Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

03. april 2024

Dataskyddspolicy

LegalDesk.dk ApS (nedan “vi”, “vår”, “oss”) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som du anger, när du använder våra tjänster för att skapa dokument och avtal (nedan “Tjänster”). I den följande texten informerar vi dig om dina rättigheter som registrerad Användare hos oss, samt om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att skriva ut och förvara dessa riktlinjer på ett säkert ställe.

Personuppgifter som du lämnar till oss:

Genom att använda våra Tjänster accepterar du att vi kan samla in, behandla och bevara de personuppgifter som du anger i vårt intelligenta avtalsformulär.

Personuppgifterna varierar efter typ av tjänst, men omfattar:

  • Kontaktuppgifter: För- och efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer.
  • Yrkestitel, arbetstid, lön och ekonomi.
  • Familjeförhållanden, när du upprättar ett testamente, äktenskapsförord eller samboavtal.
  • Olika bankuppgifter såsom clearingnummer, kontonummer och kontotyp vid upprättande av äktenskapsförord och samboavtal.
  • Medborgarskap och hemvist vid upprättande av lagvalsavtal.
  • Personnummer och/eller organisationsnummer för att registrera ägarförhållanden och styrelseuppgifter hos Bolagsverket samt för att registrera äktenskapsförord.
  • Passnummer, om så krävs enligt penningtvättslagen, med syfte att förhindra och förebygga penningtvätt eller finansiering av terrorism.
  • Registreringsnummer och kontonummer för att administrera köp.

Användning av personuppgifter:

 Vi samlar in, behandlar och bevarar endast personuppgifter i syfte att uppfylla vårt avtal med dig, vilket innefattar:

  • Att leverera våra Tjänster
  • Att hantera ditt köp

Vi behandlar endast de personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för att uppfylla ovan angivna ändamål. Detsamma gäller för omfattningen av personuppgifter som vi samlar in.

Delning av dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med de tredje parter som bistår oss i att leverera våra Tjänster.

Vi kan även vidarebefordra dina personuppgifter i anonymiserad form för statistikföring eller vetenskapligt bruk.

Slutligen kan vi dela dina personuppgifter om vi är förpliktigade att överföra eller dela dina personuppgifter med myndighet eller domstol.

Borttagning av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har en aktiv användarprofil hos oss, och så länge det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lag.

Om du raderar din användarprofil, lagrar vi dina personuppgifter i fem år efter ditt senaste köp, räknat från utgången av pågående räkenskapsår i bokföringssyfte.

Säkerhet och skydd

Vi har etablerat och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, innebärandes att dina personuppgifter inte av misstag eller olagligen helt eller delvis raderas eller förloras, liksom att personuppgifter inte kommer till ovidkommande tredje parts kännedom eller på annat sätt missbrukas eller brukas i strid mot dataskyddslagstiftning.

Om vi blir utsatta för ett säkerhetsintrång, och vi uppskattar att det föreligger en hög risk för att dina personuppgifter kan missbrukas, kommer vi utan onödigt uppehåll att underrätta dig om säkerhetsintrånget. Vi kommer även informera dig om vilka åtgärder vi har vidtagit för att minska risken för missbruk av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har närsomhelst rätt att få upplysningar om vilka av dina personuppgifter som vi har samlar in, bevarat och behandlat, samt rätt att få en kopia av dessa personuppgifter.

Du kan närsomhelst kräva korrigering, göra invändningar emot eller få behandlingen av dina personuppgifter begränsade.

Om du har skapat en användarprofil och inte längre önskar att dina personuppgifter blir kvar i vår databas, kan du få personuppgifterna borttagna genom att skriva till kontakt@jurio.com och ange den e-postadress du använder för att logga in på din användarprofil. Vi ber dig dock vara uppmärksam på att vi har en skyldighet och rättighet att lagra vissa personuppgifter i bokföringsmässigt syfte. 

Om du önskar att lämna ett klagomål över vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ditt klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet. Eftersom LegalDesk.dk ApS har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Köpenhamn, kan klagomål skickas till den danska myndigheten Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tfn: +45 33 19 32 00, eller via e-post: dt@datatilsynet.dk

Version 1.0 december 2020

Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter är:

LegalDesk.dk ApS
CVR: 37890235
Adress: Njalsgade 21F, 2 tr. 2300 København, Danmark
E-post: kontakt@jurio.com