Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Äktenskapsförord
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Äktenskapsförord

Ni som är gifta eller ska gifta er och vill bestämma hur er egendom ska fördelas vid skilsmässa eller dödsfall kan skriva ett äktenskapsförord. Med Jurios formulär kan ni skapa ett personligt äktenskapsförord som passar just er.

Hos LegalDesk

Pris: 799:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 600:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är Äktenskapsförord?

Ett Äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar, och reglerar vad som ska vara så kallad enskild egendom i ett äktenskap. 

Inom ett äktenskap räknas nästan all egendom som giftorättsgods, och lite förenklat ska det delas lika mellan makarna ifall äktenskapet tar slut. Det spelar mindre roll vem som egentligen äger vad. Undantag görs för så kallad enskild egendom, som bara tillhör en av makarna oavsett vad som händer. Det kan röra sig om egendom man fått genom exempelvis testamente, gåvobrev – eller genom att skriva ett äktenskapsförord. Med ett äktenskapsförord kan ni nämligen själva påverka fördelningen av egendom som annars skulle klassas som giftorättsgods. 

Varför ska vi skriva ett Äktenskapsförord?

Det kan kännas cyniskt att planera för att äktenskapet en dag ska ta slut, men med ett äktenskapsförord kan du och din make säkerställa att äktenskapet känns och kommer fortsätta kännas tryggt och rättvist.

För många blir det en olustig överraskning när de inser att det inte bara är sådant de äger gemensamt som räknas till giftorättsgods och delas lika. All den egendom som makarna har köpt, ärvt eller fått i gåva är som utgångspunkt giftorättsgods – även sådant som en make äger på egen hand, exempelvis ett sparkonto. Det spelar inte heller någon roll att maken hade pengar på sparkontot redan innan äktenskapet. 

Genom att redan nu enas om vad som ska hända med ert privata sparande och det gemensamma huset vid skilsmässa eller dödsfall kan ni undvika både orosmoln och olustiga överraskningar längre fram. Om och när en sådan situation uppstår har ni, med äktenskapsförordets hjälp, minskat risken för gräl och ekonomiska tvister i bodelningen.

Äktenskapsförordets innehåll

Alla par är olika, och innehållet i ett äktenskapsförord bör anpassas till er unika situation. Därför är det riskabelt att använda sig av en gratis mall från nätet. Oavsett hur ni vill ha det är det möjligt att skapa ett äktenskapsförord med Jurio som är personligt anpassat till era önskemål. Till exempel bestämmer ni själva om båda eller bara en av er ska ha enskild egendom.

Ett äktenskapsförord kan bland annat innehålla en överenskommelse om att: 

  • All egendom som en make äger före och/eller under äktenskapet ska anses vara enskild egendom.
  • Sådan egendom som en make fått i gåva eller ärvt, antingen innan eller efter makarna gifte sig ska anses vara enskild egendom.
  • Bara viss bestämd egendom ska vara enskild egendom. Exempelvis en bostad, båt, värdepapper och pensioner.
  • Även avkastning på enskild egendom ska klassificeras som enskild egendom.

Ett äktenskapsförord är villkorslöst och utan tidsbegränsning. Ni kan inte bestämma att äktenskapsförordet bara ska gälla vid skilsmässa men inte vid dödsfall, eller lägga in tidsbegränsningar för hur länge äktenskapsförordet ska gälla. Egendom som tillhör den ena maken kan inte heller byta ägare genom ett äktenskapsförord. Då krävs istället ett gåvobrev.

Exempel på Äktenskapsförord

Här kan du se hur ett Äktenskapsförord skapat med Jurio kan se ut.

Exempel på ett äktenskapsförord upprättat med Jurio

Upphäva eller ändra ett Äktenskapsförord?

För att ändra ett tidigare äktenskapsförord måste ni skriva ett nytt. Det nya äktenskapsförordet ska sedan registreras på samma sätt som det första. Samma sak gäller för att upphäva ett äktenskapsförord. Då anger ni i det nya äktenskapsförordet att all egendom ska vara giftorättsgods.

Så blir Äktenskapsförordet giltigt

Börja med att skapa ert äktenskapsförord. Skriv sedan ut och underteckna det färdiga dokumentet med bläckpenna. Ange ort och datum för undertecknandet. Det här exemplaret postar ni sedan till Skatteverket, som registrerar äktenskapsförordet åt er. Väljer ni att skapa ett äktenskapsförord med Jurio så guidar vi er genom registreringsprocessen, så att ni känner er helt säkra i ärendets gång. 

Så skriver du äktenskapsförord med Jurio

Skriv Äktenskapsförord inför bröllopet

Blivande makar kan skriva ett äktenskapsförord redan innan de blivit gifta, men dokumentet kan inte bli giltigt före äktenskapets första dag. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt från och med vigseln måste det skapas och undertecknas innan vigseln, och sedan skickas till Skatteverket inom äktenskapets första månad. Om äktenskapsförordet skrivs efter att äktenskapet har ingåtts, blir det giltigt från och med den dag det anländer till Skatteverket för registrering. 

Skapa ett Äktenskapsförord med Jurio

Att skriva ett äktenskapsförord har aldrig varit enklare. Med Jurio kan du komma igång direkt. Vårt formulär leder dig säkert genom processen, så att du får ett personligt anpassat äktenskapsförord som täcker just dina behov och önskemål.

Äktenskapsförord

Säkerställer trygghet i äktenskapet

Kvalitetssäkrat av jurist

Minska risken för framtida tvister

Gör viss eller all egendom enskild

Skapa ekonomisk rättvisa

Guide för registrering hos Skatteverket

Bara 799:-

Inkl. moms

Skapa ett Äktenskapsförord

Spara 3600:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Vad är ett äktenskapsförord?

Vad gäller vid skilsmässa utan äktenskapsförord?

Hur skriver man äktenskapsförord?

Vad innebär äktenskapsförord?

Måste ett äktenskapsförord vara bevittnat?

Är det vanligt med äktenskapsförord?