Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Gåvobrev
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Gåvobrev

När du ger bort något av större värde är det alltid en bra idé att upprätta ett gåvobrev. Där kan du reglera överlåtelsen av gåvan och skriva villkor som skapar trygghet för gåvotagaren. Med Jurio kan du skapa ett gåvobrev idag, signera med BankID och få dokumentet direkt.

Hos LegalDesk

Pris: 399:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara kr. 3 900:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev fungerar som ett bevis på att en person (gåvogivaren) ger bort något till en annan person (gåvotagaren). Man kan säga att gåvobrevet fungerar som ett bevis med en förklaring om vad gåvan avser, vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare. 

Gåvobrevet är ett juridiskt bindande dokument där du kan ställa upp villkor gällande gåvan. Till exempel kan du uppställa ett villkor om att gåvotagaren inte får sälja gåvan vidare.

Måste man alltid ha ett gåvobrev?

För de flesta gåvor i form av lös egendom – såsom pengar, aktier, fordon, konstverk eller smycken, krävs inte något gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Ändå kan det av flera anledningar vara en god idé att upprätta ett gåvobrev när du ska ge bort något av större värde. För andra typer av gåvor kan det vara ett krav att ha ett gåvobrev, annars är gåvan inte juridiskt giltig. 

Vid gåva av fastighet eller bostadsrätt krävs ett skriftligt gåvobrev. Kraven skiljer sig lite från ett vanligt gåvobrev, därför har vi på Jurio skapat särskilda gåvobrev för just gåva av fastighet och bostadsrätt, så att gåvobrevet blir juridiskt rätt från början. Läs mer om gåvobrev för fastighet och bostadsrätt.

Varför borde jag upprätta ett gåvobrev?

Det kan vara tryggt för både gåvogivaren och gåvotagaren att upprätta ett gåvobrev, särskilt när det man vill ge bort är av större värde. Med ett gåvobrev kan du reglera överlåtelsen av en gåva och sätta villkor som minskar risken för framtida tvister angående vem som har rätt till gåvan.

Gåvobrevet fungerar också som ett bevis på att gåvan faktiskt har överlåtits. Hos Jurio kan du upprätta gåvobrev för alla möjliga typer av gåvor.

Vilka villkor kan jag ha med när jag ska skriva ett gåvobrev?

Genom att skriva ett gåvobrev kan du som gåvogivare till exempel skriva in ett villkor om att gåvan ska anses vara gåvotagarens enskilda egendom. Detta innebär att gåvan inte kommer att ingå i en framtida bodelning och gåvotagaren kommer inte behöva dela med sig av gåvan om hen i framtiden skiljer sig, eller separerar från ett samboförhållande. På samma sätt blir gåvan undantagen från bodelning när gåvotagaren går bort.

Läs mer om att registrera gåvor mellan makar på Skatteverkets hemsida.

Du kan även bestämma att gåvor till dina barn inte ska ingå i barnets framtida arv. En gåva till bröstarvingar (vanligtvis dina barn) anses nämligen enligt lag vara ett förskott på arv. Det innebär att gåvan ska räknas av från arvet i framtiden. 

Genom gåvobrevet kan du även bestämma att gåvan ska eller ska inte vara ett förskott på arv. Om du har skrivit i gåvobrevet att gåvan ska vara ett förskott på arv så är det viktigt att precisera gåvans värde. Gåvans värde kommer då att dras av från gåvotagarens framtida arv. 

Hos Jurio kan du utöver detta också

  • Bestämma att gåvotagaren ska få gåvan direkt eller vid ett visst datum i framtiden.
  • Förena gåvan med ett överlåtelseförbud – det vill säga ett förbud för gåvotagaren att sälja, byta eller ge bort gåvan. Det är även ett skydd mot gåvotagarens eventuella borgenärer. 

När du ger bort något i gåva kan du alltså förena gåvan med många särskilda villkor. 

