Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Framtidsfullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Fullmakt åt en förälder

Våra föräldrar kan, framförallt på äldre dagar, behöva hjälp med några av sina ärenden. Att företräda en förälder är möjligt med hjälp av en fullmakt. Vilken typ av fullmakt som behövs beror dock på hur just er situation ser ut.

Hos LegalDesk

Pris: 799:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Fullmakt för att hjälpa sina föräldrar

Genom att upprätta en fullmakt kan vi ge andra människor rätten att utföra rättshandlingar i vårt namn. Du som ger denna behörighet till någon annan är fullmaktsgivare, och den eller de som blir behöriga att agera å dina vägnar kallas för fullmaktshavare. Det finns olika typer av fullmakter med olika rättsverkningar.

Olika typer av fullmakter

Huvudsakligen finns tre olika typer av fullmakter; generalfullmakter, enkla fullmakter och framtidsfullmakter. Vilken fullmakt som passar just dig beror helt på syftet med din fullmakt. 

Generalfullmakt

Med en generalfullmakt får fullmaktshavaren/fullmaktshavarna en generell behörighet att företräda fullmaktsgivaren. Utgångspunkten vid generalfullmakter är att fullmaktshavaren får företräda fullmaktsgivaren avseende alla tänkbara ärenden som lagen tillåter, dock med vissa undantag.

En generalfullmakt kan antingen gälla tillsvidare eller under en bestämd tid. Oavsett löptid upphör fullmakten dock att gälla när fullmaktsgivaren inte längre är vid sina sinnes fulla bruk.

Det är möjligt att begränsa en generalfullmakt. Det innebär att fullmaktsgivaren kan välja ut ärenden som inte ska ingå i fullmaktshavarens generella behörighet – exempelvis bostadsköp och/eller försäljning.

Enkel fullmakt

Med en enkel fullmakt får fullmaktshavaren, istället för en generell behörighet, ett specifikt uppdrag. Jurios smarta formulär ger dig möjlighet att skapa fullmakter för följande typer av uppdrag:

  • Företräda fullmaktsgivaren vid bouppteckning, föreningsstämma eller bolagsstämma
  • Köp eller försäljning av fordon, bostadsrätt eller fastighet å fullmaktsgivarens vägnar
  • Annat: du som fullmaktsgivare beskriver själv fullmaktshavarens uppdrag

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som skapas och underskrivs nu, men som börjar gälla i framtiden. Med en framtidsfullmakt kan du utse någon som ska företräda dig när du inte längre klarar av att sköta dina affärer på egen hand. Fullmakten börjar först gälla när du, på grund av hög ålder, sjukdom eller olycka, inte längre klarar av att fatta egna beslut. 

Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du själv välja upp till tre anhöriga, eller någon annan du litar på, istället för en god man eller förvaltare som utses av kommunen.

Vill din förälder att du, ensam eller tillsammans med dina syskon, ska fatta alla viktiga beslut åt föräldern i framtiden? Då bör din förälder upprätta en framtidsfullmakt.

Anhörigbehörighet

Utöver de tre olika fullmakterna finns det även något som kallas för anhörigbehörighet.

När du har en anhörig som av olika skäl inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter kan du som anhörig hjälpa till med vardagliga ekonomiska handlingar. Det kan exempelvis röra sig om att handla mat eller betala räkningar åt en anhörig.

Om du har anhörigbehörighet är du behörig genom lag, vilket innebär att du varken behöver en fullmakt eller registrera din behörighet. Anhörigbehörigheten gäller även när du ska ingå enklare avtal. 

Du kan dock behöva styrka att du faktiskt är närmast anhörig till personen du hjälper. Du kan styrka din relation genom ett personbevis eller familjebevis från Skatteverket. Det ska även framgå tydligt att den anhörige inte längre har förmåga att klara sig på egen hand just nu, men oförmågan behöver inte vara bestående. Det kan till exempel vara om den anhörige har brutit benet eller är under utredning för demens, och inte klarar av att handla eller betala räkningar just nu.

Vad får man göra med en anhörigbehörighet?

Anhörigbehörigheten är begränsad till enklare, vardagliga ärenden. 

Vad som anses vara vardagliga ärenden varierar, men omfattar bland annat att betala räkningar, göra överföringar, ta ut pengar, ansöka om sociala förmåner och ingå enklare avtal. Enklare avtal är exempelvis att teckna hemförsäkring, köpa dagligvaror, reklamera en vara eller bestrida en faktura. 

Behörigheten kan inte användas för att exempelvis ta lån, köpa värdepapper eller sälja något av större värde, såsom en värdefull bil. 

Hur länge gäller anhörigbehörigheten?

Det finns ingen tidsgräns för hur länge en anhörigbehörighet gäller, men den upphör vanligtvis om den person som inte klarar sig på egen hand får en god man. Det är också möjligt att ha anhörigbehörighet trots att det finns en god man, om det behövs för att vardagslivet ska gå ihop.

Viktigt att komma ihåg!

Som fullmaktshavare ska man alltid ha fullmaktsgivarens bästa i åtanke. Det går bra att hjälpa din förälder med skrivandet av en fullmakt, men i slutändan ska hen, av egen fri vilja, upprätta fullmakten. 

Vi på Jurio har utvecklat en smidig tjänst för att utforma fullmakter som passar just er. Genom att svara på ett antal frågor i vårt smarta formulär skräddarsys fullmakten efter era behov och situation. Därefter får du direkt tillgång till fullmakten, tillsammans med instruktioner för hur den ska signeras. Det hela tar bara några minuter! 

Skapa en framtidsfullmakt med Jurio!

Vill du säkerställa att du längre fram kan sköta ärenden åt dina föräldrars vägnar? Då behöver ni upprätta en framtidsfullmakt. För att framtidsfullmakten ska bli giltigt krävs att fullmaktsgivaren i nuläge är vid sina sinnes fulla bruk, och därför är det viktigt att framtidsfullmakter upprättas i god tid.

Framtidsfullmakter som upprättats för sent brukar inte anses vara giltiga. Upprätta en framtidsfullmakt med Jurio idag och spara tusenlappar jämfört med traditionell juridisk rådgivning.

Framtidsfullmakt

Ta kontroll över din framtid

Slipp godmanskap

Underlätta för familjen

Skräddarsy dina villkor

Kvalitetssäkrad av jurist

Snabbt och prisvärt

Bara 799:-

Inkl. moms

Skapa en Framtidsfullmakt

Spara 3 000:- jämfört med traditionell advokat