Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Gåvobrev
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Förstärkt laglottsskydd

En så kallad bröstarvinge kan aldrig göras helt arvlös. Bröstarvingar har nämligen alltid rätt till sin laglott. Om en förälder skulle ge bort en så pass stor gåva till någon annan att det kränker bröstarvingens arvsrätt, kan bröstarvingen kräva pengar från gåvotagaren genom det förstärkta laglottsskyddet.

Hos LegalDesk

Pris: 399:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 900:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

Innehållsförteckning

Ha koll på reglerna innan du ger bort en gåva

Om du ska ge bort en gåva av större värde är det viktigt att ha koll på reglerna om förstärkt laglottsskydd, så att det inte uppstår tvister om din egendom efter du har gått bort. Det är även viktigt att skapa ett gåvobrev i samband med att du ger gåvan. På så sätt kan du reglera överlåtelsen av gåvan och ställa upp villkor som skapar trygghet för gåvotagaren.

Med Jurio kan du skapa ett kvalitetssäkrat gåvobrev snabbt och enkelt. Med vårt formulär blir gåvobrevet skräddarsytt efter dina behov och du kan enkelt signera dokumentet med BankID och få dokumentet direkt.

Får jag bestämma hur min egendom ska fördelas efter min död? 

I Sverige finns en legal arvsordning som bestämmer vem i vår familj eller släkt som kommer ärva den kvarlåtenskap vi lämnar efter oss. Med ett testamente kan vi undgå den legala arvsordningen och själva bestämma vem som ska få ärva av oss – med ett undantag.
Bröstarvingar kan aldrig göras helt arvlösa! Bröstarvingar är dina arvingar i rakt nedstigande led, alltså dina barn och barnbarn – och de har alltid rätt till sin laglott.

Du som inte har några barn

Om du inte har några barn eller barnbarn kan du ge eller testamentera bort hela sin egendom till en valfri person eller organisation. Till exempel kan du testamentera bort allt till din bästa vän, snarare än din närmaste släkting.

Skillnaden på arvslott och laglott

Arvslott är arvtagarens del av den avlidnes kvarlåtenskap. Laglotten är hälften av arvslotten och är det minsta belopp en bröstarvinge alltid har rätt att ärva. En bröstarvinge har alltså alltid rätt att ärva 50 % av vad som hade varit bröstarvingens fulla arv.

Har du två barn ska de som utgångspunkt dela lika på din kvarlåtenskap. Utan ett testamente kommer vardera barn därför ärva 50 % av den egendom du lämnar efter dig. Detta är deras respektive arvslott. Hälften av detta blir 25 % vardera och är deras laglott. Med andra ord kan du, genom testamente, som mest ge bort 50 % av din kvarlåtenskap hur du vill ifall du har barn. 

Vad är det förstärkta laglottsskyddet?

Det kan hända att en förälder skänker bort sin egendom till någon annan så att bröstarvingarna inte ska kunna få ut någon egendom. Om du skulle ge en så pass stor gåva till någon annan att det går ut över en bröstarvinges laglott kan gåvomottagaren i vissa fall bli återbetalningsskyldig. Detta är det förstärkta laglottsskyddet – en skyddsregel som säkerställer att bröstarvingar i alla fall får sin laglott. 

Det är dock viktigt att veta att det är bröstarvingen som har den så kallade bevisbördan om en tvist skulle uppstå där bröstarvingen anser att hen gått miste om sin laglott. Det innebär att bröstarvingen ska kunna bevisa att hen gått miste om hela eller en del av sin laglott, vilket kan vara svårt. Bland annat behöver bröstarvingen kunna bevisa att gåvan i fråga är att likställa med testamente.

Det förstärkta laglottsskyddet gäller för:

  • Gåvor som har getts strax före gåvogivarens död, när hen var medveten om sin kommande bortgång
  • Gåvor där gåvogivaren genom ett gåvobrev med särskilda villkor har behållit rätten att nyttja gåvan fram till sin död

Hur fungerar det förstärkta laglottsskyddet?

Det förstärkta laglottsskyddet innebär att den här typen av gåvor räknas med vid arvsfördelningen. Gåvornas värde adderas som ett fiktivt belopp till det egentliga värdet av den avlidnes kvarlåtenskap. På så vis kan man räkna ut hur mycket varje bröstarvinge hade ärvt ifall gåvorna aldrig gavs.

Stora gåvor som ges till en av flera bröstarvingar hanteras enligt reglerna om förskott på arv. Läs mer om förskott på arv.

Exempel: Maria är mycket sjuk. Hon har egendom till ett värde av 160 000 kronor, och två döttrar, Julia och Elin. Maria tycker att hennes vän Karin är den enda som varit där för henne under hennes sjukdom. Precis före hennes bortgång ger hon därför Karin en gåva på 100 000 kronor, så att det bara finns 60 000 kronor kvar till hennes två barn, Julia och Elin.

Eftersom gåvan har getts precis innan Marias död kan den likställas med ett testamente – Maria var nämligen medveten om sin kommande bortgång. Av denna anledning aktualiseras reglerna om det förstärkta laglottsskyddet. 

Om det inte vore för gåvan hade Julia och Elin haft 80 000 kronor vardera i arvslott. Det innebär att de båda har rätt till en laglott på 40 000 kronor. De 60 000 kronor som återstår av Marias kvarlåtenskap räcker dock inte till. Döttrarna har enligt reglerna om det förstärkta laglottsskyddet rätt att begära 10 000 kronor var i återbetalning från Maria så att deras respektive laglott kan täckas.

Skapa ett gåvobrev med Jurio!

Med vårt formulär kan du enkelt, snabbt och prisvärt skriva ett gåvobrev anpassat efter dina behov. Efter att alla frågor har besvarats är det möjligt för både gåvogivaren och gåvotagaren att underteckna gåvobrevet med BankID.

Gåvobrev

Juridisk säkerhet vid gåvor

Skräddarsytt efter dina behov

Kvalitetssäkrat av jurist

Ger trygghet vid större gåvor

Villkora gåvan som du önskar

Signera med BankID

Bara 399:-

Inkl. moms

Skapa ett Gåvobrev

Spara 3 900:- jämfört med traditionell advokat