Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Hyreskontrakt
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrätt är inte som vilken fastighet som helst, utan en andel i en bostadsrättsförening. Andelen i en förening motsvarar rätten att bo i en lägenhet. Här kan du läsa mer om vad en bostadsrätt och en bostadsrättsförening är.

Hos LegalDesk

Pris: 299:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en bostadsrätt?

Att köpa en bostadsrätt är inte riktigt samma sak som att köpa ett hus eller en stuga. Du köper nämligen inte någon fastighet, utan rätten att få bo i en fastighet. Du investerar i en andel av en bostadsrättsförening. Andelen i föreningen motsvarar en lägenhet. 

Själva huset där lägenheten ligger ägs av bostadsrättsföreningen eller av kommunen. När kommunen äger fastigheten hyr bostadsrättsföreningen marken av kommunen, föreningen måste då betala en typ av hyra till kommunen som kallas tomträttsavgäld. För att få lov att köpa en bostadsrätt måste du vara medlem i bostadsrättsföreningen

Vad innebär det att äga en bostadsrätt?

För rätten att nyttja lägenheten betalar du varje månad en avgift till föreningen. Kostnaden ska täcka driften för fastigheten. Som ägare till en bostadsrätt ansvarar du för skador som uppstår i din bostad. Allt som är synligt och på insidan av din lägenhet är ditt ansvar. Bostaden ska hållas i gott skick och du får själv betala för underhåll och reparationer. Utsidan av fastigheten ansvarar bostadsrättsföreningen för. 

Som huvudregel är det fritt fram för en bostadsrättshavare att måla om eller renovera lägenheten, till skillnad från en hyresgäst i en hyresrätt. Det kan dock finnas begränsningar i bostadsrättsföreningens stadgar, såsom att större eller mer genomgående renoveringar måste godkännas av föreningen. En annan begränsning är rätten att hyra ut bostaden i andra hand.

Hyra ut bostadsrätt i andrahand? 

Om du inte vill sälja bostadsrätten men hyra ut den under en kortare period kan du göra en andrahandsuthyrning av bostadsrätten. För att kunna hyra ut i andra hand måste bostadsrättsföreningen godkänna uthyrningen. Oftast får du tillstånd för att hyra ut lägenheten under en begränsad tid, på grund av t.ex. studier eller arbete på annan ort. Vill du förlänga hyrestiden får du då lämna in en ny ansökan.

Hyra ut till inneboende? 

Du kanske har funderat på att hyra ut ett rum i lägenheten, men att du själv bor kvar? Då är hyresgästen en inneboende. Normalt sett så krävs det inget samtycke från föreningen gällande att ha inneboende. Däremot så har du som bostadsrättshavare ansvar över inneboendet och de skador hen kan tänkas orsaka kan du behöva stå för. Det är således viktigt i dessa sammanhang att ha ett bra skrivet hyreskontrakt.

Vad är en bostadsrättsförening? 

En bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening. Typiskt för en ekonomisk förening är att det är medlemmarna själva som är engagerade i den ekonomiska verksamhet som föreningen bedriver. Syftet med föreningen är att upplåta hus eller delar av hus, lägenheter, till föreningens medlemmar. Upplåtelsen får dessutom också omfatta mark som ligger i anslutningen till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till nyttjande av huset eller del av huset. Föreningen måste ha minst tre medlemmar och upplåta minst tre lägenheter. Föreningen ska anta stadgar och företagsnamn, utse en styrelse och ha minst en revisor. 

Bostadsrättsföreningens medlemmar

Det är föreningens styrelse som avgör ifall någon får bli medlem i bostadsrättsföreningen. Huruvida en medlem antas eller inte ska baseras på de villkor för medlemskap som finns i föreningens stadgar. I princip ska den som vill bli medlem i bostadsrättsförening kunna bli det. I stadgarna kan det dock finnas regler som till exempel säger att den som söker medlemskap i föreningen ska använda sin lägenhet för permanent boende, eller att en bostadsrättshavare förutsätts delta i föreningens verksamhet. Det är inte tillåtet att ställa upp regler om att en medlem måste ha ett visst medborgarskap, en viss inkomst eller en viss förmögenhet. 

Kan jag bli utesluten från föreningen?

Huvudregeln är att när du väl är medlem i föreningen ska du kunna bo i bostadsrätten på obestämd tid. Om du däremot inte följer föreningens stadgar eller ordningsregler riskerar du att bli utesluten ur föreningen, vilket innebär att du inte längre kan bo kvar i lägenheten. 

Beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman, om inget annat står i stadgarna. Föreningsstämman är alla medlemmar i bostadsrättsföreningen. 

Skapa ett hyreskontrakt med Jurio

Oavsett om du ska hyra ut din bostadsrätt i andra hand eller ha en inneboende är ett skriftligt hyreskontrakt viktigt för att säkra att allt går rätt till. Med vår tjänst kan du snabbt och smidigt skapa ett hyreskontrakt på bara 10 minuter! 

Du kan vara säker på att hyreskontraktet blir juridiskt korrekt och att alla viktiga detaljer kommer med. Du fyller bara i vårt enkla formulär, där du bland annat kan få hjälp med att beräkna hyran, och slutligen kan du signera avtalet med BankID!

Hyreskontrakt

För andrahand eller inneboende

Billigt, snabbt och smidigt

Kvalitetssäkrat av jurist

Guide till skälig hyra

Lägg till inventarielista

Signera med BankID

Bara 299:-

Inkl. moms

Skapa ett hyreskontrakt

Spara 2 000:- jämfört med traditionell advokat