Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Gåvobrev

När du ger bort något av större värde är det alltid en bra idé att upprätta ett gåvobrev. Där kan du reglera överlåtelsen av gåvan och skriva villkor som skapar trygghet för gåvotagaren. Med Jurio kan du skapa ett gåvobrev idag, signera med BankID och få dokumentet direkt.

Hos LegalDesk

Pris: 399,-

Inkl. moms

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Traditionel advokat

Spara 3 900,-

Jämfört med traditionell advokat

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev fungerar som ett bevis på att en person (gåvogivaren) vill ge bort något till en annan person (gåvotagaren). Gåvobrevet är ett juridiskt bindande dokument där du kan ställa upp villkor gällande gåvan. Till exempel kan du uppställa ett villkor om att gåvotagaren inte får sälja gåvan.

För de flesta gåvor i form av lös egendom – såsom pengar, fordon, konstverk eller smycken, krävs inte något gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Ändå kan det av flera anledningar vara en god idé att upprätta ett gåvobrev när du ska ge bort något av större värde.

Exempel på gåvobrev skapat med Jurio

Varför borde jag upprätta ett gåvobrev?

Det kan vara tryggt för både gåvogivaren och gåvotagaren att upprätta ett gåvobrev, särskilt när gåvan är av större värde. Med ett gåvobrev kan du reglera överlåtelsen av en gåva och sätta villkor som minskar risken för framtida tvister angående vem som har rätt till gåvan.

Genom ett gåvobrev kan du som gåvogivare till exempel skriva in ett villkor om att gåvan ska anses vara gåvotagarens enskilda egendom. Detta innebär att gåvan inte kommer ingå i en framtida bodelning och gåvotagaren kommer inte behöva dela med sig av gåvan om han eller hon i framtiden skiljer sig, eller separerar från ett samboförhållande. På samma sätt blir gåvan undantagen från bodelning när gåvotagaren går bort.

Du kan även bestämma att gåvan, särskilt om den är till ditt barn, inte ska ingå i barnets framtida arv. En gåva till bröstarvingar (vanligtvis dina barn) anses nämligen enligt lag vara ett förskott på arv, vilket innebär att gåvan ska räknas av från arvet i framtiden. Genom ett gåvobrev kan du bestämma att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Du kan även bestämma att gåvan ska vara ett förskott på arv. I sådant fall är det viktigt att precisera gåvans värde. Vid en framtida fördelning av arv till kommer gåvans värde att dras av från gåvotagarens arv.

Vad ska ett gåvobrev innehålla?

Gåvobrev bör innehålla följande uppgifter:

  • Namn och personnummer på gåvogivaren och gåvotagaren.
  • En överlåtelseförklaring där det framgår att gåvogivaren vill överlåta gåvan till gåvotagaren.
  • Eventuella villkor gällande gåvan.

Underskrifter av både gåvogivaren och gåvotagaren, samt uppgift om ort och datum då gåvobrevet undertecknades.Tänk på att gåvobrev mellan makar ska registreras hos Skatteverket för att undvika att gåvan riskerar att utmätas av Kronofogden. Skulle maken som är gåvogivare få stora skulder kan gåvan som tillhör den andra maken nämligen utmätas av Kronofogden eftersom gåvan är i de båda makarnas ägo. För att undvika detta kan gåvan registreras hos Skatteverket. På så vis går det inte att hävda något annat än att gåvan ägs av gåvotagaren, det vill säga den maken utan skulder.

Så skapar du ett gåvobrev med Jurio

Här kan du läsa mer om att registrera gåvor mellan makar hos Skatteverket.

Skapa ett Gåvobrev med Jurio

Vårt gåvobrev fungerar för alla typer av gåvor, förutom gåva av fastighet och bostadsrätt. Du skapar enkelt ett gåvobrev för lös egendom genom att fylla i vårt formulär. Där kommer du få besvara ett antal frågor. Du kan gå fram och tillbaka mellan frågorna och först när du är nöjd skickas du vidare till betalning.

När betalningen är klar så får du ditt gåvobrev. Sedan kan både gåvogivaren och gåvotagaren signera dokumentet digitalt med BankID. Det går även bra att skriva ut gåvobrevet och signera det för hand.

Klicka på 'Skapa ett Gåvobrev' för att komma igång!