Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Testamente

I Sverige fördelas vår kvarlåtenskap enligt en förutbestämd arvsordning – men många av oss har något att säga till om när det kommer till hur vårt arv ska fördelas. Därför kan du upprätta ett testamente.

Hos LegalDesk

Pris: 999,-

Inkl. moms

Tidsforbrug

10 – 15 min.

I uppskattad tid

Traditionel advokat

Spara 4 000,-

Jämfört med traditionell advokat

Vad är ett Testamente?

Ett testamente är ett juridisk dokument som låter dig bestämma vad som ska hända med den egendom du lämnar efter dig när du inte längre är vid liv. Utan ett testamente gäller den så kallade legala arvsordningen, och du kan inte påverka vem som ärver dig och hur.

Exempel på testamente upprättat med Jurio

Vad kan jag bestämma med Jurios Testamente?

Arvsfördelning

Med Jurio skapar du snabbt och smidigt ett testamente på egen hand, skräddarsytt efter just dina behov. Du som har barn kan välja om arvet ska fördelas lika mellan dem, eller om något barn ska få en större eller mindre del av arvet. Lever du i samboskap kan du du se till att din sambo tar över din egendom först – sambor ärver nämligen inte varandra automatiskt enligt svensk lag.

Villkor om enskild egendom 

En annan anledning till att upprätta testamente är för att sätta upp vissa villkor för arvtagaren. Ett vanligt exempel är villkoret om enskild egendom, som ofta används för att det ens barn ärver inte ska kunna delas upp i en bodelning om barnet i framtiden gifter och sedan skiljer sig.

Särskilt utvalda testamentstagare

Du som inte har barn kan utse en eller flera testamentstagare som ska ärva dig. Även där har du som testator möjlighet att bestämma hur stor andel av arvet respektive testamentstagare ska ha rätt till.

Inbördes testamente för makar och sambor

Makar och sambor kan skriva ett inbördes testamente, så att bådas vilja står med i samma dokument. Bland annat kan ni bestämma om ert arv först ska tillfalla den efterlevande partnern, eller om egendomen ska gå direkt till era barn. 

Vädjan till särkullbarn

Du som har särkullbarn från en tidigare relation kan dessutom skriva in en vädjan om att särkullbarn ska vänta med att ta ut sin del av arvet tills efter det att din nuvarande partner har avlidit.

Donera pengar till en organisation 

Med Jurio kan du välja att det vid din bortgång ska doneras pengar till en eller flera organisationer. Legatet, som donationen kallas, fördelas innan resterande arv går till arvingarna. 

Vem ärver mig om jag inte skrivit ett Testamente?

Om du är gift går dina tillgångar vidare till din efterlevande make när du har gått bort. Om du inte är gift när du avlider fördelas din egendom istället enligt den svenska arvsordningen. Då är det dina släktingar som ärver dig, och de delas in i tre arvsklasser

1. Bröstarvingar

I den första arvsklassen finns barn, barnbarn och så vidare, även kallat bröstarvingar. Den första arvsklassen står först i tur att ärva den avlidne. Om du inte har några levande släktingar i den första arvsklassen träder den andra arvsklassen in. 

2. Föräldrar och syskon

I den andra arvsklassen finns föräldrar och deras avkomlingar, det vill säga dina syskon, syskonbarn och så vidare. Om det inte finns några släktingar i den andra arvsklassen heller ärver släktingar i den tredje arvsklassen. 

3. Mor- och farföräldrar

I den tredje arvsklassen finns mor- och farföräldrar och deras barn, alltså dina föräldrars syskon. 

Inga arvingar alls?

Om det inte finns några arvingar alls enligt den svenska arvsordningen går allt du lämnar efter dig vidare till den Allmänna arvsfonden.

Kan jag testamentera precis hur jag vill?

Det finns en viktig begränsning vad gäller testamentsrätt, nämligen att du inte kan göra dina bröstarvingar arvslösa. Bröstarvingar har alltid rätt till det som kallas för laglott, vilket är detsamma som hälften av bröstarvingens arvslott.

Bröstarvingar har alltså alltid rätt till minst halva sitt arv. Om ett testamente inte respekterar detta kan en bröstarvinge begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Att begära jämkning innebär i praktiken att bröstarvingen begär att få ut sin laglott. Jämkning måste göras inom sex månader från det att man fick kännedom om innehållet i testamentet. 

Vad krävs för att ett Testamente ska vara giltigt? 

Det finns ett antal formkrav för testamenten. Alla krav måste vara uppfyllda för att testamentet ska vara giltigt:

  • Testamentet ska vara upprättat av en person som är över 18 år. 
  • Testamentet ska vara skriftligt
  • Testamentet ska skrivas under av testatorn
  • Testamentet ska bevittnas av två personer som är på plats samtidigt när testatorn undertecknar testamentet. Vittnena ska också skriva under testamentet

Enligt den svenska ärvdabalken finns en mängd olika regler som bestämmer vem som får bevittna ett testamente. Exempelvis får ingen som tilldelas egendom enligt testamentet, en så kallad testamentstagare, bevittna dokumentet. Här hittar du vem som kan bevittna ditt testamente

När du skapar ditt testamente med Jurio får du en guide tillsammans med ditt färdiga testamente. Guiden vägleder dig så att testamentet signeras och bevittnas på rätt sätt. På så vis kan du vara säker på att du får ett juridiskt giltigt dokument. 

Så skapar du ett testamente med Jurio

Kan jag ändra eller återkalla mitt Testamente? 

Ett testamente kan när som helst ändras eller återkallas – så länge du är förmögen att fatta egna beslut. Testamenten är bara juridiskt giltiga i original. Det enklaste sättet att upphäva ett testamente på är därför att förstöra originalkopian. Enklaste sättet att göra ändringar på är genom att förstöra det tidigare testamentet och upprätta ett helt nytt.

Skriv ditt Testamente med Jurio

Att skriva ett testamente har aldrig varit enklare! Med Jurio kan du komma igång direkt. Vårt formulär leder dig säkert genom processen så att du får ett testamente som täcker just dina behov och önskemål.

Skapa enkelt och snabbt ett testamente med Jurio och spara dessutom tusenlappar jämfört med en traditionell advokat.

Klicka på ‘Skapa ett Testamente’ nedan för att komma igång!