Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Sekretessavtal

 

 

Du börjar nu skapa ett sekretessavtal. Svara på våra frågor, så skapas dokumentet automatiskt baserat på dina svar.

 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss i chatten, på telefonnummer 08-446 889 49
eller genom e-post till kontakt@jurio.com.


Tryck på 'Vidare' för att komma igång!

Välj språk

 
Du kan välja att sekretessavtalet ska vara på svenska eller engelska.

 


 
Du har valt engelska

 
Våra frågor i detta formulär är fortfarande på svenska, men sekretessavtalet som skapas baserat på dina svar kommer att vara på engelska.

Till att börja med får du välja huruvida sekretessavtalet ska vara ensidigt eller ömsesidigt. Klicka på ett av alternativen för att läsa en liten förklaring.
 

Ensidig sekretess

Endast en part tar del av och hemlighåller konfidentiell information å den andra partens vägnar. Denna typ av sekretessavtal används ofta mellan arbetsgivare och arbetstagare för att skydda företagshemligheter.

Ömsesidig sekretess

Båda parter tar del av och hemlighåller konfidentiell information åt varandra. Denna typ av sekretessavtal används ofta mellan två företag, som båda besitter företagshemligheter.
 

Vilka två parter ingår detta sekretessavtal?

 
Detta avtal tecknas mellan en överlämnande part och en mottagande part. Den överlämnande parten kommer delge konfidientiell till den mottagande parten, som blir skyldig att inte föra denna information vidare.
 

Överlämnande part:

Part 1:

Kom ihåg!

Ifall landet kan skrivas på engelska, gör det.

 


 

Mottagande part:

Part 2:

Kom ihåg!

Ifall landet kan skrivas på engelska, gör det.

Varför tecknas detta sekretessavtal?

 
Välj ett av följande alternativ till varför ni tecknar detta sekretessavtal. Om inget av alternativen passar, välj 'Annat' och beskriv själv vad sekretessavtalet ska användas till.
 


 
Anställning
 

I samband med att tar anställning hos kommer ta del av konfidentiell information.


 
Investering

 
Parterna ska diskutera en möjlig investering och i samband med detta lär få tillgång till konfidentiell information av .
 

Vad ska mottagaren investera i? Det kan antingen vara i , eller i en tredje part – exempelvis ett annat bolag eller ett dotterbolag till .
 


 
Tredje part

 
Investeringen ska vara i en tredje part. Denna tredje part ska vara ett företag.
 


 
Konsultarbete
 

ska anlita som konsult. Som del av arbetet för kommer få tillgång till konfidentiell information.


 
Leverantör av tjänst

 
kommer leverera en tjänst åt . Leverantören kommer till följd av sina tjänster ta del av konfidentiell information från .


 
Annat

 
Ange själv bakgrunden till att detta avtal tecknas. Det du skriver kommer bli del av följande textstycke:

Varför tecknas detta sekretessavtal?

 
Välj ett av följande alternativ till varför ni tecknar detta sekretessavtal. Om inget av alternativen passar, välj 'Annat' och beskriv själv vad sekretessavtalet ska användas till.
 


 
Samarbete

 
Parterna överväger ett samarbete, och i samband med detta lär de utbyta konfidentiell information. Beskriv vad det eventuella samarbetet ska gå ut på. Texten kommer bli del av följande mening: 
 

"Parterna har ingått detta Avtal med syfte att diskutera ett möjligt samarbete avseende [...]."

"The Parties have entered into this Agreement for the purpose of discussing a possible collaboration regarding [...]."

 
Kom ihåg!

Du har valt att avtalet ska skrivas på engelska. Kom därför ihåg att beskriva syftet på engelska.
 


 
Investering
 

Parterna ska diskutera en möjlig investering och i samband med detta lär de utbyta konfidentiell information.
 

Vad ska investera i? Det kan antingen vara i , eller i en tredje part – exempelvis ett annat bolag eller ett dotterbolag till en av parterna.
 

Vad ska och investera i? Det kan antingen vara i varandra eller i en tredje part – exempelvis ett annat bolag eller ett dotterbolag till en av parterna.
 

