Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Äktenskapsförord
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Upphävande av Äktenskapsförord

Speglar ert äktenskapsförord inte längre era önskemål, eller passar det inte längre er situation? Som tur är kan man enkelt upphäva ett äktenskapsförord. Här går vi igenom hur ni ska gå tillväga!

Hos LegalDesk

Pris: 499:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 4 000:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Snabbgenomgång: Vad är ett äktenskapsförord nu igen?

Utgångspunkten i svensk lag är att all egendom som makar äger är så kallad giftorättsgods. När ett äktenskap upphör ska giftorättsgodset fördelas lika mellan makarna. Vem som egentligen äger egendomen, och om ni betalat olika mycket för den, spelar ingen roll.

Genom ett äktenskapsförord kan makar komma överens om att viss egendom inte ska vara giftorättsgods, och därmed inte heller fördelas lika mellan makarna. Egendom som undantas blir så kallad enskild egendom.
 

Hur upphävs ett äktenskapsförord?

Ett giltigt äktenskapsförord kan endast återkallas eller upphävas på ett sätt: genom ett nytt äktenskapsförord. I det nya äktenskapsförordet anges att all egendom ska klassas som giftorättsgods igen.

Det är viktigt att komma ihåg att ett äktenskapsförord är giltigt först när det blivit registrerat hos Skatteverket. Det innebär att ert nuvarande äktenskapsförord kommer fortsätta vara giltigt till dess det nya äktenskapsförordet registreras. För att Skatteverket ska registrera det nya äktenskapsförordet krävs det att ni skickar dokumentet i original via post till dem. Dokumentet ska undertecknas med underskrift, ort och datum av båda makar. Dessutom ska ni ange ort för undertecknandet. Viktigt att komma ihåg är att Skatteverket tar ut en registreringsavgift (275 kr år 2022) som ni behöver betala i samband med registreringen av det nya dokumentet. Avgiften kan ni enkelt betala via Skatteverkets hemsida.

Hur ersätts ett äktenskapsförord?

Om ni fortfarande vill ha ett äktenskapsförord, men vill göra ändringar i det ni bestämt så måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord.

I det nya äktenskapsförordet kan ni bestämma följande:

  • All egendom som en make ägde före äktenskapet ska klassas som enskild egendom
  • All egendom, inklusive sådant som en make får eller införskaffar under äktenskapet, ska klassas som enskild egendom
  • Egendom som en make fått genom arv, testamente eller gåva ska klassas som enskild egendom, resten är giftorättsgods
  • Viss bestämd egendom, exempelvis en bostad eller ett bankkonto, ska klassas som enskild egendom
  • Avkastning från egendom, exempelvis ränta på privata sparpengar, ska klassas som enskild egendom

Här går vi igenom hur ni enkelt kan upprätta ett äktenskapsförord med Jurio!

Hur blir det nya äktenskapsförordet giltigt?

Först och främst ska äktenskapsförordet vara underskrivet av båda makarna tillsammans med datum och ort. Därefter ska dokumentet registreras hos Skatteverket. Ni skickar in äktenskapsförordet till Skatteverket per post i original. Dessutom behöver ni betala en registreringsavgift på 275 kr, något som ni smidigt kan göra på Skatteverkets hemsida. Först när äktenskapsförordet är registrerat hos Skatteverket blir det giltigt. Vi rekommenderar därför att ni själva gör en kopia så att ni alltid har dokumentet nära till hands.

Upphäv ert äktenskapsförord med Jurio redan idag!

Jurio är en smart digital tjänst som hjälper er att snabbt och smidigt upprätta de juridiska dokument som just ni behöver. Nu har vi tagit fram ett enkelt äktenskapsförord för er som vill upphäva ett tidigare äktenskapsförord. Dokumentet skapas genom att ni svarar på några korta frågor i Jurios smarta formulär. Efter betalning får ni genast tillgång till ert nya äktenskapsförord och instruktioner för hur det ska signeras och skickas till Skatteverket.

Upphäv äktenskapsförord

Återkalla erat äktenskapsförord med ett nytt äktenskapsförord

Återställ allt till giftorättsgods

Guidad registrering hos Skatteverket

Tar bara 15 minuter

Framtaget av jurister

100% Nöjdhetsgaranti

Bara 499:-

Inkl. moms

Upphäv Äktenskapsförord

Spara 4 000:- jämfört med traditionell advokat