Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Framtidsfullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Framtidsfullmakt mellan makar

Genom en framtidsfullmakt kan du utse vem som ska företräda dig och ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av att ta hand om dem själv. Det är möjligt att välja din make som framtida fullmaktshavare.

Hos LegalDesk

Pris: 799:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Framtidsfullmakt – ett alternativ till god man

När du på grund av långvarig sjukdom, psykiska störningar eller en allvarlig olycka inte längre kan ta hand om dig själv utses vanligtvis en god man som ska se över dina affärer och intressen. Är du gift blir det alltså inte automatiskt din make som får sköta din ekonomi och andra personliga angelägenheter åt dig.

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du ändra på detta. En framtidsfullmakt är nämligen ett alternativ till god man där du själv väljer vem som ska ta hand om dina angelägenheter. I fullmakten framgår det vem som ska se efter dina intressen och hur den personen får agera. Exempelvis kan du bestämma att din make ska ta hand om dina intressen i framtiden. 

Läs mer om skillnaden på godmanskap och framtidsfullmaktshavare.

Att välja sin make/maka som fullmaktshavare

En framtidsfullmakt mellan makar fungerar precis på samma sätt som en framtidsfullmakt riktad till någon annan. Det finns inga hinder för att en make sätts som fullmaktshavare, och båda makar kan skriva varsin framtidsfullmakt med den andra som fullmaktshavare.

Utöver att din make eller maka är någon du litar på finns det en ekonomisk poäng med att på egen hand välja vem som ska ta hand om dina intressen i framtiden. En god man tar nämligen som huvudregel betalt för sitt arbete. Det är möjligt att ge din make och fullmaktshavare ersättning för det arbete hen utför åt dig, men till skillnad från med god manskap så är det inte obligatoriskt. 

Viktigt att tänka på

Intressekonflikter

När du utser din make till fullmaktshavare kan det vara bra att känna till vad som händer om ni skulle ha olika intressen i en fråga. Din fullmaktshavare får nämligen inte fatta beslut i frågor där ni kan ha motstridiga intressen. På samma sätt kan din make inte företräda dig om makens barn eller någon annan hen företräder skulle ha motstridiga intressen i förhållande till dig. Det är tillräckligt att fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren kan ha motstridiga intressen för att så kallat jäv ska uppstå. 

Med jäv menas att fullmaktshavaren är hindrad från att fatta ett beslut, eftersom hen är i en intressekonflikt. Man brukar tala om att fullmaktshavaren är jävig. Ett exempel är ett avtal mellan er båda, såsom ett äktenskapsförord. Ett annat exempel vore en rättegång mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren, eller om fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren blir dödsbodelägare i samma dödsbo. 

I en situation där det skulle finnas en intressekonflikt mellan dig och din make ska hen kontakta kommunens överförmyndare och begära att en god man utses i den specifika frågan. Då blir det den gode mannen som får företräda dig i ärendet, och fatta ett objektivt beslut.

Granskare

Något som också kan vara bra att känna till är din möjlighet att som fullmaktsgivare utse en eller flera granskare. En granskare ska kontrollera att din fullmaktshavare och make sköter sitt uppdrag, bland annat genom att begära redovisning.

Med Jurio kan du, som en extra säkerhetsventil, välja att granskaren ska ha rätt att återkalla fullmaktshavarens uppdrag, om granskaren tycker att fullmaktshavaren missköter uppdraget.

Här hittar du ett exempel på när en granskare blir aktuell.

Skapa en framtidsfullmakt med Jurio

Låter det som att en framtidsfullmakt är något du skulle ha nytta av? Då kan du snabbt och enkelt skapa en egen framtidsfullmakt genom Jurio. Framtidsfullmakten skapar du genom att svara på ett antal frågor i vårt formulär. Du kan gå fram och tillbaka mellan frågorna och betalar först när du är helt nöjd.

Framtidsfullmakt

Ta kontroll över din framtid

Slipp godmanskap

Underlätta för familjen

Skräddarsy dina villkor

Kvalitetssäkrad av jurist

Snabbt och prisvärt

Bara 799:-

Inkl. moms

Skapa en Framtidsfullmakt

Spara 3 000:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

När börjar framtidsfullmakten att gälla?

Vad krävs för att framtidsfullmakten ska vara giltig?

Finns det en mall för framtidsfullmakt?

Måste framtidsfullmakten registreras?

Kan man skriva en framtidsfullmakt tillsammans?

Vad får fullmaktshavaren göra med en framtidsfullmakt?

Vad händer om man inte har en framtidsfullmakt?

När upphör en framtidsfullmakt att gälla?