Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Enkelt skuldebrev
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Skuldebrev – Mall

När du lånar ut en större summa pengar bör du skriva ett skuldebrev. På så vis har du ett bevis på att du har lånat ut pengarna och goda förutsättningar för att bli återbetald. Med Jurio kan du skapa ett enkelt skuldebrev som passar just dig. 

Hos LegalDesk

Pris: 549:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 500 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är ett skuldebrev?

När du privat lånar ut pengar kan du känna dig trygg med ett skuldebrev i handen. Det är nämligen ett juridiskt dokument där man skriver ner hur mycket pengar som har lånats ut, till vem eller vilka och hur pengarna ska betalas tillbaka. Genom att skriva ett skuldebrev kan du undvika missförstånd och konflikter med den eller de du lånat ut pengar till, eftersom ni har papper på överenskommelsen. Skuldebrevet är ett oerhört viktigt bevis på att lånet finns, och vid missförstånd eller konflikter fungerar det som ett facit. Det kan exempelvis användas som bevis när långivaren ansöker att låntagaren ska försättas i personlig konkurs på grund av att låntagaren inte kan betala tillbaka skulden.  

Exempel på Enkelt skuldebrev skapat med Jurio

Det bör ett skuldebrev innehålla:

1. Parter 

Först och främst ska skuldebrevet innehålla långivarens och låntagarens namn och personnummer. 

2. Lånebelopp och bestämmelser om ränta

Här bestäms när lånet ska betalas ut, hur stort lånet är och hur låntagaren ska betala tillbaka lånet till långivaren. Huruvida lånet ska förenas med ränta anges också i skuldebrevet. Ni kan till exempel bestämma att lånet ska vara helt räntefritt, att låntagaren ska betala en årlig ränta direkt eller att låntagaren ska börja betala ränta efter ett bestämt datum. 

Du kan enkelt, snabbt och prisvärt skapa ett skräddarsytt enkelt skuldebrev med Jurio.

3. Återbetalning av lånet 

I skuldebrevet bestäms när och hur lånet ska betalas tillbaka. Här kan du skriva att lånet ska betalas tillbaka först när långivaren skriftligen begär det, eller ange ett specifikt datum då låntagaren ska betala tillbaka lånet. Ett tredje alternativ är att lånet amorteras. Då betalar låntagaren tillbaka en del av skulden i taget, exempelvis varje månad, kvartal eller år. 

4. Uppsägning av lånet 

Nästa sak som ska bestämmas är om långivaren ska kunna säga upp lånet i förtid. Att långivaren säger upp lånet i förtid innebär att amorteringsplanen eller det bestämda datumet för återbetalning frångås, och att hela lånet istället ska återbetalas direkt. Men en omedelbar återbetalning är sällan realistisk. Därför kan man skriva att låntagaren får några dagar på sig att betala tillbaka lånet om det sägs upp – till exempel 30 dagar.

5. Annullering av lånet 

Att annullera ett lån betyder att lånet blir ogiltigt och omedelbart ska betalas tillbaka. Till skillnad från när långivaren säger upp lånet i förväg kan en annullering av lånet bara ske vid särskilda tillfällen. Det kan till exempel handla om situationer där låntagaren struntar i skuldebrevets betalningsvillkor eller försätts i konkurs.

6. Betalningsansvar 

Om flera personer ska låna pengar tillsammans bör det framgå i skuldebrevet hur betalningsansvaret mellan låntagarna ska fördelas. Låntagarna kan ansvara solidariskt för lånet, vilket innebär att långivaren har rätt att kräva full betalning från vem som helst av låntagarna. 

Alternativt kan låntagarna ha ett delat betalningsansvar. Då kan långivaren bara kräva att varje låntagare betalar tillbaka sin del av lånet. Två låntagare är då ansvariga för att betala tillbaka hälften av lånet var.

