Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

15. februari 2023

Löpande skuldebrev

Löpande skuldebrev skiljer sig från enkla skuldebrev genom att inte vara riktade till en specifik långivare, och kan därför säljas vidare. Detta är på flera sätt fördelaktigt, men kan också leda till vissa problem. Här kan du läsa mer om löpande skuldebrev.

Vad är ett löpande skuldebrev?

Ett löpande skuldebrev är ett skuldebrev, som fritt kan överlåtas. Det gör att de skiljer sig från så kallade enkla skuldebrev, som är riktade till en specifik person. Skuldebrev upprättas för att visa att ett skuldförhållande existerar och att någon har en fordran.

Löpande skuldebrev är gjorda för att enkelt kunna säljas vidare. Att sälja sitt skuldebrev innebär att du säljer din fordran och helt enkelt överlåter ditt krav på att få betalt till någon annan. På så vis kan en ny person kräva pengarna av låntagaren i ditt ställe. Detta kan leda till vissa problem för låntagaren, då det kan uppstå förvirring kring vem som har rätt till betalning. Nedan kan du läsa mer om vad som händer om du skulle betala en skuld till fel person. 

Vem kan skriva ett löpande skuldebrev?

Det finns inga begränsningar för vem som kan skriva ett löpande skuldebrev. Det enda kravet är att låntagaren måste vara myndig. Omyndiga personer får nämligen inte ingå avtal som innebär att de skuldsätter sig. Ett löpande skuldebrev kan upprättas av privatpersoner, men används oftast när ett företag är långivare. Ett vanligt exempel på när löpande skuldebrev kommer till användning är när professionella långivare såsom banker lånar ut pengar.

Att överlåta ett löpande skuldebrev

För att kunna kräva en låntagare på betalning är själva skuldebrevet avgörande. Därför är det enkelt att sälja det löpande skuldebrevet. När köparen får skuldebrevet i sin hand blir hen den nya innehavaren av skuldebrevet. Du kan överlåta eller ge bort ett löpande skuldebrev till i princip vem som helst, både privatpersoner och företag.

Vad är skillnaden på innehavarskuldebrev och orderskuldebrev?

Det finns två olika typer av löpande skuldebrev – innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Turligt nog är det enkelt att se skillnad på dem. 

Innehavarskuldebrev 

Ett innehavarskuldebrev är riktat till mottagaren, vilket innebär att vem som helst som vid tillfället kan visa upp det fysiska skuldebrevet är den som har rätt att kräva betalning. Alla löpande skuldebrev där långivaren inte anges räknas som innehavarskuldebrev.

Orderskuldebrev

Ett orderskuldebrev är riktat till en specifik person eller order. Om brevet byter ägare ska den nya och tidigare ägaren båda skriva dit sina namn. På så vis bildas en överlåtelsekedja. Orderskuldebrevet är ett tryggare alternativ till innehavareskuldebrevet, eftersom innehavaren av ett orderskuldebrev måste kunna visa upp en sammanhängande kedja av överlåtelser som leder till hen själv.

Vad händer om man betalar till fel person? 

Låntagaren är skyldig att betala sin skuld till rätt person. Ett problem som kan uppstå är frågan om vem som är rätt betalningsmottagare – en problemställning som kallas för legitimation. Om låntagaren betalar till en person med ett innehavarskuldebrev, och det visar sig att denne inte var rätt betalningsmottagare, räcker det att låntagaren var i så kallad god tro om att personen hade rätt till betalning. Med god tro menas att låntagaren inte visste eller inte hade kunnat veta att personen i fråga var fel betalningsmottagare. I ett sådant fall minskar låntagarens skuld trots att betalning egentligen har skett till fel mottagare.