Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Gåvobrev Fastighet
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Lagfart

När du köper en fastighet måste du enligt lag registrera dig som ägare till fastigheten. Det gör du genom att ansöka om lagfart hos lantmäteriet. Samma sak gälle när du fått en fastighet i gåva. Här kan du läsa mer om när du behöver ansöka om lagfart, vad det kostar och vad ansökan ska innehålla. 

Hos LegalDesk

Pris: 599:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 900 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är lagfart? 

I Sverige är det lag på att du ska registrera dig som ägare hos Lantmäteriet när du har blivit ägare av ett nytt hus. Detta kallas att ansöka om lagfart. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten, och lantmäteriet kontrollerar att vissa inskrivningsåtgärder är uppfyllda – exempelvis att fastighetsköpet har gått rätt till eller att gåvobrevet uppfyller alla formella krav. 

När ska jag ansöka om lagfart? 

Ansökan om lagfart ska alltid göras av den nya ägaren. Vid ett köp har fastigheten officiellt överlåtits till dig den dag du och säljaren skriver under ett köpekontrakt, men du som köpare har en skyldighet att se till att du erhåller lagfart för egendomen. Samma sak gäller när du har ärvt eller fått en fast egendom i gåva. Från det att du tagit över fastigheten har du tre månader på dig att skicka in din ansökan.

Behöver jag lagfart för bostadsrätt? 

Nej, det finns inget myndighetsregister för bostadsrätter och därför behöver du inte ansöka om lagfart för en bostadsrätt. Din bostadsrätt är däremot del av en större fastighet som ska registreras. Det är din bostadsrättsförening som ansvarar för att ansöka om fastighetens lagfart.

Vad kostar lagfart?

Vid ansökan om lagfart kan du behöva betala två avgifter: en obligatorisk expeditionsavgift på 825 kronor och eventuell stämpelskatt

För att räkna ut stämpelskatten behöver du jämföra husets försäljningspris med taxeringsvärdet från föregående år. Stämpelskatten beräknas på det högre beloppet av de två. För privatpersoner, bostadsrättsföreningar och kommuner är stämpelskatten 1,5 % av beloppet. För juridiska personer (som aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska föreningar) är stämpelskatten 4,25 %. 

Exempel:

År 2022 köper privatpersonen Laura ett hus för 3 000 000 kronor. Husets taxeringsvärde det föregående året, alltså 2021, var 2 750 000 kronor. Eftersom försäljningspriset är det högsta beloppet beräknas stämpelskatten på försäljningspriset. Stämpelskatten är 1,5 % av försäljningspriset 3 000 000 kronor, vilket är 45 000 kronor.

När behöver jag inte betala stämpelskatt? 

Om du har ärvt eller fått fastigheten i gåva utan att ge ersättning för den behöver du inte betala någon stämpelskatt när du ansöker om lagfart. Expeditionsavgiften måste du dock betala.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan om lagfart ska innehålla fastighetens officiella beteckning samt köpehandlingarna i original. Exempel på godtagbara köpehandlingar är köpebrev eller köpekontrakt. Om köpebrevet hänvisar till ett speciellt villkor i köpekontraktet, ska även detta skickas in. För gåvor krävs ett giltigt gåvobrev, och vid arv kan ett testamente komma väl till hands.

Krav på köpehandlingen:

  • Köpehandlingen ska vara undertecknad av både säljare och köpare
  • Köpeskillingen ska finnas med
  • Säljarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer
  • Fastighetens officiella beteckning ska finnas med
  • Det ska tydligt framgå att säljaren överlåter fastigheten 
  • Det ska tydligt framgå om hela fastigheten eller bara en andel överlåts
  • Om köpet genomförs av ombud ska en upplysning om detta finnas med, likaså ska en giltig fullmakt som gör ombudet behörig bifogas

Skriv ett gåvobrev med Jurio 

Ska du ge en fastighet i gåva till någon i din familj? Med hjälp av Jurios smidiga formulär kan du skapa ett skräddarsytt gåvobrev som är särskilt anpassat till fastighet eller bostadsrätt och som uppfyller alla dina behov. Du kan gå fram och tillbaka mellan frågorna och får vägledning i dina beslut genom hela processen.

Gåvobrev – Bostad

För fastighet och bostadsrätt

Skräddarsytt för din situation

Kvalitetssäkrat av jurist

Ange upp till fyra gåvotagare

Gör gåvan till enskild egendom

Guidning genom hela processen

Bara 599:-

Inkl. moms

Skapa ett Gåvobrev

Spara 3 900:- jämfört med traditionell advokat