Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Framtidsfullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Exempel på Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du säkerställa att du får en trygg framtid, men hur ser en framtidsfullmakt egentligen ut? Här kan du se exempel på en framtidsfullmakt skapad med Jurio och läsa mer om vad den innehåller.

Hos LegalDesk

Pris: 799:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en framtidsfullmakt?

Med en framtidsfullmakt kan du göra framtiden trygg för både dig och dina anhöriga. Det är nämligen ett juridiskt dokument som på förhand låter dig utse en eller flera personer till att sköta dina angelägenheter den dag du inte längre kan göra det på egen hand.

Exempel på framtidsfullmakt

Här kan du se ett exempel på vad en framtidsfullmakt skapad med Jurio ser ut. Lite längre ner kan du läsa mer om vad Jurios framtidsfullmakt innehåller.

  1. Fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren
  2. Framtidsfullmaktens omfattning
  3. Ersättare vid tillfälligt förhinder
  4. Överlåtelse av behörighet
  5. Granskning och redovisning
  6. Gåvor
  7. Arvode
  8. När framtidsfullmakten träder i kraft
  9. Återkallelse, begränsningar och ändringar
  10. Underskrifter

1. Fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren

Det måste så klart framgå vem det är som skriver fullmakten, och vem det är som tar emot den. Du som skriver blir fullmaktsgivare, och den du utser blir fullmaktshavare. Med Jurio kan du utse upp till tre framtidsfullmaktshavare, och du kan välja om de ska kunna fatta beslut på egen hand eller om alla beslut ska fattas gemensamt.

2. Framtidsfullmaktens omfattning

Vad ska fullmaktshavaren få göra? Under den här punkten framgår det vad uppdraget går ut på. Med Jurio kan du begränsa uppdraget så att det inte omfattar vissa saker, till exempel att fullmaktshavaren inte får ta lån i ditt namn.

3. Ersättare vid tillfälligt förhinder

Ibland är det inte möjligt för en fullmaktshavare att utföra sitt uppdrag, till exempel för att hen blir sjuk eller åker på semester. Med Jurio kan du bestämma ifall din fullmaktshavare ska ha rätt att utse en ersättare till sig själv.

4. Överlåtelse av behörighet

Vissa ärenden kan behöva specialkompetens som kanske inte fullmaktshavaren själv besitter. Om du till exempel skulle hamna i en tvist kan din fullmaktshavare anlita en advokat för din räkning, ifall du har givit fullmaktshavaren har rätt att överlåta sin behörighet. Med Jurio kan du välja att din fullmaktshavare ska få lov att överlåta behörighet, men du kan också välja att framtidsfullmakten inte får överlåtas på det här sättet.

5. Granskning och redovisning

För att säkerställa att fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag har du med Jurio möjlighet att utse en eller flera granskare. De ska kontrollera att fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag.

6. Gåvor

Ska fullmaktshavaren få ge något i gåva å dina vägnar? Det tar du ställning till under den här punkten.

7. Arvode

Det kan vara ett ansträngande arbete att vara framtidsfullmaktshavare eller granskare av framtidsfullmakten. Med Jurio kan du bestämma huruvida framtidsfullmaktshavaren eller granskaren ska ha rätt till arvode för sina uppdrag.

8. När framtidsfullmakten träder i kraft

Bland de viktigaste frågorna för en framtidsfullmakt är när den ska börja gälla. Med Jurio kan du välja att det ska vara fullmaktshavaren som gör den bedömningen, eller domstolen.

9. Underskrifter

Framtidsfullmakten måste undertecknas för att bli giltig. Du behöver dessutom ha två vittnen som ser på när du skriver under den. När du skriver din framtidsfullmakt med Jurio guidar vi dig genom processen, så att du kan vara trygg med att framtidsfullmakten blir juridiskt giltig och att rätt personer bevittnar signeringen.

Skriv en framtidsfullmakt med Jurio!

Jurio gör juridik enkelt. Hos oss kan du enkelt skapa en framtidsfullmakt online. Du svarar bara på några frågor i vårt smarta och pedagogiska formulär, så skapas en framtidsfullmakt helt anpassad efter din situation. Du blir klar på bara 10 minuter och sparar tusenlappar i jämförelse med priset hon en traditionell advokat. Snabbt, smidigt och prisvärt.

Klicka på ’Skapa en Framtidsfullmakt’ för att komma igång!

Framtidsfullmakt

Ta kontroll över din framtid

Slipp godmanskap

Underlätta för familjen

Skräddarsy dina villkor

Kvalitetssäkrad av jurist

Snabbt och prisvärt

Bara 799:-

Inkl. moms

Skapa en Framtidsfullmakt

Spara 3.000:- jämfört med traditionell advokat