Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Fullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Enkel fullmakt

Om du vill att någon annan ska utföra ett enstaka ärende åt dig, såsom att ingå ett avtal eller hantera ett bankärende, behöver du en fullmakt. I dessa enstaka fall räcker det med en enkel fullmakt som, liksom namnet antyder, bara är giltig vid ett tillfälle.

Hos LegalDesk

Pris: 349:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 1 500:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en fullmakt?

Fullmakter ger andra personer rätten att uträtta vissa ärenden i ditt namn. Vill du att någon annan ska sköta försäljningen av din bostad, hantera dina ärenden hos banken, rösta åt dig i en bolagsstämma eller företräda dig som dödsbodelägare på en bouppteckning, behöver du först skriva en fullmakt.

Generalfullmakt och enkel fullmakt

En enkel fullmakt är en slags fullmakt som avser ett specifikt uppdrag – till skillnad från en generalfullmakt, som ger fullmaktshavaren rätt att företräda dig i alla möjliga situationer. 

En generalfullmakt kan däremot begränsas, såsom den enkla fullmakten. Du kan exempelvis ange att den ska gälla under en viss tidsperiod, och att endast vissa handlingar ska vidtas. 

Skillnaden i det fallet är att den enkla fullmakten endast gäller under ett specifikt ärende, medan den avgränsade generalfullmakten kan innebära flera uppdrag inom dess gränser. 

Begrepp som är bra att ha koll på

När man pratar om fullmakter förekommer allt som oftast tre begrepp som kan vara bra att ha koll på:

  • Fullmaktsgivare är den som ger en annan person rätt att handla i hens namn.
  • Fullmaktshavare är den som genom en fullmakt får företräda fullmaktsgivaren i olika ärenden.
  • Tredje man är den person som fullmaktshavaren ingår ett avtal med. Avtalet blir endast bindande mellan fullmaktsgivaren och tredje man, inte mellan fullmaktshavaren och tredje man.

En fullmakt ger någon annan person rätt att företräda dig

En fullmakt innebär att fullmaktsgivaren ger sin rättshandlingskapacitet till en annan person. Rättshandlingskapacitet innebär förmågan att utföra rättsligt bindande handlingar, såsom att ingå köpe- eller låneavtal. 

Det är alltså fullmaktshavaren som får handlingskapaciteten. När denne utför handlingar i enlighet med fullmakten blir dessa handlingar bindande i förhållande till fullmaktsgivaren.

När behöver jag en enkel fullmakt?

En enkel fullmakt kan komma väl till pass vid situationer där du står inför ärenden du inte själv kan utföra eller närvara vid. Då kan du överlåta uppdraget åt någon annan. Ett exempel är om du vill köpa en bostadsrätt i en annan stad, men är oförmögen att signera avtalet eftersom du inte har tid att resa dit. Ett annat exempel då en enkel fullmakt kan vara fördelaktig är om du inte kan närvara vid en föreningsstämma. Då kan du få någon annan att företräda dig genom en enkel fullmakt.

Läs mer om hur du skriver en fullmakt här!

Andra exempel på när man behöver en fullmakt

Exempel 1

Anna funderar på att köpa en ny båt inför sommaren och hon har varit extra intresserad av båten Havsörnen. Anna ser en annons där en person säljer Havsörnen till ett förmånligt pris. Hon är dock utomlands och hinner inte komma hem för att köpa båten innan annonsen går ut. 

Anna ber därför sin vän att köpa båten åt henne. Anna skriver en fullmakt där hon specificerar att fullmakten bara gäller för köp av båten Havsörnen, och att fullmakten slutar gälla samma dag som annonsen går ut.

Exempel 2

Jens äger en liten livsmedelsbutik. Han har hittat en bondgård i trakten som han gärna vill göra affärer med. Jens och bondgården bestämmer ett datum då de ska prisförhandla angående ett eventuellt samarbete. 

Jens blir tyvärr sjuk vid det bestämda datumet och ber därför sin erfarne pappa att företräda honom vid tidpunkten för förhandlingen. För att ett eventuellt avtal ska bli juridiskt giltigt skriver Jens en enkel fullmakt med sin pappa som fullmaktshavare. Jens skriver också vilka priser han är villig att acceptera, så att hans pappa inte köper för dyra varor.

Utöver dessa situationer så kan du du behöva en enkel fullmakt vid exempelvis: 

Här kan du läsa mer om innehållet i Jurios fullmakt.

Formkrav för att skriva en fullmakt

Gällande formkrav för enkla fullmakter finns det egentligen inga krav som måste uppfyllas för att enkla fullmakter ska bli giltiga. Det finns dock många undantag där fullmakten måste vara skriftlig.

Exempelvis behöver en fullmakt för köp av fast egendom vara skriftlig. Dessutom kräver de flesta aktörer, till exempel banker eller mäklare, att en fullmaktshavare kan visa upp en fullmakt som bevis för att hen har rätt att företräda fullmaktsgivaren. 

