Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Framtidsfullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

När upphör en framtidsfullmakt?

För att skydda en fullmaktsgivare från att bli utnyttjad eller försummad finns det flera olika sätt för en framtidsfullmakt att sluta gälla. Med Jurio kan du skapa en skräddarsydd framtidsfullmakt, med flera skydd inbakade.

Hos LegalDesk

Pris: 799:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Visa mer Visa mindre

Återkallelse från fullmaktsgivaren själv eller granskare

Du kan alltid själv återkalla en framtidsfullmakt innan den trätt i kraft, eftersom du fortfarande är frisk och kan fatta egna beslut. I vissa fall kan du även återkalla framtidsfullmakten trots att den trätt i kraft. Även en så kallad granskare har rätt att återkalla fullmakten, om det står skrivet i framtidsfullmakten. En granskare är ofta en nära anhörig eller en juridisk person, som kan kräva att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag. Det är valfritt att utse en granskare i framtidsfullmakten.

Vid vilka situationer slutar en fullmakt att gälla?

En framtidsfullmakt slutar att gälla vid vissa situationer:

  • Då beslutsförmågan återställs
  • Om du tilldelas en god man eller förvaltarskap som innefattar samma område som framtidsfullmakten
  • Vid dödsfall eller konkurs

Vi går in på mer i detalj nedan!

God man eller förvaltare

En framtidsfullmakt saknar verkan om god man eller förvaltarskap anordnas inom samma område som framtidsfullmakten gäller. En god man eller förvaltare anordnas av en domstol och är en person som hjälper dig att sköta din egendom, bevaka din rätt eller hantera kontakt med myndigheter. God man kan anordnas av domstol till exempel om kommunens överförmyndare anser att fullmaktshavaren har misskött sitt uppdrag. Att ha en god man är som huvudregel frivilligt, medan en förvaltare kan utses mot din vilja av domstolen. 

Dödsfall eller konkurs

Vid dödsfall fortsätter framtidsfullmakten som huvudregel att gälla fram tills en dödsboförvaltning tar vid. Innan dess är det fullmaktshavarens uppdrag att se över och ta hand om den framlidne fullmaktsgivarens egendom.

Om fullmaktsgivaren skulle försättas i konkurs har fullmaktshavaren bara rätt att vidta rättshandlingar, exempelvis säga upp kontrakt, som är nödvändiga för att skydda fullmaktsgivaren från ytterligare förlust.

Om fullmaktshavaren missköter sig

Om någon skulle märka att fullmaktshavaren försummar dig och dina behov eller utnyttjar fullmakten för egen vinning, kan den personen framföra sina misstankar till kommunens överförmyndare. Överförmyndaren kan då begära in upplysningar och redovisningar från fullmaktshavaren. Skulle granskningen visa att fullmaktshavaren faktiskt har misskött eller missbrukat sin roll så kan överförmyndaren besluta att fullmaktshavaren inte längre får använda fullmakten. Framtidsfullmakten upphör då att gälla, om det inte finns andra fullmaktshavare som kan fortsätta uppdraget. 

Skriv din framtidsfullmakt med Jurio 

Var säker på att din framtidsfullmakt är juridiskt giltig och uppfyller alla dina behov genom att upprätta den hos Jurio. Du skapar smidigt en framtidsfullmakt genom att fylla i vårt formulär. Inom några minuter har du din färdiga framtidsfullmakt, särskilt anpassad efter dina behov.

Framtidsfullmakt

Ta kontroll över din framtid

Slipp godmanskap

Underlätta för familjen

Skräddarsy dina villkor

Kvalitetssäkrad av jurist

Snabbt och prisvärt

Bara 799:-

Inkl. moms

Skapa en Framtidsfullmakt

Spara 3 000:- jämfört med traditionell advokat