Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Framtidsfullmakt

 

 

Du börjar nu skapa din framtidsfullmakt. Svara på våra frågor, så skapas dokumentet automatiskt baserat på dina svar.

 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss i chatten, på telefonnummer 08-446 889 49
eller genom e-post till kontakt@jurio.com.


Tryck på 'Vidare' för att komma igång!


Fullmaktsgivare
är den person som fullmakten gäller.
 


Fullmaktshavare
är den eller de personer som ska ges rätt att agera på fullmaktsgivarens vägnar. 
 

Välj om en av fullmaktshavarna ska vara prioriterad före den andra, eller om båda fullmaktshavarna ska ha rätt att företräda från samma tillfälle.

Om en fullmaktshavare prioriteras kommer den andra fullmaktshavaren att ta över uppdraget först om förstahandsvalet inte längre kan eller vill utföra uppdraget. 

Välj om en av fullmaktshavarna ska vara prioriterad före de andra, eller om alla fullmaktshavare ska ha rätt att företräda från samma tillfälle.

Om en fullmaktshavare prioriteras kommer de andra fullmaktshavarna att ta över uppdraget först om förstahandsvalet inte längre kan eller vill utföra uppdraget. Detta är en vanlig lösning exempelvis när det i första hand är ens make/sambo som ska ta hand om en, och i andra hand ens barn. 

Konsekvens:

blir Fullmaktshavare i första hand för . Om inte längre kan eller vill vara Fullmaktshavare kommer och ta över uppdraget.

Konsekvens:

blir Fullmaktshavare i första hand för . Om inte längre kan eller vill vara Fullmaktshavare kommer och ta över uppdraget.

Konsekvens:

blir Fullmaktshavare i första hand för . Om inte längre kan eller vill vara Fullmaktshavare kommer och ta över uppdraget.

Konsekvens:

blir Fullmaktshavare i första hand för . Om inte längre kan eller vill vara Fullmaktshavare kommer ta över uppdraget.

 

Konsekvens:

blir Fullmaktshavare i första hand för . Om inte längre kan eller vill vara Fullmaktshavare kommer ta över uppdraget.


 
Ska de två Fullmaktshavarna som tar över efter den först prioriterade kunna fatta beslut åt var för sig, eller får de endast fatta beslut gemensamt?

Om de bara får fatta beslut gemensamt måste de vara eniga i alla beslut och underteckna alla dokument tillsammans. Det kan bli väldigt opraktiskt.
 


 
Välj om och ska kunna fatta beslut för var för sig, eller om de bara får fatta beslut gemensamt.

Om de bara får fatta beslut gemensamt måste och vara eniga i alla beslut och underteckna alla dokument tillsammans. Det kan bli mycket opraktiskt. 


 
Välj om , och ska kunna fatta beslut för var för sig, eller om de bara får fatta beslut gemensamt.

Om de bara får fatta beslut gemensamt måste de vara eniga i alla beslut och underteckna alla dokument tillsammans. Det kan bli mycket opraktiskt.

Välj om framtidsfullmakten ska täcka alla s personliga och ekonomiska angelägenheter, eller om framtidsfullmakten ska begränsas.
 

Kom ihåg!

En framtidsfullmakt omfattar aldrig frågor av utpräglad personlig karaktär, så som att upprätta testamente eller samtycka till sjukvård. Framtidsfullmakten omfattar inte heller frågor där en fullmaktshavare kan befinna sig i en intressekonflikt i förhållande till , exempelvis vid försäljning av samägd fastighet. 


 
Begränsingar 

 
Kom ihåg!

Det blir väldigt svårt för en fullmaktshavare att sköta uppdraget om framtidsfullmakten är för begränsad.

 

Fullmaktshavaren får inte vidta följande åtgärder:

Fullmaktshavarna får inte vidta följande åtgärder:

 
Nedan kan du själv ange något som framtidsfullmakten inte ska omfatta, alltså något som fullmaktshavaren inte får göra.

Till exempel kan du skriva "Rätt att sälja Fullmaktsgivarens konstsamling av Andy Warhol-tavlor". Det du anger kommer framstå såhär:
 

Framtidsfullmakten omfattar inte:
- Rätt att sälja Fullmaktsgivarens konstsamling av Andy Warhol-tavlor.

Välj minst ett alternativ, eller byt till 'Ja, fullmakten ska täcka allt'.

Om har en större förmögenhet eller en företagsverksamhet kanske en granskare bör utses. Granskaren kontrollerar fullmaktshavarens arbete och granskar dennes redovisning.

