Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Hyresavtal

 

 

Du börjar nu skapa ditt hyresavtal. Genom att svara på våra frågor skräddarsys dokumentet avtalet efter dina behov. 


Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss i chatten, på telefonnummer 08-446 889 49
eller genom e-post till kontakt@jurio.com.


Tryck på 'Vidare' för att komma igång!

Antal uthyrare

 
Välj om det är en eller två personer som hyr ut bostaden. Om ni är två förstahandshyresgäster eller två personer som äger en bostad tillsammans kan alltså båda två stå med som uthyrare på hyreskontraktet.

 

Uthyraren

Fyll i för- och efternamn.

Uthyrare nr.1

Fyll i för- och efternamn.

Uthyrare nr. 2

Fyll i för- och efternamn.

 


 
Antal hyresgäster

 
En eller två myndiga hyresgäster får stå på kontraktet. Om du hyr ut till två hyresgäster, exempelvis sambor eller två vänner, kan det finnas en poäng med att båda står med i kontraktet.

Då blir båda solidariskt skyldiga att betala hyran. Det betyder att du som uthyrare kan kräva hela hyran från vem som helst av hyresgästerna. Om en av hyresgästerna säger upp kontraktet kan den andra fortsätta bo kvar.

 

Hyresgästen

Fyll i för- och efternamn.

Hyresgäst nr. 1

Fyll i för- och efternamn.

Hyresgäst nr. 2 

Fyll i för- och efternamn.

Beskriv bostaden och uthyrningsformen 


 

Andrahand eller inneboende?


Andrahand:
Hyresvärden flyttar ut från bostaden, och hyr ut hela eller delar av bostaden till Hyresgästen.

Inneboende: Hyresvärden hyr ut delar av bostaden till Hyresgästen, men bor själv kvar i bostaden.
 

Tänk på!

När du hyr ut en hyresrätt i andra hand behövs tillstånd från din hyresvärd. Tillståndet ges ofta för en viss tid, till exempel 6 månader.

Om du inte redan har fått tillstånd att hyra ut din bostad behöver du alltså ansöka om det genom att kontakta din hyresvärd. Du kan fortfarande skriva färdigt det här hyresavtalet, men vänta med att underteckna tills godkännandet är klart. Det kan vara en bra idé att  skicka med avtalet till hyresvärden när du ansöker om godkännande.

Tänk på!

För att hyra ut en hyresrätt i andra hand behövs tillstånd från er hyresvärd. Tillståndet ges ofta för en viss tid, till exempel 6 månader.

Om ni inte redan har fått tillstånd att hyra ut er bostad behöver ni alltså ansöka om det genom att kontakta hyresvärden. Ni kan fortfarande skriva färdigt det här hyresavtalet, men vänta med att underteckna det tills godkännandet är klart. Det kan vara en bra idé att skicka med avtalet till hyresvärden när ni ansöker om godkännande.

Tänk på!

När du hyr ut en bostadsrätt i andra hand behövs tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse. Tillståndet ges ofta för en viss tid, till exempel 6 månader.

Om du inte redan har fått tillstånd att hyra ut din bostad behöver du alltså ansöka om det genom att kontakta din bostadsrättsförening. Du kan fortfarande skriva färdigt det här hyresavtalet, men vänta med att underteckna tills godkännandet är klart. Det kan vara en bra idé att  skicka med avtalet till bostadsrättsföreningen när du ansöker om godkännande.

Tänk på!

När ni hyr ut en bostadsrätt i andra hand behövs tillstånd från bostadsrättsföreningens styrelse. Tillståndet ges ofta för en viss tid, till exempel 6 månader.

Om ni inte redan har fått tillstånd att hyra ut er bostad behöver ni alltså ansöka om det genom att kontakta bostadsrättsföreningen. Ni kan fortfarande skriva färdigt det här hyresavtalet, men vänta med att underteckna tills godkännandet är klart. Det kan vara en bra idé att skicka med avtalet till bostadsrättsföreningen när ni ansöker om godkännande.


 
Hela eller delar av bostaden?


Ange om du ska hyra ut hela bostaden eller endast delar av bostaden, alltså ett eller flera rum.
 


 

Antal rum

 
Ange antalet rum i bostaden som hyrs ut. Tänk på att kök, toalett och badrum inte räknas som rum.
 

Ytor utanför bostaden

 
Kryssa för de ytor som Hyresgästen får använda.

Ytor utanför bostaden

  
Kryssa för de ytor som Hyresgästerna och får använda.

Du måste kryssa i minst en ruta för att komma vidare

 

Privata ytor

 
Kryssa för rutorna för de utrymmen som får använda helt själv. Om till exempel badrum ska vara privat, betyder det att får ett eget badrum, som inte behöver delas med någon annan.


