Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

God man eller framtidsfullmakt?

Ifall du inte längre kan ta hand om dig själv kan en domstol besluta att en god man ska anordnas för att hjälpa dig. Med en framtidsfullmakt kan du själv i förväg välja din fullmaktshavare. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan framtidsfullmakt och god man.

Hos LegalDesk

Pris: 799,-

Inkl. moms

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Traditionel advokat

Spara 3 000,-

Jämfört med traditionell advokat

Vad är en framtidsfullmakt?

Med en framtidsfullmakt kan du ge en eller flera utvalda personer rätten att ta hand om dina intressen den dag du inte längre kan göra det på egen hand. Den utvalda personen blir då din fullmaktshavare, och kan till exempel betala dina räkningar och sköta dina tillgångar åt dig.

Framtidsfullmakter skiljer sig från andra former av fullmakter då de endast träder i kraft om du inte längre kan ta hand om dig själv. Det kan bero på allvarlig och ihållande sjukdom, demens, eller en olycka som innebär att du inte längre kan ta hand om dina ekonomiska eller personliga angelägenheter.

Med Jurio kan du skapa en framtidsfullmakt redan idag. Snabbt, enkelt och prisvärt.

Vad är en god man och vad innebär det att ha en god man?

Har du inte längre förmågan att hantera din ekonomi eller kontakten med myndigheter och sjukvården kan du få en god man anordnad av en domstol.

En god man har i uppdrag att ta hand om din ekonomi, se till att du får en god omsorg och måna dina juridiska och ekonomiska rättigheter. En god man kan även hjälpa dig att bevaka dina personliga intressen och till exempel se till att du har det du behöver i ditt boende. I de allra flesta fall måste du samtycka till att en god man utses för dig och det som den gode mannen gör för din räkning ska ske i samråd med dig. 

Så skapar du en Framtidsfullmakt med Jurio

Anordnandet av god man

Till skillnad från en framtidsfullmakt ger systemet med godmanskap dig inte möjligheten att i förväg utse vem som ska företräda dig när du blir beslutsoförmögen. Du kan däremot själv ansöka om en god man efter att du fyllt 16 år. För att skriva en framtidsfullmakt ska du ha fyllt 18 år.

En giltig framtidsfullmakt kräver endast att dokumentet innehåller rätt information samt en underskrift av dig som bevittnas av två personer. Ansökan om god man går däremot till på ett mer byråkratiskt sätt. Du eller en närstående behöver fylla i en ansökningsblankett och skicka den till tingsrätten, bifoga personbevis, skriva samtycken, kontakta överförmyndaren för ett yttrande och ibland även få tag på ett läkarintyg om ditt hälsotillstånd. Sedan är det tingsrätten som beslutar om en god man ska utses, vilket inte alltid är fallet.

Beslutet att anordna godmanskap får inte meddelas utan samtycke från dig, om inte ditt hälsotillstånd hindrar dig från att samtycka. Problemet är att det är svårt att säkerställa att samtycket är genuint menat, eftersom du inte hade haft behov av god man om du var frisk och vid dina sinnes fulla bruk från första början

Genom att istället skriva en framtidsfullmakt kan du själv bestämma hur du vill ha det och sedan underteckna tillsammans med två vittnen. Framtidsfullmakten kan därför vara fördelaktig om du vill slippa ansökningsprocessen om god man. Med en framtidsfullmakt kan din eller dina fullmaktshavare, tillsammans med dig, själva bestämma när framtidsfullmakten ska träda i kraft.

Arvode till god man

Normalt sett är det du som huvudman som ska betala ett arvode till den goda mannen som utsetts för dig. Arvodet varierar beroende på uppdragets innehåll. Med en framtidsfullmakt får du själv välja om den eller de personer du utsett som fullmaktshavare får ta ut ett arvode. Du kan också bestämma exakt hur mycket arvode varje fullmaktshavare har rätt till.

Skillnaden mellan god man och förvaltare 

Om en god man inte anses tillräckligt när du förlorat förmågan att själv sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter kan du istället få en förvaltare. Den stora skillnaden är att en god man är ett biträde till någon som fortfarande har kvar sin rättshandlingsförmåga. En förvaltare däremot har ensam rätt att företa rättshandlingar för någons räkning, utan samtycke. Att ha rättshandlingsförmåga innebär till exempel att man kan ingå avtal och fortfarande ha tillgång till alla sina bankmedel. 

God man:

I regel är det en frivillig åtgärd att ha en god man. Den som behöver hjälp måste alltså samtycka till att tingsrätten utser en god man. Tingsrätten kan dock besluta om godmanskap utan samtycke, om det finns ett läkarintyg eller liknande utredning som visar att personen i fråga inte har möjlighet att samtycka. Det kan till exempel vara i fall av ålderdom eller sjukdom. Då kan istället anhöriga godkänna att personen får en god man. 

Att ha god man innebär inte att man förlorar sitt självbestämmande. När någon har en god man har de fortfarande rätt att bestämma över sina pengar, hantera egendom och ingå avtal.

Förvaltare:

Att få en förvaltare är, till skillnad från att få en god man, en tvångsåtgärd som kan behöva vidtas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Det innebär att tingsrätten kan besluta om förvaltare utan att den som behöver hjälp (eller dennes anhöriga) har gått med på det. Att få en förvaltare innebär att man förlorar rätten att själv ingå avtal eller hantera sina pengar. Det ansvaret faller istället på förvaltaren. 

Skapa din Framtidsfullmakt med Jurio

Låter framtidsfullmakten som ett bra alternativ? Du kan skapa en framtidsfullmakt med Jurio redan idag. Vårt formulär leder dig säkert genom processen, så att du får en rättsligt giltig framtidsfullmakt som täcker alla dina behov och önskemål.

Klicka på 'Skapa en Framtidsfullmakt' för att komma igång!