Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Gåvobrev
dit dokument oprettes...
10 min.
Det tager 10 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde gåvobrev

Förstärkt laglottsskydd

Det förstärkta laglottsskyddet finns till för att hindra föräldrar från att ge bort så mycket av sin egendom till någon annan att det kränker deras bröstarvingars arvsrätt.

Hos LegalDesk

Pris: 399,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 900,-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Får jag bestämma hur min egendom ska fördelas efter min död? 

I Sverige finns en legal arvsordning som bestämmer vem i vår familj eller släkt som kommer ärva den kvarlåtenskap vi lämnar efter oss. Med ett testamente kan vi undgå den legala arvsordningen och själva bestämma vem som ska få ärva av oss – med ett undantag.

Bröstarvingar är våra arvingar i rakt nedstigande led, alltså våra barn eller barnbarn, och de kan aldrig göras helt arvlösa!

Du som inte har några barn

En person utan barn kan ge eller testamentera bort hela sin egendom till valfri person. Till exempel kan du testamentera bort allt till din bästa vän, snarare än din närmaste släkting. En bröstarvinge har dock alltid rätt att få ut sin laglott.

Laglott och arvslott

Laglotten är det minsta belopp en bröstarvinge alltid har rätt att ärva och motsvarar 50 % av vad som hade varit bröstarvinges fulla arv – eller arvslott

Har du två bröstarvingar ska de som utgångspunkt dela lika på din kvarlåtenskap. Utan ett testamente kommer vardera barn därför ärva 50 %. Detta är deras respektive arvslott. Hälften av detta blir 25 % vardera och är deras laglott. Med andra ord kan du som mest testamentera bort 50 % av din kvarlåtenskap hur du vill ifall du har barn.

Vad är det förstärkta laglottsskyddet?

Om du skulle ge en så pass stor gåva till någon annan att det går ut över en bröstarvinges laglott kan gåvomottagaren i vissa fall bli återbetalningsskyldig. Detta är det förstärkta laglottsskyddet – en skyddsregel som säkerställer att bröstarvingar i alla fall får ärva sin laglott. 

Det är dock viktigt att veta att det är du som har den så kallade bevisbördan om en tvist skulle uppstå där du anser dig ha gått miste om din laglott. Det innebär att du ska kunna bevisa att du gått miste om delar av din laglott, vilket kan vara svårt. Bland annat behöver du kunna bevisa att gåvan i fråga är att likställa med testamente.

Det förstärkta laglottsskyddet gäller för:

  • Gåvor som har getts strax före gåvogivarens död, när hen var medveten om sin kommande bortgång
  • Gåvor där gåvogivaren genom ett gåvobrev med särskilda villkor har behållit rätten att nyttja gåvan fram till sin död.

Hur fungerar det förstärkta laglottsskyddet?

Det förstärkta laglottsskyddet innebär att den här typen av gåvor räknas med vid arvsfördelningen. Gåvornas värde adderas som ett fiktivt belopp till det egentliga värdet av din kvarlåtenskap. På så vis kan man räkna ut hur mycket varje bröstarvinge hade ärvt ifall gåvorna aldrig gavs.

Stora gåvor som ges till en av flera bröstarvingar hanteras enligt reglerna om förskott på arv. Du kan läsa mer om det här

Exempel: Maria är mycket sjuk. Hon har egendom till ett värde av 160 000 kronor, och två döttrar, Julia och Elin. Maria tycker att hennes vän Karin är den som varit där för henne under hennes sjukdom. Precis före hennes bortgång ger hon därför Karin en gåva på 100 000 kronor, så att det bara finns 60 000 kronor kvar till hennes två barn, Julia och Elin.

Eftersom gåvan har getts precis innan Marias död kan den likställas med ett testamente – Maria är nämligen medveten om sin kommande bortgång. Av denna anledning aktualiseras reglerna om det förstärkta laglottsskyddet. 

Om det inte vore för gåvan hade Julia och Elin haft 80 000 kronor vardera i arvslott. Det innebär att de båda har rätt till en laglott på 40 000 kronor. De 60 000 kronor som återstår av Marias kvarlåtenskap räcker dock inte till. Döttrarna har enligt reglerna om det förstärkta laglottsskyddet rätt att begära 10 000 kronor var i återbetalning från Maria så att deras respektive laglott kan täckas.

Skapa ett gåvobrev med Jurio!

Med vårt formulär kan du enkelt, snabbt och prisvärt skriva ett Gåvobrev anpassat efter dina behov. Efter att alla frågor har besvarats är det möjligt för både gåvogivaren och gåvotagaren att underteckna gåvobrevet med BankID.

Klicka på ‘Skapa ett Gåvobrev’ för att komma igång!