Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Fullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Fullmakt för bilförsäljning

Ska någon annan sköta försäljningen av din bil? Då behöver du upprätta en fullmakt! Här hjälper vi dig förstå vad en fullmakt för bilförsäljning är och innebär.

Hos LegalDesk

Pris: 349:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 1 500 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en fullmakt?

Om du, oavsett anledning, inte kan närvara vid försäljningen av din bil kan du överlåta ärendet åt någon annan. Men då måste du först skriva en fullmakt. Med en fullmakt ger du nämligen en eller flera personer tillåtelse att företräda dig juridiskt och ingå avtal i ditt namn. 

Med det sagt kan du, med hjälp av en fullmakt, göra det juridiskt möjligt för någon du känner att sälja din bil med rättsligt bindande verkan.

Vad för slags fullmakt ska jag skriva?

Vad gäller fullmakter finns det ett par olika varianter att välja mellan som alla lämpar sig bättre i vissa ärenden. Vilken fullmakt du väljer beror helt enkelt på vad du vill åstadkomma och när.

En enkel fullmakt gäller för ett specifikt uppdrag. Detta uppdrag måste framgå i detalj i fullmakten, och fullmaktshavaren kan enbart representera och fatta beslut åt dig i sådant som rör just det uppdraget. 

En generalfullmakt, däremot, ger fullmaktshavaren rätt att företräda dig i alla möjliga situationer – antingen under en begränsad tidsperiod, eller tillsvidare. 

Med Jurio kan du själv bestämma vilken typ av fullmakt du vill skriva och vad den ska omfatta. I vårt smarta formulär skräddarsys din fullmakt utefter vilka svar du anger, och på så sätt får du en fullmakt som är utformad efter just dina behov!

När behöver jag en fullmakt?

Du kan behöva en fullmakt när du vill att någon annan ska utföra rättsligt bindande handlingar åt dig. Kanske kan du inte närvara vid en föreningsstämma och vill att någon annan företräder dig. Eller att någon med mer erfarenhet ska sälja din bil åt dig. 

Det behöver inte krävas någon särskild anledning till att någon annan ska handla å dina vägnar – däremot är en fullmakt ett måste!

Kan jag sälja min bil med fullmakt?

Det finns ingen svensk lag som anger att privatpersoner eller företag inte får sälja sin bil med hjälp av en fullmakt. Utgångspunkten är dock att du ska vara ägare av bilen, samt kunna råda över den (det vill säga att du inte har en god man eller förvaltare). 

Beroende på vem fullmaktshavaren är kan det dock påverka formkraven för fullmakten. Om fullmaktshavaren är en bilhandlare som ska sälja din bil, brukar de vilja upprätta en skriftlig fullmakt snarare än en muntlig. 

Hur skriver jag en giltig fullmakt?

Enligt svensk rätt finns det olika formkrav för olika typer av fullmakter och det är viktigt att reda ut vad som gäller i just din situation. Annars finns risken att din fullmakt inte blir giltig, tillsammans med de avtal som ingås med stöd av den upprättade fullmakten. 

Även om det inte finns några specifika formkrav för just den fullmakt som du behöver, kan det vara bra att tänka på att många ändå kräver en giltig fullmakt för att ingå ett avtal. 

Hur skriver jag en giltig fullmakt för bil?

Fullmakter för bilförsäljning har enligt svensk lag inga särskilda formkrav. I teorin kan fullmakten vara muntlig, men i praktiken är en skriftlig fullmakt ett måste. Bilhandlare kräver exempelvis skriftliga fullmakter för att kunna genomföra försäljning. Därför rekommenderar vi att du upprättar din fullmakt i skrift. I fullmakten borde bilens uppgifter anges (registreringsnummer, modell och liknande), dina uppgifter och fullmakthavarens uppgifter. 

Varför ska jag skriva en fullmakt?

En tydligt formulerad fullmakt kan förebygga eventuella missförstånd och tvister. Skulle fullmaktshavaren bli ifrågasatt kan hen visa upp fullmakten som bevis för att du gett din tillåtelse till att någon annan hanterar dina ärenden till skillnad från en muntlig fullmakt. En tydlig fullmakt medför även tydlighet mellan fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren, eftersom det klart och tydligt framgår av fullmakten vad fullmaktshavaren har i uppdrag att göra.

Din möjlighet att kontrollera försäljningen

Med en skriftlig fullmakt kan du dessutom undvika att fullmaktshavaren ingår avtal som egentligen strider mot din vilja. Exempelvis kan du ange att fordonet inte får säljas under ett visst pris. Ett avtal som strider mot fullmakten, exempelvis en försäljning till ett för lågt belopp, blir då ogiltigt. 

Som fullmaktsgivare kan du ge mer detaljerade instruktioner till fullmaktshavaren. Dessa instruktioner kallas fullmaktshavarens befogenhet och de skrivs sällan in i själva fullmakten så att utomstående blir medvetna om alla dina önskningar. 

Genom att tydligt informera din fullmaktshavare om vad du förväntar dig minskar du risken att bindas till ett avtal du aldrig själv hade gått med på. Skulle fullmaktshavaren strunta i dina önskningar kan du använda fullmakten, och dina särskilda instruktioner, för att bevisa vad ni faktiskt kommit överens om.

Skapa en fullmakt med Jurio!

Med Jurio kan du på egen hand skapa en fullmakt för kommande bilförsäljning – tryggt, snabbt och säkert! Det tar bara några minuter från början till slut. Dessutom sparar ni tusenlappar jämfört med att gå till traditionella jurister.

I vårt formulär svarar du på ett antal frågor. Därefter skräddarsys fullmakten efter dina behov. Efter att du har betalat kan du signera för hand, eller digitalt med BankID.

Fullmakt

För generella eller särskilda uppdrag

Kvalitetssäkrad av jurist

På svenska eller engelska

Utse flera fullmaktshavare

För representation i olika ärenden

Signera med BankID

Bara 349:-

Inkl. moms

Skapa en Fullmakt

Spara 1 500:- jämfört med traditionell advokat