Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Framtidsfullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Framtidsfullmakt

Om du en dag blir oförmögen att fatta beslut på grund av sjukdom, olycka eller annat, kan du utse en fullmaktshavare som företräder dig i vissa situationer. Det ger extra trygghet för såväl dig som dina anhöriga. Med Jurio får du hjälp att upprätta en framtidsfullmakt på ett enkelt, säkert och prisvärt sätt.

Hos LegalDesk

Pris: 799:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Visa mer Visa mindre

Vad är en framtidsfullmakt?

Skulle du plötsligt bli allvarligt sjuk, råka ut för en olycka eller liknande som hindrar dig från att kunna fatta egna beslut, överlåts beslut om dina personliga och ekonomiska intressen till någon annan. Det kan handla om allt från att betala räkningar till att företräda dig i försäkringsärenden.

Eftersom anhöriga oftast står utan rättsliga möjligheter att ta besluten åt dig, utses en god man eller förvaltare slumpmässigt om en framtidsfullmakt inte undertecknats i förväg. 

Med en framtidsfullmakt bestämmer du däremot på förhand vem som ska sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter den dag du är beslutsoförmögen. På så vis är en framtidsfullmakt ett juridiskt dokument som ger dig och din familj en extra trygghet. Så trygga din framtid nu – skapa en framtidsfullmakt idag!

Vad är skillnaden mellan en framtidsfullmakt och en generalfullmakt?

En fullmaktshavare innebär kortfattat en person som ges rätt att företräda dig i vissa personliga och ekonomiska ärenden. Det finns olika fullmakter, däribland general- och framtidsfullmakter. 

En generalfullmakt träder i kraft efter att den undertecknats, och du bestämmer själv huruvida fullmakten ska gälla tillsvidare eller under en bestämd tid. Mister du förmågan att fatta egna beslut upphör generalfullmakten omedelbart.

Så träder en framtidsfullmakt i kraft

Som nämnt skiljer sig framtidsfullmakter från andra fullmakter genom att först träda i kraft när en person inte längre kan hantera sina personliga och ekonomiska angelägenheter. Men vem är det egentligen som avgör när någon inte kan hantera sina ekonomiska och personliga angelägenheter – och hur träder fullmakten i kraft? 

Fullmakten börjar gälla så fort fullmaktshavaren har avgjort att fullmaktsgivaren är beslutsoförmögen. I samband med detta måste fullmaktshavaren underrätta fullmaktsgivaren och dennes anhöriga. 

Om fullmaktsgivaren bestämt i framtidsfullmakten att tingsrätten ska besluta om när framtidsfullmakten ska börja gälla avgör domstolen om framtidsfullmakten trätt i kraft eller ej.

Framtidsfullmakt mellan makar

För att undvika att få en god man eller förvaltare om du en dag blir beslutsoförmögen på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, olycka eller liknande, är det som sagt en god idé att skriva en framtidsfullmakt.

Många väljer sin make/maka som fullmaktshavare; förutom att denne är pålitlig, kan det även finnas en ekonomisk poäng i att den tilltänkta framtidsfullmakten är din make/maka. Det beror på att en god man nästan alltid kommer att betalas helt eller delvis för att hantera dina personliga och ekonomiska ärenden. Men som fullmaktsgivarens make/maka är det osannolikt att du vill ha ersättning.

Två personer kan skriva vars en framtidsfullmakt, där de utser varandra till fullmaktshavare. På så vis säkerställs att den ena kommer ta hand om den andra om något skulle hända i framtiden.
Läs mer om framtidsfullmakter mellan makar här.

Var finns blankett för framtidsfullmakt?

Det finns ingen särskild blankett som du måste fylla i för att upprätta en framtidsfullmakt. Du måste inte använda några tjusiga ord eller kontakta en advokat. Det finns dock en del formella krav som måste följas – om dessa krav inte uppfylls är fullmakten inte giltig.

I dokumentet måste det framgå att det rör sig om en framtidsfullmakt. Dokumentet måste innehålla namnet på den eller de som du ger fullmakt till, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar samt eventuella övriga villkor. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknas av dig själv och ska bevittnas av två personer. Du som ger fullmakt ska ha fyllt 18 år.

Genom att upprätta en framtidsfullmakt med Jurio slipper du oroa dig över att glömma något. Vi säkerställer att allt är juridiskt korrekt – och du kan alltid kontakta en av våra jurister om du har några som helst frågor innan, under eller efter upprättandet.

Varför ska jag skriva en framtidsfullmakt?

