

Fullmakt på engelska

När du skapar en fullmakt med Jurio får du själv bestämma om fullmakten ska vara på svenska eller engelska. Fullmakten bör vara på det språk som den riktar sig mot. Om du till exempel ska använda fullmakten utomlands är det en bra idé att välja engelska som språk.

Behöver du en framtidsfullmakt?

Med Jurio kan du även skapa en framtidsfullmakt. Du börjar skapa en framtidsfullmakt genom att klicka här.

Skapa en generalfullmakt eller enkel fullmakt med Jurio 

Med Jurios formulär kan du tryggt, säkert och snabbt skapa en fullmakt. Genom att svara på ett antal frågor skräddarsys fullmakten efter alla dina behov. Du kan vara säker på att fullmakten blir juridisk giltig och du har din färdiga fullmakt inom några minuter.

Klicka på 'Skapa en Fullmakt' för att komma igång!