Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Samboavtal
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Samboavtal

Ska du flytta ihop med din partner? Med ett samboavtal kommer ni överens om hur bostad och bohag ska fördelas om ni separerar eller en av er går bort. På så vis kan ni undvika onödiga konflikter i framtiden!

Hos LegalDesk

Pris: 599:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2.500:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Vad är ett samboavtal?

Samboavtal skrivs mellan två personer i en relation som redan bor tillsammans eller planerar att flytta ihop. I samboavtalet reglerar ni hur bostad och saker ska delas mellan er. På så vis bestämmer ni att sambolagens regler inte ska gälla för er. Vi rekommenderar alla sambos som lever i en bostadsrätt eller i ett hus att skriva ett samboavtal.

Sambolagens regler kan avtalas bort både helt eller delvis. Här kan du läsa mer om sambolagen.

Vad ingår i en bodelning?

Bostad som har köpts för att ni ska bo där tillsammans och saker som ni köper till det gemensamma hushållet kallas för samboegendom, och ska enligt sambolagens regler delas lika om någon av er begär en bodelning. Det är av mindre betydelse om ni har betalat olika mycket för sakerna

Om samboförhållandet tar slut får du behålla bostad och möbler som du ägde innan ni blev sambos. Det finns ett undantag, och det gäller bostad och möbler som någon av er köpte för gemensam användning i förberedelse för samboskapet. 

Varför borde vi skriva Samboavtal?

Med Jurios formulär kan ni skräddarsy samboavtalet utifrån vad som passar just er. Samboavtalet kan nämligen både reglera fördelningen av bostaden och allt bohag, eller avse särskilda föremål eller en del av bostaden. Ett samboavtal är till nytta först när ett samboförhållande upphör, eftersom det är då samborna delar på samboegendomen.

Exempel på ett samboavtal upprättat med jurio

Vem kan skriva Samboavtal?

Alla som är eller ska bli sambos kan skriva ett samboavtal. Två kompisar som bor ihop kan inte ingå i ett samboförhållande, utan det gäller endast två personer i en kärleksrelation. Det är inte heller ett samboförhållande om personerna är gifta med varandra eller någon annan. Fler än två personer kan i lagens mening inte heller vara sambor med varandra.

Vad ska stå i Samboavtalet? 

I samboavtalet bör det stå vilka ägodelar som ska och/eller inte ska ingå i en bodelning, vad som ska ske med den gemensamma bostaden och ifall någon av parterna har rätt till en specifik sak. Samboavtalet ska vara skriftligt och dessutom undertecknat av båda parter. Om ni väljer att skriva ett samboavtal med hjälp av Jurio kan ni signera avtalet digitalt med BankID, eller underteckna förhand. Till skillnad från ett äktenskapsförord behöver samboavtalet inte registreras hos någon myndighet för att bli juridiskt giltigt.

Så skapar du ett samboavtal med Jurio

Samboavtal och skuldebrev

Om ni har betalat olika mycket kontantinsats vid ett bostadsköp kan ett samboavtal hjälpa er att undvika en orättvis utgång när bostadsrätten eller fastigheten säljs. Ni som är hälftenägare kan då skriva ett samboavtal om att bostaden ska undantas bodelning, och sedan ett enkelt skuldebrev. I skuldebrevet bestämmer ni att sambon som betalat mindre i kontantinsats har en skuld till den andra sambon. Skulden motsvarar halva mellanskillnaden av era olika kontantinsatsen. Om en sambo betalat 300 000 kr i kontantinsats, och den andra sambon 0 kr, ska alltså mellanskillnaden vara 150 000 kr. Börja med att skriva ett samboavtal här, och fortsätt sedan med att skriva ett enkelt skuldebrev

Skriv ett Samboavtal med Jurio!

Funderar ni på att flytta ihop, eller är ni redan sambos? Med Jurio kan ni skapa ett skräddarsytt samboavtal som uppfyller just era behov och önskemål. I vårt smarta formulär får ni svara på ett antal frågor – sedan skapas avtalet automatiskt. När ni har betalat kan ni enkelt signera avtalet digitalt med hjälp av BankID, eller skriva ut det och signera för hand.

Samboavtal

Gör ert samboskap tryggare

Undvik framtida konflikter

Kvalitetssäkrat av jurist

Säkerställ ekonomisk rättvisa

Snabbt och smidigt online

Signera med BankID

Bara 599:-

Inkl. moms

Skapa Samboavtal

Spara 2.500:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Vad är ett samboavtal?

Varför ska man ha ett samboavtal?

Hur skriver man ett samboavtal?

Finns det en mall för samboavtal?

Hur fungerar ett samboavtal?

Kan man skriva ett samboavtal själv?

Hur skriver man ett giltigt samboavtal?

Finns det fördelar med att skriva ett samboavtal?