 

Privata ytor

 
Kryssa för rutorna för de utrymmen som och får använda helt själva. Om till exempel badrum ska vara privat, betyder det att hyresgästerna får ett eget badrum, som de inte behöver dela med någon annan.

Du måste kryssa i minst en ruta för att komma vidare

 

Gemensamma ytor

 
Kryssa för de ytor som har rätt att använda gemensamt med andra personer i bostaden.


 
Gemensamma ytor

 
Kryssa för de ytor som och har rätt att använda gemensamt med andra personer i bostaden.

Du måste kryssa i minst en ruta för att komma vidare

 
Möbler

 
Ange om bostaden hyrs ut med möbler som ingår i hyran, eller om bostaden hyrs ut omöblerad. Om bostaden hyrs ut möblerad har du rätt att lägga till en viss summa på hyran som kompensation för att möblerna används.


 
Möbler

 
Ange om bostaden hyrs ut med möbler som ingår i hyran, eller om bostaden hyrs ut omöblerad. Om bostaden hyrs ut möblerad har ni rätt att lägga till en viss summa på hyran som kompensation för att möblerna används.

Välj tidsperiod

Välj mellan att hyra ut hyresrätten tillsvidare, eller under en begränsad period. Valen är utformade för att följa de lagkrav som ställs upp i hyreslagen.
 

Tillsvidare: 

 • Hyrestiden pågår utan bestämt slutdatum, tills någon av parterna säger upp det.
 • Uppsägning krävs för att avsluta kontraktet.
 • Uppsägningstiden är 3 månader för båda parter. 
   

Bestämd tid: 

 • Hyrestiden gäller under en bestämd tidsperiod, men i högst 9 månader.
 • Uppsägning behövs inte, och hyresavtalet sägs upp automatiskt på det bestämda slutdatumet.
 • Hyresgäst får säga upp avtalet i förtid med 3 månaders uppsägningstid.
 • Uthyrare får inte säga upp hyresavtalet i förtid, utan är bunden till att låta hyresgästen bo kvar under hela hyrestiden.
 • Uthyrare får endast säga upp hyresavtalet om hyresgästen bryter mot avtalet, till exempel genom att inte betala hyran, orsaka skador på bostaden eller bryta mot ordningsregler.

Välj tidsperiod

Välj mellan att hyra ut hyresobjektet tillsvidare, eller under en begränsad tidsperiod. Valen är utformade för att följa de lagkrav som ställs upp i privatuthyrningslagen.

 

Tillsvidare: 

 • Hyrestiden pågår utan bestämt slutdatum, tills någon av parterna säger upp det.
 • Uthyrares uppsägningstid är 3 månader. 
 • Hyresgästs uppsägningstid är 1 månad.

 

Bestämd tid:

 • Hyrestiden gäller under en bestämd tidsperiod, men i högst 24 månader.
 • Ingen uppsägning behövs. Kontraktet löper ut automatiskt.
 • Hyresgäst får säga upp avtalet i förtid med 1 månads uppsägningstid.
 • Uthyrare får säga upp avtalet i förtid med 3 månaders uppsägningstid.

Välj tidsperiod

Välj mellan att hyra ut hyresobjektet tillsvidare, eller under en begränsad tidsperiod. Valen är utformade för att följa de lagkrav som ställs upp i privatuthyrningslagen.

 

Tillsvidare: 

 • Hyrestiden pågår utan bestämt slutdatum, tills någon av parterna säger upp det.
 • Uthyrarens uppsägningstid är 3 månader. 
 • Hyresgästens uppsägningstid är 1 månad.

 

Bestämd tid:

 • Hyrestiden gäller under en bestämd tidsperiod, men i högst 24 månader.
 • Ingen uppsägning behövs. Kontraktet löper ut automatiskt.
 • Hyresgäst får säga upp avtalet i förtid med 1 månads uppsägningstid.
 • Uthyrare får säga upp avtalet i förtid med 3 månaders uppsägningstid.


 
Välj startdatum

 
Nedan väljer du vilket datum för inflytt som gäller.
 

El, internet och andra tjänster


Med driftkostnader och tjänster menas allt från varmvatten, uppvärmning, el, gas, internet och bredband, TV-abonnemang, sophämtning, trappstädning, hemtelefon m.m.

 
Innan du väljer vad hyran ska vara får du ta ställning till hur du vill att kostnader för tjänster och driftkostnader ska betalas.
 

Konsekvens!

Du uppskattar vad den sammanlagda kostnaden blir och skriver in en summa i hyresavtalet som ska täcka det.

