Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Framtidsfullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Framtidsfullmakt med flera fullmaktshavare

Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vilka som ska företräda dig och ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte skulle klara av det på egen hand. Du får även bestämma hur dessa beslut ska tas.

Hos LegalDesk

Pris: 799:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Välja flera fullmaktshavare

Du kanske har flera barn som du vill ska hjälpas åt och dessutom känner du kanske att det blir orättvist att välja en av dem som ensam fullmaktshavare. Som fullmaktsgivare kan du utse flera fullmaktshavare. Detta passar särskilt dig som har flera nära anhöriga som du vill ska kunna ta hand om dina angelägenheter.

Vem bestämmer?

Med flera fullmaktshavare är det viktigt att du som fullmaktsgivare beskriver fullmaktshavarnas inbördes förhållande. Ska en fullmaktshavare ha rätt att fatta beslut på egen hand, eller ska de bara kunna utföra uppdraget och fatta beslut tillsammans?

Prioriterade fullmaktshavare

Du kan välja att utse flera fullmaktshavare i en viss turordning. Med prioriterad fullmaktshavare menas att endast en fullmaktshavare företräder dig i första hand, och fattar alla beslut själv. Bara om förstahandsvalet inte längre kan eller vill utföra uppdraget går det vidare till andrahandsvalet.

Jämlika fullmaktshavare

Med jämlika fullmaktshavare menas att alla valda fullmaktshavare har samma rätt att företräda dig som fullmaktsgivare. Fullmaktshavarna hjälps då åt att utföra uppdraget tillsammans.

Jämlika – behörighet var för sig
När du väljer att fullmaktshavarna ska vara jämlika behöver du också tänka på hur de ska kunna fatta beslut. I framtidsfullmakten kan du till exempel skriva att varje fullmaktshavare ska ha behörighet var och en för sig. Detta innebär att varje fullmaktshavare får agera självständigt för din räkning. Fullmaktshavarna bör fortfarande diskutera sinsemellan, vara överens och hålla varandra uppdaterade, men de kan fatta beslut och uträtta ärenden var för sig.

Jämlika – behörighet i förening
Under detta alternativ har fullmaktshavarna bara rätt att företräda dig tillsammans när fullmakten trätt i kraft. Då kan fullmaktshavarna endast fatta gemensamma beslut. De behöver vara eniga och ska även underteckna alla dokument tillsammans.

Se vår jurist, Christoffer, visa hur enkelt det är att skapa en framtidsfullmakt med Jurio.

Annat att tänka på

Utse granskare

En annan möjlighet för att få in flera anhöriga i framtidsfullmakten utan att utse alla till fullmaktshavare är att istället välja någon till att bli granskare av fullmaktshavarens verksamhet. Då involveras flera anhöriga, men på olika sätt. En granskares uppdrag är att granska fullmaktshavarnas arbete, exempelvis genom att kontrollera fullmaktshavarnas redovisning. Granskaren kan bland annat begära att fullmaktshavare lämnar redovisning för åtgärder som hen vidtar med stöd av fullmakten.

Arvode

Om flera fullmaktshavare ska utses kan det också vara en bra idé att fundera på om arvode ska betalas. Det är du som fullmaktsgivare som bestämmer om, och betalar, arvodet. Utgångspunkten är att fullmaktshavarnas arbete är ideellt och görs av välvilja, men en viss betalning kan ibland vara lämpligt. 

Skapa en egen framtidsfullmakt med Jurio

Låter det som att en framtidsfullmakt är något du skulle ha nytta av? Då kan du snabbt och enkelt skapa en egen framtidsfullmakt genom Jurio. Framtidsfullmakten skapar du genom att svara på ett antal frågor i vårt formulär. Du kan gå fram och tillbaka mellan frågorna och betalar först när du är helt nöjd.

Framtidsfullmakt

Ta kontroll över din framtid

Slipp godmanskap

Underlätta för familjen

Skräddarsy dina villkor

Kvalitetssäkrad av jurist

Snabbt och prisvärt

Bara 799:-

Inkl. moms

Skapa en Framtidsfullmakt

Spara 3 000:- jämfört med traditionell advokat