Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Enkelt skuldebrev
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Vad händer om jag inte kan betala tillbaka min skuld?

Har du en skuld du inte kan betala? Då finns det några saker som är bra att känna till innan du utsätts för en utmätning av Kronofogden. Vi går igenom de olika stegen och vad det kan få för konsekvenser.

Hos LegalDesk

Pris: 549:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 500 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Har du en skuld?

Har du en skuld som upprättats i samband med ett enkelt skuldebrev har du och långivaren antingen bestämt om en avbetalningsplan, betalning vid visst datum eller betalning efter långivarens begäran. 

Kan du inte betala tillbaka skulden på avtalad tid kan du börja med att kontakta långivaren om en eventuell avbetalningsplan eller att ni skjuter upp datumet för betalning. Om långivaren inte får betalningen på förfallodagen och inte går med på att ändra datumet ni kommit överens om från början, skickar långivaren vanligtvis ett betalningskrav via ett inkassobolag. Försök i så stor utsträckning du kan undvika att det går så långt.

Att skapa ett skuldebrev med Jurio går snabbt och smidigt. Skuldebrevet hjälper dig och långivaren hålla koll på vad ni kommit överens om.

Dröjer du med att betala din skuld?

Första steget om du inte betalar din skuld i tid är att långivaren får rätt till dröjsmålsränta för varje dag betalningen uteblir. Antingen har ni avtalat om hur stor dröjsmålsräntan ska vara eller så följer ni räntesatsen så som den regleras i lag, vilket är det vanligaste. 

Om ni följer den vanliga räntesatsen, behöver du veta vad årets referensränta är för att räkna ut din dröjsmålsränta. Referensräntan fastställs av Riksbanken varje halvår och ligger till grund för många andra räntor, exempelvis dröjsmålsräntan. Dröjsmålsräntan är årets referensränta + 8 procentenheter. 

Om skuldebrevet ska betalas när långivaren begär det börjar räntan löpa 30 dagar efter att långivaren skriftligen begärt betalning. 

Vad händer om du inte betalar?

Betalar du inte kravet till inkasso kan långivaren ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Då kommer Kronofogden skicka ett meddelande till dig med svarskrav. Du får då möjlighet att bestrida kravet om du anser att det är ogiltigt för att du till exempel redan betalat skulden eller att det inte finns någon giltig skuld. Läs mer om när ett skuldebrev kan vara ogiltigt.

Brevet från Kronofogden innehåller ett datum för sista dag att bestrida. Väljer du att bestrida kravet kan Kronofogden skicka ärendet till domstol om långivaren begär det. Om kravet på betalning anses giltigt enligt domstolen riskerar du att behöva betala motpartens rättegångskostnader. Det är viktigt att du är skriven på rätt adress eller att domstolen har din adress så att du inte missar någon tidsfrist. 

Giltigt krav på betalning

Har långivaren ett giltigt krav på skuld gör du ingen invändning hos Kronofogden. Från det att kravet fastställts av Kronofogden har du en skuld som ska betalas direkt till dem. Kronofogden kommer då försöka utreda om du har några tillgångar som de kan utmäta. Vad som kan utmätas beror på din situation men det kan vara lön, pengar på ett bankkonto, din bil eller ditt boende. 

Tänk på att Kronofogden aldrig kan ta all din lön eller egendom. Om en löneutmätning sker kommer de alltid att räkna ut ett belopp som du har rätt att behålla. Beloppet ska täcka din boendekostnad och dina vanliga levnadskostnader.

Förhandsgranskning på hur ett enkelt skuldebrev gjort med Jurio ser ut.

Om du inte kan betala: utmätning av lön

Om du inte kan betala görs vanligtvis en utmätning på din lön. Det innebär att din arbetsgivare kommer dra av en summa av din lön varje månad. Den summan betalas direkt till Kronofogden tills skulden är betalad. 

Saker som påverkar hur mycket pengar som går till din skuld är bland andra: hushållets gemensamma inkomster, boendekostnader och barnomsorg.

Få hjälp genom att ansöka om anstånd

Om du råkar ut för en plötslig eller oförutsedd kostnad till följd av till exempel sjukdom eller olycksfall kan du ansöka om anstånd på grund av särskilda skäl. Då pausas utmätningen under en period. Tänk på att särskilda skäl inte kan vara att dina kostnader ökar vid jul eller semester. Det ska vara sådant som du själv inte kan påverka för att du ska kunna få anstånd. Behöver du ansöka om anstånd ska du höra av dig till Kronofogden för att få hjälp. 

Om du inte kan betala: utmätning av egendom

Om lönen inte kan utmätas, så utmäts istället egendom. Egendom som du och ditt hushåll behöver för att klara vardagen får inte utmätas. Detta kallas för beneficieegendom och bedöms utifrån din specifika situation. Exempelvis kan din bil inte utmätas om du behöver den för att ta dig till jobbet. Egendomen säljs genom auktion eller anbud. Pengarna från köpet används för att betala skulden. 

Skuldsanering

Om Kronofogden gör bedömningen att utmätning inte kommer att hjälpa dig i din situation, oftast för att dina skulder är för stora, så kan det vara läge för en skuldsanering. Det är en omfattande och ganska ovanlig process.

Kan skulder preskriberas?

Preskription innebär att långivarens rätt att kräva betalning på skulden upphör att gälla. Ett enkelt skuldebrev preskriberas 10 år från den dagen skulden tillkom. Om något av följande inträffar:

  • Du som låntagare gör en betalning på skulden, till exempel enligt avbetalningsplan
  • Långivaren gör en skriftlig begäran på betalning
  • Långivaren väcker talan i domstol eller ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden

nollställs preskriptionstiden och börjar gälla 10 år igen från det datum handlingen skedde. Att en skuld preskriberas är ovanligt och inget du borde räkna med.

Enkelt skuldebrev

Låna ut pengar säkert

Tydliga lånevillkor

Amortera eller betala en bestämd dag

Lån med eller utan ränta

Kompletterar samboavtal för bostad

Signera med BankID

Bara 549:-

Inkl. moms

Skapa ett Enkelt Skuldebrev

Spara 3 500:- jämfört med traditionell advokat