Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Enkelt skuldebrev
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Enkelt skuldebrev

Genom att skriva ett enkelt skuldebrev kan du undvika missförstånd och konflikter när du lånar ut pengar till familj och vänner. Med Jurio kan du skapa ett enkelt skuldebrev som uppfyller alla rättsliga krav.

Hos LegalDesk

Pris: 549:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 500:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är ett enkelt skuldebrev?

Ett enkelt skuldebrev är en typ av skuldebrev som vanligtvis används vid lån mellan privatpersoner, till exempel släktingar eller vänner. Ett skuldebrev är ett skriftligt löfte från en person till en annan, om att en summa pengar ska betalas vid något tillfälle. Skuldebrevet fungerar därför som ett bevis på att låntagaren har en skuld.

Varför borde du skriva ett enkelt Skuldebrev?

När du lånar ut ett större belopp så är det klokt att ha en skriftlig och formell dokumentation på att ett lån existerar, även om det handlar om lån mellan vänner eller mellan en förälder och ett barn. Med tiden kan det hända att du glömmer detaljerna kring lånet, som till exempel räntebestämmelser eller hur och när skulden ska betalas tillbaka.

I skuldebrevet kan ni komma överens om hur och när återbetalning av lånet ska ske. Ni kan antingen komma överens om att betalningen ska ske på ett bestämt datum eller på begäran. Ni har även möjlighet att bestämma om låntagaren ska amortera på lånet och betala ränta. 

Det kan uppstå konflikter och missförstånd kring ett lån. Därför är det praktiskt att reglera villkoren för lånet genom ett skuldebrev. Det kan även uppstå situationer där en låntagare inte kan eller vill betala tillbaka lånet. Då fungerar ett enkelt skuldebrev som ett bevis, ifall långivaren behöver återkräva skulden genom att ta saken till Kronofogden och/eller tingsrätten. Exempelvis att långivaren ansöker om att försätta låntagaren i personlig konkurs.

Så skriver du ett enkelt skuldebrev med Jurio

Vad innehåller ett enkelt skuldebrev?

Ett enkelt skuldebrev kan variera i innehåll och utformning. Skuldebrevet behöver dock alltid vara skriftligt. Det är även viktigt att skuldebrevet tydliggör att det rör sig om en skuld och ett löfte om att betala skulden. Skuldebrevet får inte heller innehålla några krav på motprestationer från långivaren. Skuldebrevet behöver undertecknas av låntagaren, men gärna även av långivaren. Ett skuldebrev bör innehålla följande punker:

  • Vem som är låntagare och långivare
  • Lånebeloppets storlek
  • Eventuella räntebestämmelser
  • Hur återbetalning ska gå till
  • Om lånet kan sägas upp
  • Om lånet ska kunna överlåtas till annan långivare
  • Betalningsansvaret mellan låntagare
  • Vad som händer om det uppstår tvist
  • När skuldebrevet preskriberas

När du upprättar ditt skuldebrev med Jurio kan du vara säker på att samtliga viktiga uppgifter tas med och att du kommer att ha ett korrekt upprättat skuldebrev. Vill du läsa mer om någon av punkterna kan du göra det här.

Skapa ett enkelt skuldebrev med Jurio

Med Jurio kan du skriva ett skuldebrev genom att fylla i vårt formulär, där du besvarar ett antal frågor. Du kan gå fram och tillbaka mellan frågorna och först när du är nöjd skickas du vidare till betalning. När betalningen är klar får du ditt skuldebrev. Sedan kan både låntagaren och långivaren signera dokumentet digitalt med BankID.

Enkelt skuldebrev

Låna ut pengar säkert

Tydliga lånevillkor

Amortera eller betala en bestämd dag

Lån med eller utan ränta

Kompletterar samboavtal för bostad

Signera med BankID

Bara 549:-

Inkl. moms

Skapa ett Enkelt Skuldebrev

Spara 3.500:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Vad är ett skuldebrev?

Vem är borgenär och gäldenär?

Vad är ett enkelt skuldebrev?

Vad är ett löpande skuldebrev?

Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett löpande skuldebrev?

Varför ska jag skriva ett skuldebrev?

Hur skriver jag ett skuldebrev?

När är ett skuldebrev preskriberat?

När måste man betala ett skuldebrev?

Vem betalar om flera är låntagare?