Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Enkelt skuldebrev
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Vad är en gäldenär?

När du lånar ut pengar till någon finns det en del begrepp som är viktiga att känna till. I den här artikeln förklarar vi vad en gäldenär är för något och hur ett skuldebrev reglerar gäldenärens återbetalning av lånet.

Hos LegalDesk

Pris: 549:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 500 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad menas med gäldenär?

Det kan vara mycket juridik att hålla koll på när du ska låna ut pengar, inte minst vad alla ord betyder. Den som lånar pengar av någon kallas för gäldenär, och den personen är skyldig att betala tillbaka pengarna som har lånats. 

Den som en gäldenär har lånat pengarna av kallas i sin tur för borgenär, och den personen har rätt att kräva att en gäldenär ska betala tillbaka de lånade pengarna.

Hur får gäldenären en fordran att sluta gälla?

Att en fordran slutar gälla innebär att gäldenären inte längre är skyldig borgenären något. Det allra vanligaste och enklaste sättet för en fordran att upphöra på är helt enkelt genom att gäldenären uppfyller sin del av avtalet. En fordran kan även upphöra genom kvittering, preskribering eller att borgenären efterskänker fordran. I den här artikeln kan du läsa mer om både hur en fordran uppstår och upphör.

Vad gäller om det är flera gäldenärer?

Om du lånar ut en summa pengar till flera personer, kanske till ditt barn och dess sambo, har du flera gäldenärer. Men hur fungerar återbetalningen när det finns mer än en gäldenär? Det finns huvudsakligen två typer av betalningsansvar för gäldenärer när de är fler än en: solidariskt betalningsansvar och delat betalningsansvar.

Solidariskt betalningsansvar

Utgångspunkten i svensk rätt är att gäldenärerna har ett solidariskt betalningsansvar. Det betyder att du som borgenär kan kräva att vem som helst av gäldenärerna ska betala tillbaka hela lånet. Den gäldenären som gör det kommer alltså lägga ut pengar för de andra och hen får då regressrätt gentemot de andra gäldenärerna. Det innebär att hen kan begära att de andra gäldenärerna ska betala sin del till den som betalade hela lånet.

Delat betalningsansvar

Alternativt kan gäldenärerna ha delat betalningsansvar. Då kan du som borgenär bara kräva att varje gäldenär ska betala sin del av lånet. Du behöver då vända dig till varje gäldenär för att få hela lånet återbetalt.

I Jurios skuldebrev kan du välja om gäldenärerna ska ha solidariskt eller delat betalningsansvar.

Förtydliga skulden i ett skuldebrev

Det är alltid en bra idé att dokumentera ett lån, och det gör du bäst med ett skuldebrev. I ett skuldebrev skriver man nämligen hur stort lån man givit, till vem och hur det ska betalas tillbaka. Med ett skuldebrev kan du undvika missförstånd och konflikter, eftersom du redan på förhand tydligt bestämt vad som gäller för lånet. Dessutom är skuldebrevet ett mycket viktigt bevis att ha ifall frågor om lånet skulle hamna i domstol, eller om du skulle behöva Kronofogdens hjälp att få lånet återbetalt.

Skriv ett skuldebrev med Jurio

Låna ut pengar tryggt – skriv ett skuldebrev! Med Jurio är det enklare än någonsin. Genom att svara på några frågor i vårt smarta formulär skapas ett skuldebrev som är helt anpassat efter din situation och dina önskemål. 

Du kan gå fram och tillbaka mellan frågorna och först när du är nöjd skickas du vidare till betalning. Processen tar bara 10–15 minuter och du sparar tusenlappar i jämförelse med priset hos en traditionell advokat. Du kan dessutom enkelt underteckna skuldebrevet med BankID.

Enkelt skuldebrev

Låna ut pengar säkert

Tydliga lånevillkor

Amortera eller betala en bestämd dag

Lån med eller utan ränta

Kompletterar samboavtal för bostad

Signera med BankID

Bara 549:-

Inkl. moms

Skapa ett Enkelt Skuldebrev

Spara 3 500:- jämfört med traditionell advokat