 • Fördelen är att det blir förutsägbart för hyresgästen vad som ska betalas.
 • Nackdelen är att summan inte är flexibel, och kanske inte stämmer överens med verkligheten. Till exempel kan elpriser variera.

Konsekvens!

Du betalar alla kostnader och skickar ett meddelande till hyresgästen där du berättar hur mycket hen ska överföra till dig.

 • Fördelen är att du har kontroll över att betalning sker, och att summan kommer vara exakt varje månad.
 • Nackdelen är att du får lite mer administrativt arbete.

Konsekvens!

Du skickar fakturor och betalningsinstruktioner till hyresgästen, som sedan betalar kostnaderna direkt till leverantören.

 • Fördelen är att du som uthyrare slipper administrera betalningarna.
 • Nackdelen är att du riskerar att hamna i skuld om hyresgästen inte betalar i tid, eftersom det är du som är betalningsskyldig.
 • Välj bara detta alternativ om du har hög tillit till hyresgästen.

 Konsekvens!

Välj det här alternativet om alla kostnader som hyresgästen ska betala redan ingår i hyran.

 


 

Välj tjänster

 
Kryssa för de rutor som hyresgästen ska betala för, och som inte kommer ingå i hyran.

Utöver hyran ska hyresgästen betala för:

Du måste kryssa i minst en ruta för att komma vidare

 Välj del av kostnader för tjänsterna

 
Du har valt att endast en del av bostaden ska hyras ut i andra hand. Du får nu välja hur stor del av kostnaderna för tjänster som hyresgästen ska betala.

 
Om hyresgästen står för halva förbrukningen av el, användandet av internet m.m., är det rimligt att hyresgästen endast betalar hälften av dessa kostnader.

 Välj del av kostnader för tjänsterna

 
Du har valt att hyra ut en del av bostaden till inneboende hyresgäst. Du får nu välja hur stor del av kostnaderna för tjänster som hyresgästen ska betala.

 
Om hyresgästen står för halva förbrukningen av el, användandet av internet m.m., är det rimligt att hyresgästen endast betalar hälften av dessa kostnader.

%

 Välj deadline för betalning

Du har valt att hyresgästen ska betala till dig, och att du sedan betalar leverantören.

Nu får du välja hur många dagar hyresgästen ska ha på sig att betala till dig, från den dagen du begär betalt.

 

ExempelDen 5 januari får du en faktura från ditt elbolag på 250 kr. Fakturan ska betalas senast den 31 januari. Hyresgästen har 10 dagar på sig att betala från dess att du begärt betalt. Du skriver till hyresgästen den 6 januari att elräkningen har kommit, och att den uppgår till 250 kr. Eftersom hyresgästen har 10 dagar på sig att betala, ska hyresgästen betala till dig senast den 16 januari. Därefter betalar du elbolaget senast den 31 januari.

dagar

 Välj belopp för driftkostnader och tjänster


Driftkostnader kan variera från månad till månad. Gå igenom samtliga kostnader för drift och tjänster de senaste 12 månaderna, och dela beloppet på 12, för att få fram ett genomsnittligt belopp. Tänk på att eventuell fastighetsavgift, amortering eller räntebetalningar inte ska räknas med.

kr.

 


 
Hyra för parkeringsplats

 
Du har valt att hyresgästen ska få tillgång till en parkeringsplats.

 
Fyll i hyra för parkeringsplatsen per månad nedan. Om parkeringsplatsen är gratis, eller ingår i hyran för bostaden, anger du beloppet 0 kr.
 


 
Hyra för garageplats

 
Du har valt att hyresgästen ska få tillgång till en garageplats.

 
Fyll i hyran för garageplatsen per månad nedan. Om garageplatsen är gratis, eller ingår i hyran för bostaden, anger du beloppet 0 kr.
 

kr.

Bestäm hyran

 
Ange vad hyresgästen ska betala i hyra per månad.

 
För att få instruktioner för att räkna ut en rättvis hyra kan du klicka på 'Visa instruktioner'.

Bestäm hyran

 

Fyll i vad hyresgästerna och ska betala i hyra per månad.

 
För att få instruktioner för att räkna ut en rättvis hyra kan du klicka på 'Visa instruktioner'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


kr.

 När betalas hyran?

 
Hyran ska betalas i förskott. Det innebär att hyran för februari ska betalas senast i slutet av januari.

 
Om du som är Uthyrare har egna fasta kostnader som ska betalas kan det vara bekvämt att få in hyran några dagar före månadens sista bankdag. Du får därför välja om hyran ska betalas den sista bankdagen (alltså en vardag) i månaden, eller tidigare. 

 

dagar

 Betalningssätt

 
Välj minst ett av betalningssätten nedanför.