Läs mer om särskilda villkor i gåvobrev.

Hur länge gäller ett överlåtelseförbud?

I gåvobrevet kan gåvogivaren skriva ett överlåtelseförbud, vilket betyder att gåvotagaren inte får göra sig av med gåvan genom att sälja, byta eller på något annat sätt ge bort gåvan. 

Tänk på att överlåtelseförbud inte gäller över flera generationer. Detta innebär att en gåva som ges till ett barn av hens förälder med överlåtelseförbud inte gäller för gåvogivarens barnbarn när de exempelvis ärver sin förälder. I sådana fall är det upp till gåvotagaren (föräldern) att skriva in villkoret i sitt testamente

Hur skriver man ett giltigt gåvobrev?

För vissa typer av juridiska dokument finns det så kallade formkrav, det vill säga krav som måste vara uppfyllda för att dokumentet ska vara juridiskt giltigt. När det gäller gåvobrev finns det vissa krav och uppgifter som alltid måste finnas med. Därför är det en bra idé att ta hjälp av en juridisk tjänst som Jurio för att se till att gåvobrevet är giltigt och ser ut precis som du önskar. 

Krav för ett giltigt gåvobrev

För att gåvobrevet ska vara giltigt krävs att det tydligt framgår vad det är som ska överlåtas, det vill säga en tydlig beskrivning av gåvan. Utöver att specificera vad som ska ges bort krävs även uppgifter om:

  • Vem som ger gåvan (gåvogivare)
  • Vem som ska få gåvan (gåvotagare)
  • En tydlig förklaring om att det är en gåva och inte exempelvis ett köp eller byte
  • Eventuella villkor för gåvan
  • Underskrift från båda parter
  • Ort och datum

Glöm inte bort att inkludera eventuella villkor för gåvan från början!

Lästips: Så skriver du ett juridiskt korrekt gåvobrev

Ska jag registrera mitt gåvobrev?

När det gäller gåvor mellan makar måste dessa registreras hos Skatteverket för att vara giltiga. Det finns dessutom särskilda regler för fastighet och bostadsrätt, som måste vara uppfyllda för att gåvan ska vara giltig. 

Tänk på att det ibland krävs samtycke från din make om du vill ge bort något som utgör giftorättsgods, det vill säga tillgångar som inte utgör enskild egendom. 

Gåva av fast egendom

För gåva av fast egendom måste gåvotagaren söka lagfart och inskrivning hos Lantmäteriet, det vill säga den myndighet som hanterar överlåtelser av fastigheter. Tänk på att bevittning av gåvogivarens namnteckning krävs för att kunna söka lagfart på fastigheten. 

Läs mer om vad som gäller för gåva av fastighet

Gåva av bostadsrätt

För att en gåva av bostadsrätt ska kunna genomföras i praktiken måste gåvotagaren ansöka om och antas som medlem i den bostadsrättsförening som äger bostadsrätten. 

Läs mer om vad som gäller för gåva av bostadsrätt

Ge bort något i gåva med Jurios gåvobrev

Vårt gåvobrev fungerar för alla typer av gåvor – du skapar gåvobrevet genom att fylla i vårt formulär, i vilket du får besvara ett antal frågor. Du kan gå fram och tillbaka mellan frågorna och först när du är nöjd skickas du vidare till betalning.

Gåvobrev

Juridisk säkerhet vid gåvor

Skräddarsytt efter dina behov

Kvalitetssäkrat av jurist

Ger trygghet vid större gåvor

Villkora gåvan som du önskar

Signera med BankID

Bara 399:-

Inkl. moms

Skapa ett Gåvobrev

Spara 3 900:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Vad är ett gåvobrev?

Behöver jag ett gåvobrev?

Hur skriver jag ett gåvobrev?

Kan jag villkora ett gåvobrev?

Vem får bevittna gåvobrev?

När ska ett gåvobrev registreras?