Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Samboavtal
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Samboavtal

För ogifta par som bor tillsammans finns det särskilda regler som bestämmer vad som ska hända vid separation eller dödsfall. Med ett samboavtal kan du och din partner avtala bort sambolagen och sätta era egna villkor.

Hos LegalDesk

Pris: 599:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2 500 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Kvalitetssäkratav våra erfarna jurister Vårt samboavtal är framtaget av jurister och tar bara 10 minuter att färdigställa.
230.000 kunder Vi har redan hjälpt över 230 000 kunder i Norden. Ska vi hjälpa dig också?

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal skrivs mellan två personer i en kärleksrelation, som antingen bor tillsammans eller planerar att flytta ihop. Genom att skriva ett samboavtal med hjälp av Jurio kommer man överens om vad som ska hända med all samboegendom ifall samboskapet en dag skulle upphöra.

Sambor omfattas av en helt egen lag – sambolagen. Den finns till för att erbjuda sambor ett ekonomiskt skydd, men i vissa fall kan sambolagen skapa mer oro än trygghet, särskilt ifall den ena sambon har lagt betydligt mer pengar i det gemensamma hemmet. Samboavtalets huvudsakliga funktion är att avtala bort sambolagen, och istället sätta egna villkor för hur samboegendomen kommer delas upp ifall en av er skulle begära en bodelning.

Som utgångspunkt ska så kallad samboegendom delas lika i en bodelning, oavsett vem som egentligen har betalat. Genom att skriva ett samboavtal kan du och din partner avtala att viss (eller all) samboegendom ska undantas från bodelning. Med andra ord kommer man överens om att egendomen inte ska delas lika mellan er. Istället kommer all samboegendom fördelas baserat på vem som äger vad.

Bodelning utan samboavtal – vad kan hända?

Enligt sambolagen kan ett samboförhållande ta slut på tre sätt: genom att paret flyttar isär, ifall en av parterna går bort eller ifall parterna ingår äktenskap, antingen med varandra eller med någon annan. Till skillnad från gifta par så är det inte obligatoriskt för sambor att genomföra en bodelning när förhållandet upphör. Vill man ha en bodelning så skall man begära det inom ett år efter uppbrottet. Om en av samborna begär bodelning så måste det göras.

Som sambo behöver du aldrig bekymra dig för att all egendom ska ingå i bodelningen. Med andra ord ingår aldrig sparkonton, sådant du ägde innan ni flyttade ihop, och personliga ägodelar såsom hobbyredskap. När sambor bodelar så ingår nämligen "bara" samboegendom, och hit räknas bostad och bohag som har förvärvats inför eller under samboskapet

Det spelar ingen roll vem av er som har betalat mest. Det kan till och med vara så att en av er står som ensam ägare av all samboegendom. Har det köpts för gemensamt bruk inför eller under samboskapet så ska det delas lika ifall en av er begär bodelning – om ni inte har ett samboavtal på plats!

Varför borde vi skriva samboavtal?

Att inte skriva ett samboavtal kan få särskilt stora konsekvenser ifall en av er står för hela, eller en klart större del av ett gemensamt bostadsköp. En annan faktor att ha i tankarna är hur länge samboskapet varar. Ju längre tid man bor tillsammans, desto mer samboegendom lär uppstå. Även arvegods och gåvor kan bli till samboegendom och delas lika mellan er, ifall inget annat har angivits i ett testamente eller gåvobrev.

Genom att skriva ett samboavtal kommer du och din partner överens om att inte dela lika på all samboegendom. Istället enas man om att "var och en behåller sitt". Sådant man betalat för tillsammans delas upp baserat på ägarandelar, exempelvis 50/50, eller 30/70.

Ett samboavtal kommer först till nytta ifall samboförhållandet upphör, eftersom det är då samborna kan komma att dela upp samboegendomen. Genom att skriva ett samboavtal säkerställer ni att ingen kommer att "vinna" eller "förlora" ekonomiskt på att förhållandet tar slut.

Jurios samboavtal – vad kan vi göra?

Med Jurios formulär kan ni skräddarsy ert samboavtal utifrån vad som passar just er. Ni kan exempelvis i bestämma att all samboegendom ska undantas från en bodelning och istället fördelas baserat på ägarandelar. 

Ni kan även bestämma att enbart viss samboegendom ska undantas från bodelning. Exempelvis kan ni välja att dela lika på allt gemensamt bohag ni köper under förhållandet, men att bostaden eller möblerna i den ska delas upp baserat på ägarandelar. 

Surrogat och framtida samboegendom

Utöver att besluta om existerande samboegendom kan ni välja huruvida även framtida bostad och bohag ska delas lika eller ej. Sådant som ska undantas från bodelning kan dessutom förenas med ett villkor om surrogat. Det innebär att sådant som ni vill undanta från en bodelning kan säljas eller gå sönder och ersättas med någonting annat, som även det kommer att undantas från bodelning vid en eventuell separation.

