Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Hyresavtal
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Vad är en hyresrätt?

En hyresrätt är en bostad eller lokal som hyrs ut. Här går vi igenom det du behöver veta om du ska flytta in eller bor i en hyresrätt.

Hos LegalDesk

Pris: 299:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Hyresgäst och hyresvärd

Den som varaktigt hyr bostaden eller lokalen kallas för hyresgäst. Att vara hyresgäst innebär inte att du är ägare till din bostad eller äger en andel i en förening. Du får istället bo i en hyresvärds fastighet i utbyte mot att betala månadshyra. En hyresvärd kan vara en privatperson, ett företag eller en kommun. 

Hyresvärdens och hyresgästens ansvar

Hyresvärden har ansvar att hjälpa till med reparationer om någonting går sönder i hyresrätten. Du som hyresgäst behöver inte avsätta lika mycket tid och engagemang i boendet. Om du orsakar skador på hyresrätten med flit blir du skyldig att ersätta detta. Du måste alltid anmäla fel i god tid för att inte felen ska sprida sig till andra delar av fastigheten. Om det exempelvis uppstår en vattenläcka ska du meddela hyresvärden på en gång.

Hyran

Grundprincipen inom svensk rätt är att hyror ska vara skäliga. Med detta menas att hyran inte ska vara högre än likvärdiga bostäder. Vad som är likvärdigt avgörs av en mängd faktorer, så som bostadens skick och läge, tillgång till hiss, eventuell balkong med mera. I Sverige förhandlas hyror vanligen fram på årsbasis mellan fastighetsägare och Hyresgästföreningen enligt hyresförhandlingslagen. I vissa fall förekommer dock att hyresvärden förhandlar individuellt med hyresgästerna.

Vid andrahandsuthyrning av hyresrätter gäller särskilda regler som begränsar hur hög hyran får vara. Förstahandshyresgästen behöver först och främst tillstånd från hyresvärden för att hyra ut. Därtill får andrahandshyran högst vara 10–15 procent högre än förstahandshyran, givet att lägenheten hyrs ut i fullt möblerat skick.

Viktigt med skriftligt hyreskontrakt

När du flyttar in till en hyresrätt är det viktigt att få ett skriftligt hyreskontrakt och en kopia av eventuellt besiktningsprotokoll från den senaste besiktningen. Det finns en lagstadgad rättighet för hyresgäster att få ett skriftligt hyreskontrakt eftersom det alltid är säkrast att ha kontraktet skriftligt om det skulle uppstå oenigheter mellan dig och din hyresvärd. Ett muntligt avtal med muntliga överenskommelser om hyra och vad som gäller mellan hyresgäst och hyresvärd gäller, men kan vara svårt att bevisa i en juridisk tvist.

Skapa ett hyreskontrakt med Jurio

Ska du hyra ut din bostad? Med Jurio kan du skapa ett hyreskontrakt som passar all slags uthyrning av privatbostäder: för andrahandsuthyrning eller om du ska ha en inneboende. Våra hyresavtal gäller för hyresrätt, fastighet och bostadsrätt. Med vårt smarta formulär kan du skräddarsy ditt hyreskontrakt som uppfyller alla juridiska formkrav.skapa hyresavtal med jurio

Ska du flytta till hyresrätt? Ta hjälp av vår checklista för att se till att du har koll på allt innan flytten! 

Godkännande om andrahandsuthyrning

Om du som hyresgäst vill hyra ut hyresrätten i andra hand krävs tillstånd från hyresvärden. Om inte hyresvärden godkänner andrahandsuthyrningen kan hyresnämnden pröva om andrahandsuthyrning ska tillåtas. 

Som hyresgäst får man ha inneboende och bli sambo utan att fråga hyresvärden. Det är dock ett villkor att den ursprungliga hyresgästen bor kvar i lägenheten tillsammans med den inneboende. Annars ses situationen som en uthyrning i andrahand. Något annat som är viktigt att komma ihåg är att du som hyresgäst ansvarar för att du själv, den som du hyr ut till och dina besökare respekterar omgivningen och inte stör grannar.

Hyreskontrakt

För andrahand eller inneboende

Billigt, snabbt och smidigt

Kvalitetssäkrat av jurist

Guide till skälig hyra

Lägg till inventarielista

Signera med BankID

Bara 299:-

Inkl. moms

Skapa ett Hyreskontrakt

Spara 2 000:- jämfört med traditionell advokat