Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Fullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Fullmakt vid bouppteckning och för dödsbo

När en nära anhörig går bort finns det en rad saker som måste ordnas, till exempel dödsboförvaltning och upprättande av bouppteckning. Om du inte kan närvara kan någon annan företräda dig genom en fullmakt. Läs mer här!

Hos LegalDesk

Pris: 349:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 1 500 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en fullmakt? 

En fullmakt är ett slags avtal som ger en person, fullmaktshavaren, rätt att företräda någon annan, fullmaktsgivaren. Fullmakter kommer oftast till användning när fullmaktsgivaren inte kan närvara fysiskt, exempelvis för att medverka vid en bouppteckning eller för att ta hand om ett dödsbo

För att en fullmakt ska vara giltig behöver den innehålla vissa saker. Genom att skriva din fullmakt med Jurio garanterar du att ingen information utelämnas – och så har du möjlighet att få hjälp av en jurist!

Fullmakt för dödsbo 

Någon som går bort lämnar oftast en del egendom efter sig. Denna egendom kallas för dödsbo. Dödsboet är en egen juridisk person, vilken betyder att dödsboet har rättskapacitet och både kan äga tillgångar och ha skulder. 

Det är den avlidnes dödsbodelägare som tar hand om dödsboet. Dödsbodelägare kan beroende på omständigheterna vara en make/maka, sambo eller någon annan av den avlidnes arvingar, till exempel barn eller barnbarn. Det kan också vara personer som får ärva den avlidne genom testamente. 

Vad ska fullmakten innehålla? 

I fullmakten ska det framgå vilket dödsbo fullmakten gäller för. Den avlidnes namn och personnummer ska anges och fullmakten ska även innehålla fullmaktsgivarens och fullmaktstagarens namn, personnummer och underskrifter. Slutligen ska fullmakten innehålla information om fullmaktstagarens behörighet – det vill säga vad uppdraget gäller. 

Fullmakt vid bouppteckning 

En bouppteckning är en skriftlig handling som upprättas efter att någon har gått bort. Bland annat anger bouppteckningen vilka som är den avlidna personens arvingar, antingen enligt den legala arvsordningen (se grafisk framställning nedan) eller från ett eventuellt testamente

Bouppteckningen anger vad den avlidne har lämnat efter sig. Alla tillgångar och skulder som fanns vid dödsdagen ska räknas upp. Bouppteckningen fungerar dessutom som en legitimationshandling för dödsbodelägarna och används bland annat för att ansöka om lagfart för den avlidnes fastighet och för att avsluta den avlidnes bankkonton. Den utgör även underlag för arvskiftet mellan dödsbodelägarna. 

Vad händer om jag inte kan närvara vid bouppteckningen?

Alla arvingar och efterarvingar ska som utgångspunkt närvara vid bouppteckningsförrättningen. Om du inte kan delta kan du skriva en fullmakt och ge någon annan rätt att företräda dig. Fullmakter används för att ge någon annan i uppdrag att utföra handlingar med rättsligt bindande verkan i ditt namn, och ska undertecknas för hand av fullmaktsgivaren.

Vid själva bouppteckningsförrättningen ska din utvalda representant, fullmaktshavaren, ta med sig fullmakten, som sedan skickas in i original till Skatteverket tillsammans med bouppteckningen.

Kan en person företräda hela dödsboet?

Om dödsboet består av flera dödsbodelägare kan det ibland kännas enklast att låta en delägare företräda alla andra. I sådana fall kan var och en skriva en fullmakt där de utser en utvald person till fullmaktshavare. Denna person kommer då att representera och fatta beslut på alla parters vägnar. 

Skapa en fullmakt för dödsbo och bouppteckning med Jurio 

Med Jurios smarta formulär kan du snabbt, tryggt och säkert skapa en fullmakt för dödsbo och bouppteckning. Under processen kan du få hjälp av jurist och på så vis garantera att inget viktigt förbises.

Genom att svara på våra frågor skräddarsys fullmakten efter dina behov på bara några minuter. 

Fullmakten ska skrivas ut och signeras för hand med penna och papper. Det är nödvändigt att den signeras för hand, annars godkänns inte fullmakten hos Skatteverket när den skickas in för registrering tillsammans med bouppteckningen.

Fullmakt

För generella eller särskilda uppdrag

Kvalitetssäkrad av jurist

På svenska eller engelska

Utse flera fullmaktshavare

För representation i olika ärenden

Signera med BankID

Bara 349:-

Inkl. moms

Skapa en Fullmakt

Spara 1 500:- jämfört med traditionell advokat