 

Exakt vad räknas som samboegendom?

För att en bostad ska räknas som samboegendom måste det vara parets fasta bostad. Sommarstugor, övernattningslägenheter och husbilar räknas alltså inte enligt sambolagen. Det andra kravet är att bostaden ska ha förvärvats inför eller under samboskapet.

En lägenhet som du bott i själv under 5 års tid anses inte vara samboegendom bara för att din partner flyttar in. Skulle du däremot sälja din befintliga lägenhet och flytta in i en ny tillsammans med din partner, så lär den nya bostaden anses vara samboegendom även ifall du står för hela köpet. Det enda undantaget till detta är ifall den nya bostaden är ett arv eller en gåva förenat med villkor om enskild egendom.

Bohag är ett begrepp som syftar på möbler, dekorationer, hushållsartiklar och hemelektronik. Personliga ägodelar som kläder, böcker och hobbyredskap räknas inte, och för att vara bohag ska föremålet befinna sig i hemmet. Fordon, böcker och kläder är alltså inte bohag, medan soffgrupper, mattor och kaffemaskiner är det. Ännu en gång är det viktigt att skilja på sådant som köpts före och efter planerna om att flytta ihop.

Skriv ett samboavtal med Jurio!

Funderar ni på att flytta ihop, eller är ni redan sambor? Med Jurio kan ni skapa ett skräddarsytt samboavtal som uppfyller just era behov och önskemål. I vårt smarta formulär får ni svara på ett antal frågor – sedan skapas avtalet automatiskt. När ni har betalat kan ni enkelt signera avtalet digitalt med hjälp av BankID, eller skriva ut det och signera för hand.

Vem kan skriva samboavtal?

Alla som är eller ska bli sambor kan skriva ett samboavtal. Två kompisar som bor ihop kan inte ingå i ett samboförhållande, utan det gäller endast två personer i en kärleksrelation. Det är inte heller ett samboförhållande om personerna är gifta med varandra eller någon annan. Fler än två personer kan i lagens mening inte heller vara sambor med varandra.

Vad ska stå i samboavtalet? 

I samboavtalet ska det framgå vad som ska eller inte ska ingå i en framtida bodelning mellan samborna. Samboavtalet ska vara skriftligt och dessutom undertecknat av båda parter. Om ni väljer att skapa ett samboavtal med hjälp av Jurio kan ni signera avtalet digitalt med BankID, eller underteckna förhand. 

Till skillnad från ett äktenskapsförord behöver samboavtalet inte registreras hos någon myndighet för att bli juridiskt giltigt.

Samboavtal vid bostadsköp – glöm inte skuldebrevet

I vissa fall behöver samboavtalet kompletteras. Om ni har betalat olika mycket i kontantinsats vid ett bostadsköp kan ett samboavtal hjälpa er att undvika en orättvis utgång när bostadsrätten eller fastigheten säljs. Ni som är hälftenägare kan då avtala om att bostaden ska undantas från en bodelning, och sedan ett enkelt skuldebrev.

I skuldebrevet bestämmer ni att sambon som betalat mindre i kontantinsats har en skuld till den andra sambon. Om en sambo betalat 300 000 kronor i kontantinsats, och den andra sambon 0 kronor, ska alltså mellanskillnaden vara 150 000 kronor. Börja med att skriva ett samboavtal här, och fortsätt sedan med att skapa ett enkelt skuldebrev. 

Sambor ärver inte varandra – skriv ett testamente

När man lever som sambor och äger en bostad tillsammans är det viktigt att planera för framtiden. Ett samboavtal är ett sätt att trygga framtiden – men ni kan inte skriva in att den ena sambon ska ärva den andra i ett samboavtal. Istället behöver ni upprätta ett inbördes testamente, som ser till att era önskemål respekteras om en av er går bort. Det är nämligen så att en efterlevande sambo inte har arvsrätt om inget testamente finns!

Läs mer om vad som gäller om din sambo går bort.

Vi rekommenderar starkt att alla sambor som lever i en bostadsrätt eller i ett hus både skriver ett samboavtal för att reglera ekonomiska aspekter, och ett inbördes testamente för att säkra att ni som sambor ärver varandra. Klicka på knappen nedan för att komma igång med ert samboavtal!

Samboavtal

Gör ert samboskap tryggare

Undvik framtida konflikter

Kvalitetssäkrat av jurist

Säkerställ ekonomisk rättvisa

Snabbt och smidigt online

Signera med BankID

Bara 599:-

Inkl. moms

Skapa Samboavtal

Spara 2 500:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Vad är ett samboavtal?

Varför ska man ha ett samboavtal?

Hur skriver man ett samboavtal?

Finns det en mall för samboavtal?

Hur fungerar ett samboavtal?

Kan man skriva ett samboavtal själv?

Hur skriver man ett giltigt samboavtal?

Finns det fördelar med att skriva ett samboavtal?