Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Fullmakt
dit dokument oprettes...
10 - 15 min.
Det tager 10 - 15 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde fullmakt

Generalfullmakt

Med en generalfullmakt ger du någon annan rätten att sköta alla dina ärenden åt dig. Generalfullmakten kan gälla tillsvidare eller under en bestämd tid, och du kan välja att begränsa den i vissa frågor.

Hos LegalDesk

Pris: 349,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 1 500,-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Vad är en generalfullmakt? 

En generalfullmakt ger fullmakthavaren full rätt att agera i fullmaktsgivarens ställe. Den passar alltså bra för dig som vill att någon ska hjälpa dig med flera olika ärenden som kan tänkas dyka upp under en längre tid.

Generalfullmakten skiljer sig på så vis från en enkel fullmakt, som bara omfattar en enda uppgift – exempelvis att att sälja en fastighet, eller företräda någon på en bouppteckning. Om du bara behöver hjälp med ett visst ärende, är det alltså bättre att skriva en specifik fullmakt för det ärendet. Läs mer om enkla fullmakter här.

Exempel på generalfullmakt upprättad med Jurio

Formkrav för generalfullmakter

En generalfullmakt ska vara skriftlig och undertecknad. Det ska tydligt framgår vem som är fullmaktsgivare och fullmakthavare. Dessutom ska det framgå att fullmakthavaren ges obegränsad behörighet att företräda fullmaktsgivaren. Du kan dock lägga in vissa begränsningar – som att bankärenden inte får skötas av fullmakthavaren. Du kan även välja att fullmakten ska bevittnas av två personer, som en extra säkerhet.

Vad är skillnaden mellan generalfullmakt och framtidsfullmakt?

En generalfullmakt börjar gälla direkt när den har undertecknats, och du väljer själv om den ska gälla tillsvidare eller en bestämd tid. Generalfullmakter slutar gälla om fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, hög ålder eller en olycka förlorar beslutsförmågan. 

En framtidsfullmakt börjar inte gälla omedelbart, utan skrivs i förebyggande syfte. Den börjar gälla den dag när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, hög ålder eller en olycka inte längre har beslutsförmågan kvar.

En framtidsfullmakt tar alltså vid där andra typer av fullmakter förlorar verkan. Läs mer om framtidsfullmakter här

Behöver jag både en framtidsfullmakt och en generalfullmakt?

Det kan vara en trygghet att ha både en generalfullmakt och en framtidsfullmakt. Fullmakterna är nämligen användbara under olika skeden i livet och kan gälla under olika förutsättningar eller användas för olika ändamål. Om du ofta är upptagen eller bortrest, är rörelsebegränsad eller av andra skäl inte kan dyka upp till situationer som juridiskt kräver din närvaro kommer generalfullmakten väl till pass nu. 

Vill du försäkra dig om att någon du känner och litar på kommer fortsätta sköta dina affärer om du i framtiden inte längre klarar av det själv, så behövs en framtidsfullmakt. De kan bara skrivas medan du fortfarande har full förmåga att fatta egna beslut och ingå avtal.

Skapa en Framtidsfullmakt med Jurio 

Låter det som att en framtidsfullmakt är något du skulle ha nytta av? Då kan du snabbt och enkelt skapa en egen framtidsfullmakt genom Jurio. Framtidsfullmakten skapar du genom att svara på ett antal frågor i vårt formulär. Du kan gå fram och tillbaka mellan frågorna och betalar först när du är helt nöjd.

Skapa en Generalfullmakt med Jurio

Med Jurios formulär kan du tryggt, säkert och snabbt skapa en Fullmakt på egen hand. Genom att svara på ett antal frågor skräddarsys fullmakten efter alla dina behov. Du kan vara säker på att fullmakten blir juridisk giltig och du har din färdiga fullmakt inom några minuter. Klicka på ‘Skapa en Fullmakt’ nedan för att komma igång.