Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

27. mars 2024

Personlig konkurs

Om en person inte kan betala sina skulder inom en överskådlig framtid kan tingsrätten bedöma att personen är på obestånd. Då kan man försättas i personlig konkurs. Här berättar vi om hur det fungerar. 

När försätts någon i personlig konkurs?

För att en fysisk person ska kunna försättas i konkurs krävs att denne är på obestånd. Att en person är på obestånd betyder att hen inte kan betala av sina skulder och att det inte är tillfälligt. Om en person har större skulder än tillgångar, men vet att det snart kommer in pengar och att skulderna då kan betalas, är hen inte på obestånd.

Det är inte tillräckligt att någon bara är på obestånd för att hen ska sättas i personlig konkurs. Det krävs också att någon ansöker om personlig konkurs hos tingsrätten. Oftast görs det av den som vill få en skuld betald (borgenär). Den som har en skuld att betala kallas gäldenär.

Hur går det till?

Ansökan

En personlig konkurs börjar med att en ansökan om konkurs kommer in till tingsrätten. Ansökan görs oftast av den som inte kan betala sina skulder (gäldenären) eller av den som vill få betalt (borgenären).

Är ansökan inskickad av gäldenären brukar domstolen besluta om konkurs direkt. Är det borgenären som ansöker om personlig konkurs åt gäldenären måste borgenären bevisa att gäldenären inte kan betala sina skulder.

Beslut

Om kriterierna ovan är uppfyllda beslutar tingsrätten om konkurs. De utser även en konkursförvaltare, som får ansvar över de tillgångar som finns i konkursboet. Konkursboet uppstår när beslut om konkurs tas och innehåller gäldenärens egendom och pengar som finns kvar vid konkursen. Vid beslut om konkurs har gäldenären inte längre möjlighet att förfoga över sina tillgångar i konkursboet, som sina pengar eller fastigheter.

En bouppteckning upprättas

Konkursförvaltaren som har utsetts ska upprätta en konkursbouppteckning, där samtliga tillgångar och skulder hos gäldenären ska stå med. Konkursbouppteckningen ska sedan lämnas in till tingsrätten. Den som är försatt i konkurs ska bekräfta att bouppteckningens uppgifter om tillgångar och skulder är korrekta. 

Om det finns tillgångar kvar vid konkursen

Om det finns tillgångar kvar som man kan betala skulder med ska förvaltaren ge ett förslag på hur tillgångarna (pengarna) ska fördelas mellan de som väntar på att få sina skulder betalda (borgenärerna). I vissa fall kan tingsrätten hålla ett sammanträde där det bestäms hur tillgångarna ska fördelas. Sedan avslutas konkursen. 

Om det inte finns tillgångar kvar vid konkursen

En fysisk person blir inte av med sina skulder bara för att hen är försatt i konkurs. Hen kan bli försatt i konkurs igen efter att den första är avslutad. Fysiska personer kan även krävas på betalning efter det att konkursen är avslutad. 

Personlig konkurs och skuldsanering

Om du har så mycket skulder att du inte kan betala dem på egen hand under en överskådlig tid, kan du få skuldsanering. Det innebär att du betalar en del av skulderna under ett par år. När du har betalt den del av skulderna som ingick i skuldsaneringen, har du inte längre kvar skulderna. För att beviljas skuldsanering ska du först ha ansträngt dig för att lösa situationen och försökt betala skulderna utan skuldsanering.