Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Framtidsfullmakt
dit dokument oprettes...
10 – 15 min.
Det tager 10 – 15 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde framtidsfullmakt

Fullmakt åt en förälder

Våra föräldrar kan, framförallt på äldre dagar, behöva hjälp med några av sina ärenden. Att företräda en förälder är möjligt med hjälp av en Fullmakt. Vilken typ av Fullmakt som behövs beror dock på hur just er situation ser ut.

Hos LegalDesk

Pris: 799,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 000,-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Fullmakt för att hjälpa sina föräldrar

Genom att upprätta en fullmakt kan vi ge andra människor rätten att utföra rättshandlingar i vårt namn. Du som ger denna behörighet till någon annan är fullmaktsgivare, och den eller de som blir behöriga att agera å dina vägnar kallas för fullmaktshavare. Det finns olika typer av fullmakter med olika rättsverkningar.

Olika typer av Fullmakter

Huvudsakligen finns tre olika typer av fullmakter; generalfullmakter, enkla fullmakter och framtidsfullmakter. Vilken fullmakt som passar just dig beror helt på syftet med din fullmakt. 

Generalfullmakt

Med en generalfullmakt får fullmaktshavaren/fullmaktshavarna en generell behörighet att företräda fullmaktsgivaren. Utgångspunkten vid generalfullmakter är att fullmaktshavaren får företräda fullmaktsgivaren avseende alla tänkbara ärenden som lagen tillåter, dock med vissa undantag.

En generalfullmakt kan antingen gälla tillsvidare eller under en bestämd tid. Oavsett löptid upphör fullmakten dock att gälla när fullmaktsgivaren inte längre är vid sina sinnes fulla bruk.

Det är möjligt att begränsa en generalfullmakt. Det innebär att fullmaktsgivaren kan välja ut ärenden som inte ska ingå i fullmaktshavarens generella behörighet – exempelvis bostadsköp och/eller försäljning. Klicka här för att läsa mer om generalfullmakter.

Enkel Fullmakt

Med en enkel fullmakt får fullmaktshavaren, istället för en generell behörighet, ett specifikt uppdrag. Jurios smarta formulär ger dig möjlighet att skapa fullmakter för följande typer av uppdrag:

  • Företräda fullmaktsgivaren vid bouppteckning, föreningsstämma eller bolagsstämma
  • Köp eller försäljning av fordon, bostadsrätt eller fastighet å fullmaktsgivarens vägnar
  • Annat: du som fullmaktsgivare beskriver själv fullmaktshavarens uppdrag

Här hittar du allt du behöver om enkla fullmakter.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som skapas och underskrivs nu, men som börjar gälla i framtiden. Med en framtidsfullmakter kan du utse någon som ska företräda dig när du inte längre klarar av att sköta dina affärer på egen hand. Fullmakten börjar först gälla när du, på grund av hög ålder, sjukdom eller olycka, inte längre klarar av att fatta egna beslut. 

Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du själv välja upp till tre anhöriga, eller någon annan du litar på, istället för en god man eller förvaltare som utses av kommunen.

Vill din förälder att du, ensam eller tillsammans med dina syskon, ska fatta alla viktiga beslut åt föräldern i framtiden? Då bör din förälder upprätta en framtidsfullmakt. Läs mer här

Viktigt att komma ihåg!

Som fullmaktshavare ska man alltid ha fullmaktsgivarens bästa i åtanke. Det går bra att hjälpa din förälder med skrivandet av en fullmakt, men i slutändan ska hen, av egen fri vilja, upprätta fullmakten. 

Vi på Jurio har utvecklat en smidig tjänst för att utforma fullmakter som passar just er. Genom att svara på ett antal frågor i vårt smarta formulär skräddarsys fullmakten efter era behov och situation. Därefter får du direkt tillgång till fullmakten, tillsammans med instruktioner för hur den ska signeras. Det hela tar bara några minuter! 

Skapa en Generalfullmakt eller Enkel Fullmakt med Jurio! 

Att upprätta en fullmakt har aldrig varit enklare. Med Jurios smarta formulär upprättar du en fullmakt på bara några få minuter. Våra smarta formulär, som är utformade av yrkesverksamma jurister, håller automatiskt koll på alla krångliga rättsregler som är relevanta för just din situation. Du kan därför vara säker på att du kommer få ett juridiskt giltigt dokument. Signera smidigt med bankID eller för hand.

Klicka här för att skapa en Fullmakt med Jurio!

Skapa en Framtidsfullmakt med Jurio!

Vill du säkerställa att du längre fram kan sköta ärenden åt dina föräldrars vägnar? Då behöver ni upprätta en framtidsfullmakt. För att framtidsfullmakten ska bli giltigt krävs att fullmaktsgivaren i nuläge är vid sina sinnes fulla bruk, och därför är det viktigt att framtidsfullmakter upprättas i god tid. Framtidsfullmakter som upprättats för sent brukar inte anses vara giltiga. Upprätta en framtidsfullmakt med Jurio idag och spara tusenlappar jämfört med traditionell juridisk rådgivning. Smidigt, säkert, och prisvärt – Klicka här för att komma igång!

Klicka på ‘Skapa en Framtidsfullmakt’ för att komma igång!