Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Äktenskapsförord
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Giftorättsgods – Vad är det?

När ett äktenskap tar slut görs en bodelning för att bestämma vem som får behålla vad. Utgångspunkten är att all egendom ska delas lika mellan makar, men det finns undantag. Här kan du lära dig mer om giftorättsgods.

Hos LegalDesk

Pris: 799:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 600 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är giftorättsgods?

Inför en bodelning delas makarnas egendom upp i två kategorier; giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods är namnet på den egendom, gemensam eller individuell, som ska ingå i bodelningen. En minnesregel är att giftorättsgods är gods (alltså egendom) som du får rätt till för att du är gift. Men vad menas med egendom? 

Allt det du äger kallas på juridiskt språk för din egendom. Bostäder, båtar, värdepapper och pengar på ett sparkonto. Gräsklippare, porslin – ja, till och med husdjur räknas som egendom.

I ett äktenskap blir din egendom del av det så kallade gemensamma boet, tillsammans med din makes egendom och senare sådant ni äger tillsammans. Med det gemensamma boet menas alltså all er sammanlagda egendom, även om ni fortfarande har en del individuellt ägd egendom inom äktenskapet. När äktenskapet avslutas på grund av skilsmässa eller dödsfall, blir det gemensamma boet, som utgångspunkt, till giftorättsgods.

Bodelningen – vem får vad?

Makar har rätt till hälftendelning av giftorättsgodset. Detta kallas giftorätt. I en bodelning räknar ni först ut hur mycket giftorättsgods vardera make har. Sedan dras era skulder av, vilket kallas för skuldtäckning. Därefter slås resterande giftorättsgods ihop, innan det delas lika mellan er. På så vis “kompenserar” maken med större andel av giftorättsgodset den andre, som har mindre.

All den egendom som makarna har köpt, ärvt eller fått i gåva, både före och under äktenskapet, är som utgångspunkt giftorättsgods. För många blir det en olustig överraskning när de inser att det inte bara är sådant de äger gemensamt som räknas till giftorättsgods och delas lika. Även sådant som en make äger på egen hand, exempelvis ett sparkonto, kategoriseras som giftorättsgods och ska delas lika. Det spelar inte heller någon roll att maken hade pengar på sparkontot redan innan äktenskapet. 

Vad är enskild egendom?

Till skillnad från giftorättsgods delas enskild egendom inte lika mellan makarna i en bodelning. Istället får varje make behålla det som är sitt. Ingenting blir automatiskt till enskild egendom. Det måste regleras på förväg, exempelvis genom ett äktenskapsförord.

Här kan du läsa mer om enskild egendom

Hur blir en bodelning om makarna endast har giftorättsgods?

Två makar helt utan enskild egendom anses enbart ha giftorättsgods. Det är den egendom som makarna ägde på den så kallade brytdagen, alltså dagen då ansökan om skilsmässa kom in till tingsrätten, som räknas. I exemplet nedan beskrivs hur en bodelning kan se ut om makarna bara har giftorättsgods.

Exempel: Charlie och Kim har varit gifta i 8 år och bestämmer sig för att gå skilda vägar. När de skiljer sig har Charlie besparingar på 200 000 kronor medan Kim har  20 000 kronor i besparingar. Makarna skrev aldrig något äktenskapsförord och har ingen enskild egendom. Skuldtäckning för makar – exempel

Skapa ett äktenskapsförord med Jurio

Att skriva ett äktenskapsförord har aldrig varit enklare. Med Jurio kan du och din partner komma igång direkt. Vårt formulär leder er säkert genom processen, så att ni får ett personligt anpassat äktenskapsförord som täcker just era behov och önskemål.

Äktenskapsförord

Säkerställer trygghet i äktenskapet

Kvalitetssäkrat av jurist

Minska risken för framtida tvister

Gör viss eller all egendom enskild

Skapa ekonomisk rättvisa

Guide för registrering hos Skatteverket

Bara 799:-

Inkl. moms

Skapa ett Äktenskapsförord

Spara 3 600:- jämfört med traditionell advokat