Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Framtidsfullmakt
dit dokument oprettes...
10 min.
Det tager 10 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du utse en eller flera personer som ska företräda dig och ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte skulle klara av det själv. Med Jurio kan du skriva en framtidsfullmakt redan idag – enkelt, säkert och prisvärt.

Hos LegalDesk

Pris: 799,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 000,-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som säkerställer en trygg framtid för dig och dina anhöriga. Med framtidsfullmakten kan du nämligen på förhand bestämma vem som ska sköta dina personliga angelägenheter och ärenden den dag du inte längre klarar av det på egen hand. Framtidsfullmakten ger nämligen fullmaktshavaren rätt att företräda dig i många viktiga fall.

Om du på grund av psykisk sjukdom eller försvagat hälsotillstånd inte längre kan ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter utses i vanliga fall en god man eller förvaltare åt dig. Men med lite framförhållning kan du själv utse någon, exempelvis en släkting du litar på. 

Skillnaden mellan framtidsfullmakt och generalfullmakt

Framtidsfullmakter skiljer sig från andra fullmakter eftersom de inte träder i kraft förrän du förlorat förmågan att fatta egna beslut

En annan avgörande skillnad är att andra fullmakter faktiskt slutar gälla om du förlorar förmågan att fatta självständiga beslut. Det kan till exempel hända om du drabbas av sjukdom, psykisk störning eller en olycka.

Varför ska jag skriva en framtidsfullmakt?

Det finns flera anledningar till att skriva en framtidsfullmakt med Jurio.

  • Du bestämmer själv vem som ska ta ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter när du inte längre klarar av det.
  • Du kan välja upp till tre fullmaktshavare som kan dela ansvaret mellan sig. 
  • Du kan begränsa vad fullmaktshavaren får lov att göra, och lägga till en granskare
  • Eftersom du valt någon du litar på kommer fullmaktshavaren sannolikt känna till och ta hänsyn till dina personliga önskemål.
  • Du slipper en god man eller förvaltare.

Framtidsfullmakt mellan makar

Två personer kan skriva vars en framtidsfullmakt, där de utser varandra till fullmaktshavare. På så vis säkerställs att den ena kommer ta hand om den andra om något skulle hända i framtiden.
Läs mer om framtidsfullmakter mellan makar här.

Vad kan Jurios Framtidsfullmakt innehålla?

Framtidsfullmakten ger fullmaktshavaren rätt att fatta beslut åt dig i personliga och ekonomiska frågor. Det inkluderar bland annat att ta hand om bankkonton, betala räkningar, sälja egendom och företräda dig inför myndigheter. 

Med Jurios framtidsfullmakt kan du utse flera fullmaktshavare, upp till tre personer. Du beslutar själv hur de ska få lov att fatta beslut sinsemellan och dessutom kan du begränsa framtidsfullmakten. Till exempel kan du välja att en fullmaktshavare inte får ta lån eller ingå avtal som innebär skuldsättning för dig. För att säkerställa att dina fullmaktshavare sköter sig kan du dessutom lägga till en granskare.

Kan jag återkalla Framtidsfullmakten?

Som fullmaktsgivare har du rätt att återkalla framtidsfullmakten så länge du har förmågan att fatta rättsligt bindande beslut. Du kan även välja att en granskare ska kunna återkalla framtidsfullmakten.

Återkallelsen sker genom att fullmaktsgivaren eller granskaren återtar eller förstör framtidsfullmakten. Det finns även specialregler om konkurs, god man och förvaltarskap som leder till att framtidsfullmakten på olika sätt slutar gälla. Läs mer om upphörande här.

Så skapar du en Framtidsfullmakt med Jurio

Skapa din framtidsfullmakt med Jurio

Att skriva en framtidsfullmakt har aldrig varit enklare. Med Jurio kan du komma igång direkt. Vårt formulär leder dig säkert genom processen, så att du får en rättsligt giltig framtidsfullmakt som täcker alla dina behov och önskemål.

Skapa enkelt och snabbt en framtidsfullmakt med Jurio, och spara dessutom tusenlappar jämfört med en traditionell advokat.

 
Klicka på 'Skapa Framtidsfullmakt' för att komma igång!