Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Aktieägaravtal

Har du startat ett aktiebolag med en eller flera kollegor? Då är det bra att skriva ett aktieägaravtal för att undvika onödiga konflikter och kostsamma tvister i framtiden.

Hos LegalDesk

Pris: 999:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 600:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är ett aktieägaravtal?

Som delägare i ett aktiebolag bör du och de andra delägarna tillsammans ta ställning till hur företaget ska styras och ägas. Genom att komma överens i förväg kan ni undvika flera onödiga och kostsamma konflikter.

I ett aktieägaravtal regleras ramarna för hur bolaget ska hanteras och skötas. Där kan ni bland annat bestämma vad som ska gälla när en delägare vill sluta arbeta eller sälja sina aktier, hur bolagets styrelse och VD ska utses och hur viktiga beslut ska fattas. Dessutom kan ni förbereda inför framtiden genom att reglera vad som händer om någon delägare skulle drabbas av långvarig sjukdom eller avlida. Med Jurio kan du skapa ett aktieägaravtal på bara några minuter.
 Exempel på aktieägaravtal upprättat med Jurio

Aktieägaravtalets funktioner

Oftast skrivs aktieägaravtal för att reglera frågor som: 

  • Styrelsens sammansättning: I bolag med få ägare är det vanligt att man i aktieägaravtalet kommer överens om att varje delägare ska ha rätt att utse en styrelseledamot. 
  • Hur viktiga beslut ska fattas: Om ägarfördelningen i ett aktiebolag är ojämn kan det vara bra att avtala om att vissa beslut kräver en viss majoritet för att kunna fattas. Det kan vara särskilt viktigt om de som äger en minoritet av bolaget vill förhindra att de som äger majoriteten av bolaget missbrukar sin ställning.
  • Kontroll över aktieägarkretsen: När du som delägare vill ha möjlighet att kontrollera vem eller vilka som kan äga aktier i bolaget kan det vara en bra idé att bestämma att aktier inte kan överlåtas fritt. 
  • Möjligheten att tvinga ägare att sälja sina aktier: Vill man göra det möjligt att lösa ut en person ur bolaget och tvinga den personen att sälja sina aktier måste man ha avtalat om det i aktieägaravtalet. Skulle aktieägare i framtiden bli osams kring bolaget kan det vara bra att ha en möjlighet att köpa ut varandra.

Vad är skillnaden mellan ett aktieägaravtal och en bolagsordning? 

Bolagsordningen är obligatorisk för att ett aktiebolag ska kunna bildas. Bolagsordningen gäller för själva bolaget och sätter ramarna för bolaget. Aktieägarna bestämmer dess innehåll och den blir offentlig när den registreras. Det finns vissa uppgifter som måste finnas med, till exempel företagets namn och en beskrivning av verksamheten. Utöver det som måste finnas med kan ni välja att ha med regler om hur aktier får överlåtas eller om bolaget ska likvideras om en viss händelse sker.

Aktieägaravtalet är ett internt dokument mellan delägarna och deras inbördes ansvar, skyldigheter och relationer. Det är frivilligt att upprätta ett aktieägaravtal men det har många fördelar och förenklar för delägarna. Vad ni vill ta upp i ert avtal är upp till er, det kan vara allt från vad som händer om en delägare blir sjuk till regler om hur bolaget ska drivas.´

Skapa ett Aktieägaravtal med Jurio!

Att skriva ett skräddarsytt aktieägaravtal har aldrig varit smidigare! Genom att svara på frågor i vårt digitala formulär kan du på egen hand skapa ett avtal som passar just ditt bolags behov. Avtalet kan ingås mellan upp emot tio aktieägare – både privatpersoner och organisationer och är klart på under 15 minuter. Dessutom kan det signeras digitalt med hjälp av BankID!

Aktieägaravtal

För ett tryggt delägande

Skräddarsytt på 15 minuter

För upp till 10 aktieägare

Skydda bolaget mot splittring

Reglera vinstutdelningen

Digital signering

Bara 999:-

Exkl. moms

Skapa Aktieägaravtal

Spara 3.600:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Vad är ett aktieägaravtal?

Måste jag ha ett aktieägaravtal?

Varför ska jag ha ett aktieägaravtal?

Vad innehåller ett aktieägaravtal?

Vem kan skriva ett aktieägaravtal?

Hur skriver jag ett aktieägaravtal?