Om har en större förmögenhet eller en företagsverksamhet kanske en granskare bör utses. Granskaren kontrollerar fullmaktshavarnas arbete och granskar deras redovisning.

Konsekvens:

När du inte utser någon särskild granskare kommer istället de närmast anhöriga till ha rätt till insyn i fullmaktshavarens arbete.

Konsekvens:

När du inte utser en särskild granskare kommer istället de närmast anhöriga till ha rätt till insyn i fullmaktshavarnas arbete.

Konsekvens:

När du inte utser en särskild granskare kommer istället de närmast anhöriga till ha rätt till insyn i fullmaktshavarnas arbete.


 
Antal granskare

 
Vill du utse en, två eller tre granskare? Granskaren kan vara en anhörig till eller en person med särskild kompetens – exempelvis en advokat eller revisor.

En person kan inte vara både fullmaktshavare och granskare samtidigt.


 
Antal granskare

 
Vill du utse en, två eller tre granskare? Granskaren kan vara en anhörig till eller en person med särskild kompetens – exempelvis en advokat eller revisor.

En person kan inte vara både fullmaktshavare och granskare samtidigt.

Som fullmaktshavare är man skyldig att redovisa sitt uppdrag till en utsedd granskare. I en verksamhetsberättelse sammanfattas arbetet samt fullmaktsgivarens tillgångar och skulder, inkomster och utgifter redovisas.
 

Välj om granskaren har rätt att återkalla framtidsfullmakten. Då måste fullmaktshavaren lämna tillbaka framtidsfullmakten och avsluta sitt uppdrag.

Granskaren behöver inte ha något särskilt skäl för att återkalla framtidsfullmakten. Men det är tänkbart att granskaren väljer att återkalla framtidsfullmakten om hen misstänker att fullmaktshavaren missköter sitt uppdrag.

Välj om granskaren har rätt att återkalla framtidsfullmakten. Då måste fullmaktshavarna lämna tillbaka framtidsfullmakten och avsluta sitt uppdrag.

Granskaren behöver inte ha något särskilt skäl för att återkalla framtidsfullmakten. Men det är tänkbart att granskaren återkallar framtidsfullmakten ifall hen misstänker att fullmaktshavarna missköter sitt uppdrag.

Välj om granskarna har rätt att återkalla framtidsfullmakten. Det räcker att en av granskarna begär att framtidsfullmakten återkallas. Då måste fullmaktshavaren lämna tillbaka framtidsfullmakten och avsluta sitt uppdrag.

Granskarna behöver inte ha något särskilt skäl för att återkalla framtidsfullmakten. Men det är tänkbart att granskarna väljer att återkalla framtidsfullmakten om någon av dem misstänker att fullmaktshavaren missköter sitt uppdrag.

Välj om granskarna har rätt att återkalla framtidsfullmakten. Det räcker att en av granskarna begär att framtidsfullmakten återkallas. Då måste fullmaktshavarna lämna tillbaka framtidsfullmakten, och därmed avsluta sitt uppdrag.
 

Granskarna behöver inte ha något särskilt skäl för att återkalla framtidsfullmakten. Men det är tänkbart att de väljer att återkalla framtidsfullmakten om de misstänker att fullmaktshavarna missköter sitt uppdrag.

Gåvor till andra än fullmaktshavare
 

Kom ihåg!

Under fliken 'Fullmaktens omfattning' valde du att framtidsfullmakten inte omfattar försäljning, byte, köp, gåva eller annan överlåtelse av fast egendom eller bostadsrätt. Du har valt att 'Alla gåvor' ska vara tillåtna, men det gäller alltså inte för fastighet eller bostadsrätt.


 
Gåvor till fullmaktshavare
 

Kom ihåg!

Under fliken 'Fullmaktens omfattning' valde du att framtidsfullmakten inte omfattar försäljning, byte, köp, gåva eller annan överlåtelse av fast egendom eller bostadsrätt. Du har valt att 'Alla gåvor' ska vara tillåtna, men det gäller alltså inte för fastighet eller bostadsrätt.

Arvode till fullmaktshavare

Som utgångspunkt är fullmaktshavarens arbete ideellt och utfört av välvilja, men ibland kan ett visst arvode vara lämpligt. Det är som betalar arvodet.

Som utgångspunkt är fullmaktshavarnas arbete ideellt och utfört av välvilja, men ibland kan ett visst arvode vara lämpligt. Det är som betalar arvodet.

Som utgångspunkt är fullmaktshavarnas arbete ideellt och utfört av välvilja, men ibland kan ett visst arvode vara lämpligt. Det är som betalar arvodet.

SEK
SEK

Kom ihåg!

