Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Sekretessavtal
ditt dokument påbörjas ...
5
Det tar 5 från början till slut

Sekretessavtal / NDA

I ett sekretessavtal kommer två parter överens om att information som delas dem emellan inte ska spridas vidare. Med Jurio kan du upprätta ett skräddarsytt sekretessavtal på bara fem minuter!

Hos LegalDesk

Pris: 399:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara 5 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

5 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är ett sekretessavtal?

Ska du anlita en konsult till ditt företag, ingå ett samarbete, eller har du kommit på en fantastisk idé som du vill presentera för ett företag? Då kan du vara en av många som hade dragit nytta av ett sekretessavtal!

Ett sekretessavtal, eller “non disclosure agreement” (NDA) som det heter på engelska, skrivs för att skydda värdefull information som du inte vill ska hamna i fel händer. Genom avtalet kommer två parter överens om att dela information sinsemellan, utan att sprida den vidare. Det kan exempelvis handla om utveckling av nya produkter eller kundlistor.

Exempel på sekretessavtal upprättat med Jurio

Varför ska jag skriva ett sekretessavtal?

Ett sekretessavtal skapar trygghet inom ett samarbete. Det ger dig och din samarbetspartner möjligheten att prata öppet utan risk för att informationen du delar hamnar i fel händer. Du behöver inte heller oroa dig för att informationen kommer användas på något annat sätt än vad ni avtalat. 

Med Jurio kan du skriva ett sekretessavtal som funkar både mellan privatpersoner och företag.

Ensidigt eller ömsesidigt sekretessavtal?

Beroende på vad du behöver kan avtalet vara ensidigt eller ömsesidigt. I ett ensidigt sekretessavtal är det bara den ena parten som behöver skydda sin information. Ömsesidiga avtal används när båda parter kommer dela med sig av och vill hemlighålla känslig information. 

Exempel 1: Företag A och Företag B ingår ett ensidigt sekretessavtal där A åtar sig sekretess gentemot B. I denna situation är det Företag B som delar med sig av känslig information och Företag A som inte får föra det vidare. Om Företag B får reda på känslig information om Företag A under samarbetet har Företag B ingen skyldighet till sekretess enligt avtalet. 

Exempel 2: Med ömsesidiga sekretessavtal bevarar Företag A och Företag B varandras företagshemligheter. Båda parter omfattas alltså av sekretess.

Vad innehåller ett sekretessavtal från Jurio?

När du skriver ett sekretessavtal med Jurio får du ett heltäckande avtal som kan användas av både företag och privatpersoner. Avtalet är skapat och testat av erfarna jurister, så du kan vara säker på att ditt avtal kommer vara korrekt och juridiskt giltigt. Avtalet innehåller bland annat:

  • Information om parterna och huruvida det rör sig om ett ensidigt eller ömsesidigt sekretessavtal. 
  • En definition av vad som omfattas av sekretessen – det vill säga vad som faktiskt utgör konfidentiell och känslig information. 
  • Bestämmelser som gör att även utomstående som kan komma i kontakt med den konfidentiella informationen omfattas av avtalet. (Om anställda eller konsulter som inte uttryckligen omfattas av sekretessavtalet råkar höra eller se något konfidentiellt är det annars fritt fram för dem att dela med sig av informationen till andra – det vill du undvika!)
  • Vad som händer om sekretessen bryts och någon av parterna inte följer avtalet. När du skapar ditt sekretessavtal får du välja hur stort vite om ska betalas och i vilken valuta. 
  • Hur eventuella tvister ska lösas, det vill säga om de ska prövas av allmän domstol eller i en skiljedomstol. Här kan du läsa mer om skillnaden.
  • Möjligheten att välja om sekretessavtalet ska vara på svenska eller engelska.

Vad händer om någon bryter mot sekretessavtalet? 

Det bör framgå av sekretessavtalet vad som händer när en part bryter mot sekretessen. Det vanligaste är att ett skadestånd, eller ett förutbestämt vite, ska betalas. Skadeståndet kan variera beroende på hur omfattande skadan är, men vite är alltid en fast summa.

Upprätta ditt sekretessavtal med Jurio!

Jurio är ett digitalt plattform där såväl privatpersoner som företag kan upprätta de juridiska dokument de behöver. Dokumenten skapas genom att du svarar på frågor i våra smarta digitala formulär. Därefter anpassas dokumentet automatiskt efter dina behov.

När dokumentet är klart kan båda parter enkelt signera med BankID, eller skriva ut och signera avtalet för hand. Hela processen tar bara några minuter och du sparar tusenlappar jämfört med traditionella jurister. 

Sekretessavtal

Säkerställ att känslig information hemlighålls

För privatpersoner och företag

Sekretess för en eller båda parter

Bestäm vite och tvistelösning

Engelsk version 719 kr.

Signera med BankID

Från 399:-

Exkl. moms

Skapa ett Sekretessavtal

Spara 5 000:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Vad är sekretess?

Vad är ett sekretessavtal?

Vad är NDA?

Vad är en sekretessklausul?

Vad är skillnaden mellan tystnadsplikt och sekretess?

Skillnaden mellan ensidigt och ömsesidigt avtal?