Vad ska investera i? Det kan antingen vara i , eller i en tredje part – exempelvis ett annat bolag eller ett dotterbolag till en av parterna.
 


 
Tredje part

 
Ange den tredje part som ska investera i. Denna tredje part ska vara ett företag.


 
Tredje part

 
Ange den tredje part som ska investera i. Denna tredje part ska vara ett företag.


 
Tredje part

 
och ska gemensamt investera i en tredje part. Denna tredje part ska vara ett företag.


 
Annat

 
Ange själv bakgrunden till att detta avtal tecknas. Det du skriver kommer bli del av i följande mening:
 


  
Annat

 
Ange själv bakgrunden till att detta avtal tecknas. Det du skriver kommer bli del av i följande mening:
 

"The Parties have entered into this Agreement for the purpose of [...]."

 
Kom ihåg!

Beskriv syftet på engelska.

Vite

Risken finns att sekretessavtalet bryts och att konfidentiell information sprids vidare. Det kan göras avsiktligt eller oavsiktligt – men om det sker ska parten vars information har spridits vidare kompenseras.

 
Vitet är en förutbestämd summa, och för varje enskilt avtalsbrott betalas ett nytt vite. I Sverige ligger viten vanligtvis mellan 100 000 och 500 000 kronor.
 


 
Tvistelösning

 
Avtalet som skapas är baserat på svensk lag, och svensk lag kommer tillämpas ifall en situation uppstår som avtalet inte täcker.
 

Allmän domstol i Sverige

 
Tvisten kommer att prövas av en tingsrätt i Sverige i enlighet med den svenska rättegångsbalken. Beslutet i tingsrätten kan i vissa fall överklagas och prövas igen av en hovrätt. I sällsynta fall kan beslutet prövas ytterligare en gång av Högsta domstolen. 

 
Obs!

En rättegång i allmän domstol är offentlig. Vem som helst kommer kunna begära ut och ta del av alla dokument som domstolen har fått in med anledning av tvisten.  

 
Skiljedomsförfarande

 
Tvisten kommer att prövas av en privat domstol och beslutet som tas går inte att överklaga. Till skillnad från tvistelösning i allmän domstol är ett skiljedomsförfarande inte offentligt. Ni kan själva välja vem som vara domare, till exempel en särskild expert på området. 

 
Obs!

Ett skiljedomsförfarande är oftast ett snabbare förfarande, men kan innebära högre kostnader för parterna, jämfört med tvistelösning i allmän domstol. 

Överlämnande part:

Part 1:

Kom ihåg!

Ifall orten eller staden kan skrivas på engelska, gör det.

Firmatecknare

 
Hur många firmatecknare ska signera avtalet åt så att det blir giltigt?
 

Firmatecknare 1:

Firmatecknare 2:

Firmatecknare 3:


 
Mottagande part:


 
Part 2:

Kom ihåg!

Ifall orten eller staden kan skrivas på engelska, gör det.

Firmatecknare

 
Hur många firmatecknare ska signera avtalet åt så att det blir giltigt?
 

Firmatecknare 1:

Firmatecknare 2:

Firmatecknare 3:

Du är färdig!

 

 

Bra jobbat!

 

Efter betalning har du omedelbart tillgång till ditt sekretessavtal under fliken 'Mina dokument'. Sedan återstår bara att underteckna dokumentet. Du kan alltid göra ändringar i dokumentet innan du signerar det.

 

 


 
Fakturering som revisor, rådgivare eller redovisningskonsult

 
Du som upprättar detta dokument är med i Jurios partnerskap för revisorer, rådgivare och redovisningskonsulter. För att få bättre överblick över vem som har skapat detta dokument, eller vilken av dina kunder som dokumentet skapas åt, kan du fylla i en valfri referens i fältet nedan. Referensen kommer sedan visas på den samlade fakturan som skickas till dig i slutet av månaden.
 

Document

Sekretessavtal

Du kan korrigera dokumentet tills underskrift

tilfredshedsgaranti