Ja, varför ska du egentligen skriva en framtidsfullmakt? Svaret är enkelt: för att trygga din och dina anhörigas framtid. Precis som att pensionsspara för att trygga din ekonomiska framtid, är det klokt att skriva en framtidsfullmakt för att trygga din personliga (och ekonomiska) framtid. 

Genom att skriva en framtidsfullmakt med Jurio kan du vara säker på att fullmakten blir juridiskt korrekt och anpassad till din situation. Dessutom är vårt formulär klart och tydligt. Du kan slutföra fullmakten på nolltid, och så får du dokumentet till en bråkdel av priset hos en advokat!

Ytterligare några av fördelarna med en framtidsfullmakt:

  • Du slipper en god man eller förvaltare
  • Du kan välja upp till tre fullmaktshavare som kan dela ansvaret mellan sig 
  • Du kan begränsa vad fullmaktshavaren får lov att göra samt lägga till en granskare 
  • Eftersom du valt någon du litar på kommer fullmaktshavaren sannolikt känna till och ta hänsyn till dina personliga önskemål
  • Du bestämmer själv vem som ska ta ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter när du inte längre klarar av det

Varför inte en god man eller förvaltare?

Med en framtidsfullmakt behöver du ingen god man eller förvaltare om du en dag inte längre kan fatta egna beslut. Såväl en god man som en förvaltare har rätt att sköta ekonomiska och personliga angelägenheter åt dig, och du som bestämmer själv vad som ska ingå i åtagandena. 

En god man eller förvaltare ger dig all den hjälp du behöver om du blir beslutsoförmögen; men processen för att tilldelas en god man/förvaltare är ofta mycket utdragen. Eftersom fullmaktshavaren är den som kommer att förfoga över dina personliga och ekonomiska angelägenheter kan det dessutom kännas mer tryggt att överlåta fullmakten till en anhörig.

Vad kan Jurios framtidsfullmakt innehålla?

Med Jurios framtidsfullmakt kan du utse flera fullmaktshavare, närmare bestämt upp till tre personer. Du beslutar själv hur de ska få lov att fatta beslut sinsemellan. Därefter kan du välja att begränsa framtidsfullmakten. Till exempel kan du välja att fullmaktshavare inte får ta lån eller ingå avtal som innebär skuldsättning för dig. 

Du kan dessutom lägga till en eller flera granskare. Som fullmaktsgivare kan du även ange hur granskningen ska gå till samt bestämma huruvida granskaren, eller granskarna, ska få arvode för sitt uppdrag. Här kan du se vår jurist, Christoffer, förklara hur du upprättar en framtidsfullmakt. 

Kan jag återkalla framtidsfullmakten?

Som fullmaktsgivare har du rätt att ändra eller återkalla framtidsfullmakten så länge du har förmågan att fatta rättsligt bindande beslut. Du kan även välja att din granskare ska kunna återkalla fullmakten.

Återkallelsen sker genom att fullmaktsgivaren eller granskaren återtar eller förstör framtidsfullmakten. Det finns även specialregler om konkurs, god man och förvaltarskap som leder till att framtidsfullmakten på olika sätt slutar gälla. Läs mer om upphörande här.

Skapa din framtidsfullmakt med Jurio

Att skriva en framtidsfullmakt har aldrig varit enklare. Med Jurio kan du komma igång direkt. Vårt formulär guidar dig tryggt genom processen, så att du får en rättsligt giltig framtidsfullmakt som täcker alla dina behov och önskemål. Du kan få hjälp av  jurist från början till slut, så du kan känna dig trygg med att allt är juridiskt korrekt.

Skapa enkelt och snabbt en framtidsfullmakt med Jurio – då sparar du dessutom tusenlappar jämfört med en traditionell advokat.

Framtidsfullmakt

Ta kontroll över din framtid

Slipp godmanskap

Underlätta för familjen

Skräddarsy dina villkor

Kvalitetssäkrad av jurist

Snabbt och prisvärt

Bara 799:-

Inkl. moms

Skapa en Framtidsfullmakt

Spara 3.000:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

När börjar framtidsfullmakten att gälla?

Vad krävs för att framtidsfullmakten ska vara giltig?

Finns det en mall för framtidsfullmakt?

Måste framtidsfullmakten registreras?

Kan man skriva en framtidsfullmakt tillsammans?

Vad får fullmaktshavaren göra med en framtidsfullmakt?

Vad händer om man inte har en framtidsfullmakt?

När upphör en framtidsfullmakt att gälla?