 

Du måste kryssa i minst en ruta för att komma vidare

Vill du begära en deposition?


Du kan välja att hyresgästen ska betala en deposition till dig. Du behåller depositionen som en säkerhet under hyrestiden. Om hyresgästen till exempel orsakar en skada, onormalt slitage eller inte flyttstädar ordentligt kan du använda depositionen för att betala de åtgärder som måste göras.

 
Depositionen motsvarar ofta en månadshyra.
 

kr.

 När ska depositionen betalas?

 
Depositionen brukar senast betalas vid inflytt, eller samma dag som den första hyresbetalningen.

Lista dina ägodelar

 
Du har valt att bostaden ska hyras ut möblerad. Nu får du välja om du vill skriva ner vilka ägodelar du lämnar kvar i bostaden under uthyrningstiden.

 
Syftet är att du ska kunna kontrollera att allt finns kvar efter uthyrningsperioden, och att enkelt skilja på vem som äger vad.

 


 
Skapa din lista

 
Börja med att välja hur många föremål du vill ha med på listan. Beskriv sedan de föremål du har valt att hyra ut. Exempelvis "Matgrupp 4 stolar" och "Bestickset i silver 24 delar".

 
Du kan ändra antalet föremål i efterhand om du vill lägga till eller ta bort något.

 

Nycklar och taggar

 
Fyll i antalet nycklar och eventuellt taggar som hyresgästen får i samband med inflyttningen. Om hyresgästen förlorar någon nyckel eller tagg ska du få ersättning för kostnaden av låsbyte.

 
Om du exempelvis inte har någon tagg skriver du bara 0 i fältet nedanför.

 

st.
st.
st.
st.

Ordning och reda ...
 

Hyresgästen måste följa samma regler som alla andra boendes i bostadshuset. Du får nu tillfälle att reglera vad som ska gälla angående husdjur och rökning.

 


 
Husdjur

 
Ange om du tillåter att Hyresgästen har fyrbenta vänner i bostaden eller inte. Om husdjuret orsakar skada eller onormalt slitage, är det Hyresgästens ansvar att ersätta dig för detta.
 


 
Rökning

 
Att röka inomhus är alltid förbudet. Du får välja om rökning ska vara tillåtet eller förbjudet på eventuell balkong, uteplats, terass, innergård eller liknande utomhusyta.
 

Uppgifter om bostaden

 
Ange uppgifterna om bostaden genom att fylla i fälten nedan.

 

Om du inte känner till din fastighetsbeteckning kan du använda Lantmäteriets söktjänst. Sök på bostadens adress för att få fram fastighetsbeteckningen.

kvm
kvm

 


 
Personuppgifter

 
Till sist ber vi dig fylla i alla parters personnummer. Om någon saknar svenskt personnummer går det bra med födelsedatum.
 


 


 
 


 

 


 

 

Du är snart färdig med ditt nya hyresavtal, men du bör känna till vissa generella villkor ...

 1. Hyresgäst ska teckna hemförsäkring, och Uthyrare ska ha kvar sin hemförsäkring under hela hyresförhållandet.
 2. Hyresgäst får inte upplåta eller överlåta bostaden till någon annan utan tillstånd.
  Hyresgästen måste alltså fråga om lov innan någon annan än de som står på kontraktet ska bo där.
 3. Hyresgäst som missar att betala hyra eller andra kostnader i tid kan bli skyldig att betala ränta.

Nästan färdig!
 


Du har nu besvarat alla frågor som ska användas i hyresavtalet och dokumentet är klart för undertecknande.

 

När du har slutfört betalningen får du omedelbart tillgång till hyresavtalet under fliken 'Mina dokument'. Sedan återstår bara för samtliga parter att underteckna hyresavtalet. Signering kan göras digitalt med BankID, eller genom att skriva ut och underteckna dokumentet för hand.

 

Vi erbjuder en nöjdhetsgaranti, som du kan läsa mer om i våra allmänna villkor. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss genom e-post till kontakt@jurio.com, på telefonnummer 08-446 889 49 eller i chatten.

 


 
Fakturering som revisor, rådgivare eller redovisningskonsult

 
Du som upprättar detta dokument är med i Jurios partnerskap för revisorer, rådgivare och redovisningskonsulter. För att få bättre överblick över vem som har skapat detta dokument, eller vilken av dina kunder som dokumentet skapas åt, kan du fylla i en valfri referens i fältet nedan. Referensen kommer sedan visas på den samlade fakturan som skickas till dig i slutet av månaden.
 

Document

Hyreasavtal

Du kan korrigera dokumentet tills underskrift

tilfredshedsgaranti