Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Gåvobrev
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Särskilda villkor i gåvobrev

När du ger bort någonting kan du genom ett gåvobrev förena gåvan med särskilda villkor, såsom att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom eller att gåvan inte får säljas vidare. Här listar vi några exempel på särskilda villkor i gåvobrev.

Hos LegalDesk

Pris: 399:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara kr. 3 900:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Villkor om överlåtelseförbud

Ett överlåtelseförbud betyder att gåvotagaren inte får sälja, byta eller ge vidare gåvan till någon annan. Om gåvogivaren skulle ändra sig i framtiden kan hen ge sitt samtycke till en försäljning, och därmed upphäva överlåtelseförbudet. I Sverige kan överlåtelseförbudet inte sträcka sig över flera generationer. När till exempel gåvotagarens barn ärver en sommarstuga får de lov att sälja den, om inte gåvotagaren i sin tur bestämt annorlunda i sitt testamente. 

Villkor om enskild egendom

Att gåvan ska vara så kallad enskild egendom är ett av det vanligaste villkoren i ett gåvobrev och innebär att gåvan inte ska ingå i en bodelning vid eventuell skilsmässa, separation vid samboskap eller dödsfall. Gåvotagaren riskerar därmed inte att behöva dela på fastighetens värde med sin partner om en bodelning skulle behöva göras.

Något som kan vara bra att känna till med villkoret om enskild egendom är att även egendom som träder i gåvans ställe, så kallad surrogat, blir till enskild egendom. Om en gåvotagare säljer en bil som hen fått i gåva med villkor om att den ska vara enskild egendom och köper en annan bil för vinstpengarna, så kommer den nya bilen (surrogatet) vara gåvotagarens enskilda egendom.

Förskott på arv

Om du ger en gåva till en person som i framtiden ska få ärva av dig, till exempel om en förälder ger en gåva till sitt barn, ses gåvan automatiskt som ett förskott på arv. Något förenklat leder en gåva idag till att gåvotagaren får ärva mindre i framtiden jämfört med andra arvtagare. Gåvotagaren går därmed plus minus noll. 

Med ett gåvobrev kan du bestämma att en gåva inte ska vara förskott på arv. Då kommer gåvotagaren inte bara få hela gåvan, utan även hela sitt arv. Därmed gynnas gåvotagaren ekonomiskt jämfört med andra arvtagare. Det går också att skriva in ett villkor om att gåvan ska vara förskott på arv. Det kan nämligen vara bra att gåvogivaren redan vid gåvotillfället är tydlig med om gåvan ska räknas av från gåvotagarens framtida arv. 

Gåvor till barn 

Personer under 18 år räknas som barn, och får som huvudregel inte bestämma över sin egendom. Men det finns undantag. Till exempel kan en gåvogivare skriva ett gåvobrev med särskilt villkor om att barnet får råda över gåvan själv. Att själv råda över sin egendomen innebär att barnet får bestämma över och bland annat sälja gåvan.

Genom ett villkor i gåvobrevet kan det även bestämmas att gåvan ska tas om hand av någon annan än förmyndarna. Den här personen kallas för särskild förvaltare, och kommer fatta beslut åt barnet i frågor som rör gåvan. 

Om ett barn får en gåva utan särskilda villkor för hur den ska användas har förmyndarna alltid rätt att bestämma över gåvan tills barnet blir myndigt. Detta ska förmyndarna göra omsorgsfullt och med barnets bästa i åtanke.

Läs mer om gåvor till barn.

Villkor om nyttjanderätt för fast egendom

När gåvobrev skrivs för fast egendom som en bostadsrätt eller ett hus kan villkor om nyttjanderätt skrivas in. Nyttjanderätt är rätten att använda, inom juridiken kallat att nyttja, någonting. Ett gåvobrev kan reglera rätten att nyttja en gåva. När till exempel en bil ges bort som gåva kan gåvogivaren lägga till ett villkor om nyttjanderätt. Gåvogivaren får då använda bilen enligt villkoret, exempelvis två veckor i juni varje år. Så skapar du ett Gåvobrev med Jurio

Läs mer om att registrera gåvor mellan makar hos Skatteverket.

Skapa ett gåvobrev med Jurio 

Vi erbjuder två olika sorters gåvobrev, ett för fastighet eller bostadsrätt och ett för annan slags egendom. Du skapar enkelt ett gåvobrev hos oss genom att fylla i vårt formulär. Där kommer du få besvara ett antal frågor. Du kan gå fram och tillbaka mellan frågorna och först när du är nöjd skickas du vidare till betalning. När betalningen är klar så får du ditt gåvobrev. Sedan kan både gåvogivaren och gåvotagaren signera dokumentet digitalt med Mobilt Bank-ID. Det går även bra att skriva ut gåvobrevet och signera det för hand. 

Om det du vill ge bort är en bostadsrätt eller en fastighet ser gåvobrevet lite annorlunda ut. Här kan du läsa mer om gåvobrev för fast egendom.

Gåvobrev

Juridisk säkerhet vid gåvor

Skräddarsytt efter dina behov

Kvalitetssäkrat av jurist

Ger trygghet vid större gåvor

Villkora gåvan som du önskar

Signera med BankID

Bara 399:-

Inkl. moms

Skapa ett Gåvobrev

Spara 3 900:- jämfört med traditionell advokat