Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Äktenskapsförord
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Äktenskapsförord – Enskild egendom

I en bodelning delar makar i regel lika på allt, men det är inte alltid en schysst lösning. Med ett äktenskapsförord kan ni bestämma om så kallad enskild egendom, och på så vis behålla vissa saker för er själva. Här kan du läsa mer om enskild egendom.

Hos LegalDesk

Pris: 799:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 600:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är enskild egendom?

Hus, möbler och fordon. Aktie- och sparkonton. Gifta par äger ofta en hel del, och all denna egendom är som utgångspunkt giftorättsgods. Vardera make har rätt till hälften av allt giftorättsgods vid skilsmässa eller dödsfall. Vem som egentligen äger vad har mindre betydelse.

Giftorättsgods fördelas på det här sättet för att skydda den mer ekonomiskt utsatta maken, men för vissa par kan lösningen bli orättvis. Kanske äger den ena maken ett värdefullt konstverk som har funnits i släkten flera generationer. Kanske har den andra maken flitigt lagt undan sparpengar ända sedan hen var ung. För att en bodelning ska kännas så rättvis som möjligt kan makarna på förhand bestämma att viss egendom ska vara enskild. Om de en dag skiljer sig så behåller den ena maken sitt konstverk, medan den andra behåller sitt sparkonto.

Hur blir någonting till enskild egendom?

Det finns fem olika scenarion som leder till att en egendom regleras till enskild egendom, och inte ingår i en bodelning:

  1. Genom att makarna skriver ett äktenskapsförord där de anger att viss eller all egendom ska vara enskild egendom. 
  2. Genom att en av makarna får en gåva med ett villkor om att gåvan ska vara enskild egendom i ett gåvobrev. Tänk på att detta inte gäller för gåvor mellan makar. I sådant fall måste gåvobrevet kompletteras med ett äktenskapsförord.
  3. Genom att någon av makarna har ärvt egendom genom testamente, med villkor om att egendomen ska vara enskild. 
  4. Genom att någon av makarna erhållit ett förmånstagarförordnande genom livförsäkring, olycksförsäkring eller sjukförsäkring från någon annan än sin make, med villkor om att egendomen ska vara enskild. 
  5. Genom att någon av makarna erhållit ett förmånstagarförordnande från ett individuellt pensionssparande med villkor om eget ägande. Det betyder att en tredje person med ett individuellt pensionssparande har bestämt att pensionssparandet ska ges till en av makarna, istället för till sig själv.

Surrogat kan också vara enskild egendom

Även sådant som ersatt en enskild egendom kan utgöra enskild egendom och exkluderas vid en bodelning. På juristspråk kallas sådan egendom för surrogat. Huvudregeln är att även surrogategendom klassas som enskild egendom. 

Surrogat kan träda i kraft till exempel när en person som äger en sommarstuga som är enskild egendom säljer sommarstugan och köper en ny stuga för pengarna. Den nya sommarstugan kommer då vara enskild egendom, precis som den förra stugan. Skulle personen med stugan skilja sig kommer hen alltså få behålla hela den nya stugan för sig själv, och slippa dela på värdet av den i en bodelning.

Besluta om enskild egendom i äktenskapsförord

Det går också att bestämma att surrogat inte ska vara enskild egendom. Det betyder att det man ersatt enskild egendom med blir giftorättsgods, som likadelas vid en skilsmässa. För att bestämma att surrogat inte ska vara enskild egendom behöver ni skriva ett äktenskapsförord.

Avkastning från enskild egendom är giftorättsgods 

Avkastning är pengar du tjänar på din egendom utan att sälja den. Avkastning på enskild egendom blir som huvudregel giftorättsgods. Ett vanligt exempel är aktievinster. Även om aktierna i sig är enskild egendom kommer utdelningen att bli giftorättsgods. Ett annat exempel är uthyrning av en sommarstuga som är enskild egendom. Då blir hyresintäkterna giftorättsgods om inget annat har skrivits i exempelvis ett äktenskapsförord.

Om du ger bort något i gåva som du vill ska vara gåvotagarens enskilda egendom kan du skriva ett gåvobrev med dels ett villkor om enskild egendom, dels ett villkor om att även avkastning på gåvan ska vara enskild. På så vis kan du undvika en situation där enskild egendom övergår till giftorättsgods genom avkastning.

Exempel – enskild egendom genom äktenskapsförord

Inger och Martin är gifta och bestämmer sig för att köpa en sommarstuga. Eftersom Inger har bättre ekonomi bestämmer paret att Inger på egen hand ska köpa stugan. De väljer dessutom att skriva ett äktenskapsförord, och anger att sommarstugan ska vara Ingers enskilda egendom. Långt senare bestämmer sig Inger och Martin för att skilja sig. Martin, som fortfarande inte har det lika gott ställt ekonomiskt, undrar om han har rätt till hälften av värdet på sommarstugan. 

Eftersom Inger och Martin har upprättat ett äktenskapsförord som anger att sommarstugan är Ingers enskilda egendom kan den inte utgöra giftorättsgods. Därmed ingår den inte i bodelningen. Sommarstugan kommer alltså enbart tillhöra Inger. Hade det inte funnits något äktenskapsförord hade sommarstugan däremot utgjort giftorättsgods. Då hade Martin haft rätt till hälften.

Skapa ett Äktenskapsförord med Jurio

Vill du göra något till enskild egendom? Att skriva ett äktenskapsförord har aldrig varit enklare. Med Jurio kan du komma igång direkt. Vårt formulär leder dig säkert genom processen, så att du får ett personligt anpassat äktenskapsförord som täcker just dina behov och önskemål.

Äktenskapsförord

Säkerställer trygghet i äktenskapet

Kvalitetssäkrat av jurist

Minska risken för framtida tvister

Gör viss eller all egendom enskild

Skapa ekonomisk rättvisa

Guide för registrering hos Skatteverket

Bara 799:-

Inkl. moms

Skapa ett Äktenskapsförord

Spara 3600:- jämfört med traditionell advokat