Genom att ha en skriftlig fullmakt kan du dessutom undvika missförstånd och eventuella tvister. Därför är fullmakter ofta skriftliga även om lagen inte kräver detta. Som en extra säkerhet kan du även välja att din fullmakt ska bevittnas av två personer, men detta är inget formkrav enligt lag. 

För att garantera att din fullmakt blir juridiskt korrekt kan du ta hjälp av Jurio. Alla våra formulär är utformade av jurister och skräddarsys efter dina behov.

När upphör fullmakten?

En fullmakt kan upphöra på olika sätt. Du som fullmaktsgivare kan meddela fullmaktshavaren att fullmakten inte längre gäller. Du kan även avsluta fullmakten genom att be fullmaktshavaren ge tillbaka den i original. Då har du även försäkrat dig om att fullmakten inte används utan din vetskap. En fullmakt som gäller för visst datum eller tidsperiod blir verkningslös när datumet eller tidsperioden har löpt ut. 

Gällande enkla fullmakter blir de verkningslösa så fort det specifika ärendet har slutförts av fullmaktshavaren. Om ärendet inte har slutförts slutar fullmakten att gälla enligt ovanstående. 

Som sista utväg kan du gå till tingsrätten och få den förklarad som verkningslös. 

Behörighet och befogenhet

En nödvändig förutsättning för att fullmaktsgivaren ska bli bunden av fullmaktshavarens handlande är att utförandet av fullmakten sker inom fullmaktens gränser. Genom fullmakten har fullmaktshavaren något som kallas för behörighet och befogenhet

Behörighet

Behörighet är det som fullmaktshavaren får göra. Vilka behörigheter fullmaktshavaren har måste framgå av fullmakten. 

En fullmakt där fullmaktshavaren har i uppdrag att köpa en dator medför att fullmaktshavaren endast får köpa en dator, och därmed inte en telefon eller någon annan teknikpryl. Om fullmaktshavaren skulle bryta mot sin behörighet blir fullmaktsgivaren inte bunden av avtalet och avtalet blir därmed ogiltigt.

Befogenhet

Befogenhet är istället det som fullmaktshavaren får avtala om åt fullmaktsgivaren räkning. Befogenheter är särskilda instruktioner som fullmaktshavaren får av fullmaktsgivaren utöver det som står i fullmakten. Det kan exempelvis vara ett maxpris som fullmaktsgivaren muntligen har uttryckt till fullmaktshavaren.

Om fullmaktshavaren skulle bryta mot sin befogenhet kan fullmaktsgivaren fortfarande bli bunden av avtalet om tredje man är i god tro. Detta innebär att fullmaktsgivaren blir bunden av ett avtal även om den person med vilken fullmaktshavaren ingick avtalet inte visste att fullmaktshavaren bröt mot sin befogenhet.

Det innebär att om den person som fullmaktshavaren avtalade med inte kände till att fullmaktshavaren bröt mot sin befogenhet, blir fullmaktsgivaren bunden av avtalet.

Vi tar ett exempel! Olle ska köpa en cykel och skriver en enkel fullmakt där det står att Pelle får köpa en cykel åt honom. Olle säger även till Pelle att cykeln ska vara röd och får kosta max 1000 kr. Pelle har genom fullmakten därmed befogenheten att köpa en cykel åt Pelles räkning och behörigheten att köpa en röd cykel för max 1000 kronor.

Framtidsfullmakt för framtida angelägenheter

Förutom enkel och generell fullmakt finns det även framtidsfullmakt. Med en framtidsfullmakt kan du bestämma vem eller vilka som ska sköta dina angelägenheter den dag du inte har möjlighet att göra det själv, kanske på grund av sjukdom eller ålder.

Här kan du läsa mer om framtidsfullmakt.

Skapa en enkel fullmakt med Jurio 

Med Jurio kan du tryggt, snabbt och säkert skapa en enkel fullmakt – när och var det passar dig. I vårt formulär svarar du på ett antal frågor och därefter skräddarsys fullmakten efter dina behov. När du har betalat kan du signera fullmakten för hand, eller digitalt med BankID.

Klicka på ´Skapa en enkel fullmakt´ för att komma igång!

Fullmakt

För generella eller särskilda uppdrag

Kvalitetssäkrad av jurist

På svenska eller engelska

Utse flera fullmaktshavare

För representation i olika ärenden

Signera med BankID

Bara 349:-

Inkl. moms

Skapa en Fullmakt

Spara 1 500:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Vad är en fullmakt?

Vad betyder fullmakt?

Hur länge gäller en fullmakt?

Hur ser en fullmakt ut?

Hur återkallas en fullmakt?

Kan jag använda en fullmakt utomlands?

Vem får bevittna en fullmakt?

Kan jag skriva en fullmakt själv?

Vad är skillnaden mellan en generell och enkel fullmakt?

Vad är en framtidsfullmakt?