7. Överlåtelse

Skuldebrevet kan förtydliga om långivaren får, eller inte får, överlåta skuldebrevet till någon annan. Det betyder att långivaren till exempel kan sälja skuldebrevet till en annan person, och att lånet därefter ska betalas tillbaka till den nya ägaren. Långivaren måste informera låntagaren om att överlåtelsen har skett, och vem låntagaren hädanefter ska betala till.

8. Övriga bestämmelser 

För att skuldebrevet ska passa din specifika situation kan det behöva innehålla ytterligare några bestämmelser. Det kan till exempel handla om: 

  • Vad som ska räknas som preskriptionsavbrott. Förenklat kan man säga att preskriptionsavbrott är påminnelser om att lånet fortfarande existerar. Går det tio år utan att något preskriptionsavbrott sker skrivs skulden automatiskt av.
  • Hur ändringar i skuldebrevet ska gå till.
  • Vilket lands lag som ska tillämpas vid tolkning av skuldebrevet ifall långivaren och låntagaren går till domstol.

9. Underskrifter

Slutligen ska skuldebrevet undertecknas av långivare och låntagare med signatur och namnförtydligande. Skuldebrev skapade med Jurio kan skrivas ut och undertecknas för hand, eller signeras digitalt med BankID.

Löpande skuldebrev 

Löpande skuldebrev delas upp i två grupper: innehavarskuldebrev och orderskuldebrev och passar bra i situationer där man vill kunna överlåta skuldebrevet till någon annan – alltså att långivaren byts ut, och en ny långivare istället kan kräva in skulden. 

Om någon har ett innehavarskuldebrev kan den personen ta betalt för skulden – om de innehar skuldebrevet har de alltså rätt att få skulden återbetald. I vanliga fall har man inte skrivit in långivarens namn på innehavarskuldebrevet och skuldebrevet kan överlåtas när som och till vem som. 

Orderskuldebrev innehåller oftast en bestämmelse om att skulden ska betalas till en särskild långivare, eller så är skuldebrevet ställt till order. Att skuldebrevet ska betalas till order innebär att om skuldebrevet överlåts så ska även den nya långivarens namn skrivas in i skuldebrevet. Precis som för innehavarskuldebrev måste orderskuldebrevet kunna visas upp för att skulden ska behöva betalas tillbaka. 

Skuldebrev för företag – kommersiellt låneavtal 

Om du behöver ta ett lån eller låna ut pengar från ditt företag gäller andra regler för när du lånar ut pengar som privatperson. Ett kommersiellt låneavtal är ett skuldebrev, men särskilt anpassat för företag. Det kommersiella låneavtalet kan antingen skrivas mellan två företag eller mellan ett företag och en privatperson – det avgörande är att minst en av parterna är ett företag. Innehållet är detsamma som i ett enkelt skuldebrev bortsett från informationen om långivare och låntagare. 

Att skapa ett kommersiellt låneavtal med Jurio tar inte mer än 10 minuter – och du får dessutom hjälp på vägen. Klicka här för att skapa ditt kommersiella låneavtal idag!

Skapa ett juridiskt korrekt skuldebrev genom Jurio

Det finns mycket att tänka på när du skapar ett skuldebrev, och det kan vara både krångligt och riskabelt att skriva ett på egen hand. Därför finns Jurio! Med oss kan du enkelt, smidigt och prisvärt skapa ett skuldebrev online genom att fylla i vårt smarta formulär. Skuldebrevet anpassas helt efter dina svar och du är klar på bara några minuter. 

Våra formulär är utarbetade av jurister, så du kan känna dig trygg med att ditt skuldebrev blir juridiskt giltigt. Dessutom kan du underteckna skuldebrevet med BankID.

Enkelt skuldebrev

Låna ut pengar säkert

Tydliga lånevillkor

Amortera eller betala en bestämd dag

Lån med eller utan ränta

Kompletterar samboavtal för bostad

Signera med BankID

Bara 549:-

Inkl. moms

Skapa ett Enkelt skuldebrev

Spara 3 500:- jämfört med traditionell advokat