Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

19. juni 2024

Integritetspolicy

Hos Jurio respekterar och skyddar vi dina personuppgifter, och delar därför inte dem till en tredje part. Läs vår integritetspolicy.

Denna integritetspolicy reglerar sättet LegalDesk.dk ApS, samlar in, bevarar och använder personuppgifter från användare (nedan kallad “Användare”) av hemsidan www.jurio.com (nedan kallad “Hemsidan). Denna Integritetspolicy omfattar Hemsidan och alla produkter som är till försäljning av LegalDesk.dk ApS. 

Personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter från Användare på ett antal olika sätt – inklusive, men inte begränsat till när Användaren nyttjar vårt intelligenta avtalsformulär i samband med upprättande av avtal, genomförande av köp, betalning av produkter eller i samband med andra aktiviteter på Hemsidan. Användaren kan bli tillfrågad om namn, e-postadress, postadress, personnummer och kreditkortsupplysningar vid behov. 

Användaren kan dock besöka hemsidan anonymt, och vi kommer enbart samla in personuppgifter från Användaren när denna frivilligt ger dessa uppgifter till oss. Användaren kan alltid välja att inte uppge personuppgifter, men detta kan förhindra användaren från att nyttja vissa av Hemsidans tjänster eller funktioner.

Icke-personliga uppgifter

Vi kan samla in icke-personliga uppgifter om Användare, när denne besöker Hemsidan. Icke-personliga uppgifter kan innefatta browser-namn, datortyp och tekniska uppgifter om Användarens förbindelse med Hemsidan, såsom operativsystem, internetleverantör och andra liknande uppgifter.

Cookies

Hemsidan använder sig av “cookies” för att förbättra Användarens upplevelse av Hemsidan. Användarens webbläsare sparar och lagrar cookies i Användarens hårddisk i registreringssyfte, och ibland för att spåra uppgifter om Användaren. Användaren kan välja att dennes webbläsare avvisar cookies eller varnar Användaren när cookies har skickats. I sådant fall ska Användaren dock vara uppmärksam på att vissa delar av Hemsidans funktioner kan försämras.

Hur vi samlar in uppgifter

Vi kan samla in och använda Användarens personuppgifter till följande ändamål:

För att göra användarupplevelsen mer personlig

Vi kan använda insamlade personuppgifter för att förstå hur våra Användare som grupp använder de olika tjänster och resurser som erbjuds på Hemsidan.

För att generera personliga dokument

Vi kan, i den omfattning det är nödvändigt, använda personuppgifter till att skapa dokument som Användaren har beställt genom hemsidan.

För att genomföra betalningar och leverera produkter

Vi kan använda de uppgifter Användaren uppger om sig själv när Användaren beställer en produkt, uteslutande för att kunna hantera Användarens beställning. Vi delar inte dessa uppgifter med någon tredje part, såvida det inte är nödvändigt för att genomföra beställningen (såsom betaltjänster).

För att skicka e-post

Vi kan använda Användarens e-postadress för att besvara frågor eller andra frågeställningar från Användaren, om behov uppstår.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har infört lämpliga insamlings-, lagrings- och databehandlingsprocesser för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, offentliggörande eller förstörelse av dina personuppgifter, betalningsuppgifter och data lagrad på Hemsidan. Känslig och privat datautväxling mellan hemsidan och dess Användare sker genom en SSL-säkrad(secure socket layer) kommunikationskanal som är krypterad och skyddad med digitala signaturer.

Delning av dina personuppgifter

Vi varken säljer, delar eller hyr ut Användarens personuppgifter till andra. Vi kan dela generiskt insamlad demografisk information med våra affärspartners, systerbolag och annonsörer i enlighet med ovan beskrivna ändamål. Denna information är dock inte kopplad till någon typ av personuppgift gällande vare sig besökare eller Användare på Hemsidan.

Tredje parts hemsidor

På Hemsidan kan Användaren hitta länkar till andra webbplatser som tillhör tredje part (oftast offentliga myndigheter). Vi kontrollerar inte innehållet eller de länkar som förekommer på dessa webbplatser, och är inte ansvariga för den policy som andra webbplatser använder sig av. Detta gäller både webbplatser som länkar till och från Hemsidan. Därtill kan dessa webbplatser eller tjänster, samt dess innehåll och länkar, ändras regelbundet. Dessa hemsidor och tjänster kan ha egna integritetspolicys och egna allmänna villkor. Alla former av interaktion och sökning på andra webbplatser som har länkar till Hemsidan är därför underkastat den särskilda hemsidans egna villkor och policys.

Ändringar av vår integritetspolicy

Vi har rätt att uppdatera denna integritetspolicy närsomhelst. När vi genomför ändringar kommer vi ändra datumet för den senaste uppdateringen i botten av denna sida. Vi uppmanar Användaren att regelbundet besöka denna sida för att hålla koll på eventuella ändringar, för att hålla sig uppdaterad om hur vi hjälper till att skydda de personuppgifter som insamlas. Användaren bekräftar och godkänner, att det är Användarens ansvar att gå igenom denna integritetspolicy regelbundet och vara uppmärksam på ändringar.

Rätten att bli glömd

Om du har skapat en användare och inte längre önskar att din data blir kvar i vår databas, kan du få data borttagen genom att skriva till kontakt@jurio.com och uppge den e-postadress du använder för att logga in på Hemsidan.

Ditt godkännande av dessa villkor

Genom att använda Hemsidan, accepterar du denna policy och våra villkor. Om du inte accepterar denna policy, ombeds Användaren att inte nyttja Hemsidan. Det fortsatta användandet av denna Hemsidan efter ändringar av denna Policy kommer anses utgöra ett godkännande av sådana ändringar. 

Kontakta oss

Jurio drivs av det danska företaget LegalDesk.dk ApS. Om du har frågor gällande denna Integritetspolicy, om Hemsidan eller din hantering av Hemsidan, är du välkommen att kontakta oss på:

LegalDesk.dk ApS
Adress:
Njalsgade 21F, 2 tr.
2300 København 
Danmark

Mail: kontakt@jurio.com
CVR: 37890235

Denna policy uppdaterades senast den 23 augusti 2022.