Det angivna beloppet är ett maxbelopp. Fullmaktshavaren kan välja att ta ut ett mindre belopp eller avstå helt från arvode.

Kom ihåg!

Det angivna beloppet är ett maxbelopp. Varje fullmaktshavare får ta ut det valda beloppet, men kan välja att ta ut ett mindre belopp eller avstå helt från arvode.


 
Arvode till granskare

 
Välj om granskaren ska ha rätt till arvode för utfört arbete. Det är som betalar arvodet.


 
Arvode till granskare

 
Välj om granskarna ska ha rätt till arvode för utfört arbete. Det är som betalar arvodet.


 
Arvode till granskare

 
Välj om granskarna ska ha rätt till arvode för utfört arbete. Det är som betalar arvodet.

SEK
SEK

Kom ihåg!

Det angivna beloppet är ett maxbelopp. Granskaren kan välja att ta ut ett mindre belopp eller avstå helt från arvode.

Kom ihåg!

Det angivna beloppet är ett maxbelopp och gäller för varje enskild granskare. Granskarna kan välja att ta ut ett mindre belopp eller avstå helt från arvode.

Välj om  eller tingsrätten ska vara den som avgör när framtidsfullmakten träder ikraft. 

Välj om den primära fullmaktshavaren eller tingsrätten ska vara den som avgör när framtidsfullmakten träder ikraft. 

Välj om fullmaktshavarna eller tingsrätten ska avgöra när framtidsfullmakten träder ikraft. 

Konsekvens:

bedömer själv när saknar beslutsförmåga. Fullmaktshavaren ska meddela sitt beslut till alla nära anhöriga till samt eventuell granskare. Detta är det vanligaste och mest praktiska alternativet. 
 

Konsekvens:

bestämmer själv när framtidsfullmakten träder i kraft, eftersom är fullmaktshavare i första hand. ska meddela sitt beslut till , alla nära anhöriga, samt eventuell granskare. Detta är det vanligaste och mest praktiska alternativet. 
 
 

Konsekvens:

bestämmer själv när framtidsfullmakten träder i kraft, eftersom är fullmaktshavare i första hand. ska meddela sitt beslut till , alla nära anhöriga, samt eventuell granskare. Detta är det vanligaste och mest praktiska alternativet. 
 

Konsekvens:

bestämmer själv när framtidsfullmakten träder i kraft, eftersom är fullmaktshavare i första hand. ska meddela sitt beslut till , alla nära anhöriga, övriga fullmaktshavare samt eventuell granskare. Detta är det vanligaste och mest praktiska alternativet. 
 
 

Konsekvens:

bestämmer själv när framtidsfullmakten träder i kraft, eftersom är fullmaktshavare i första hand. ska meddela sitt beslut till , alla nära anhöriga, övriga fullmaktshavare samt eventuell granskare. Detta är det vanligaste och mest praktiska alternativet. 
 
 

Konsekvens:

bestämmer själv när framtidsfullmakten träder i kraft, eftersom är fullmaktshavare i första hand. ska meddela sitt beslut till , alla nära anhöriga, övriga fullmaktshavare samt eventuell granskare. Detta är det vanligaste och mest praktiska alternativet. 
 
 

Konsekvens:

och bestämmer tillsammans när framtidsfullmakten börjar gälla. De behöver vara överens i sitt beslut och ska meddela sitt beslut till , alla nära anhöriga samt eventuell granskare. Detta är det vanligaste och mest praktiska alternativet. 
 
 

Konsekvens:

Fullmaktshavarna bestämmer tillsammans när framtidsfullmakten börjar gälla. De behöver vara överens i sitt beslut och ska meddela sitt beslut till , alla nära anhöriga samt eventuell granskare. Detta är det vanligaste och mest praktiska alternativet. 
 
 

Konsekvens:

Tingsrätten kommer efter ansökan från fullmaktshavare bedöma om saknar beslutsförmåga och pröva frågan om framtidsfullmakten ska träda ikraft. Detta kan ses som ett säkrare alternativ, men är också betydligt mindre praktiskt. 
 

Din framtidsfullmakt är klar!

 

 

Du har nu besvarat alla frågor! 

 
När du har slutfört betalningen och fyllt i några få detaljer till får du omedelbart tillgång till framtidsfullmakten under fliken 'Mina dokument'. Sedan återstår bara att skriva ut och underteckna framtidsfullmakten tillsammans med två vittnen – vi guidar dig genom hela processen!

 

Document

Framtidsfullmakt

Du kan korrigera dokumentet tills underskrift

tilfredshedsgaranti