Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Fullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Fullmakt – Köra bil utomlands

En fullmakt kan utfärdas för alla möjliga tillfällen. Ett sådant tillfälle är ifall du lånar ut din bil eller lånar någon annans bil för att resa utomlands. Då kan en fullmakt vara till hjälp för att bevisa att du har rätt att köra den lånade bilen.

Hos LegalDesk

Pris: 349:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 1 500 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en fullmakt? 

En fullmakt är ett dokument som ger en person rätt att utföra handlingar i någon annans namn. Den som ger en fullmakt till någon annan kallas för fullmaktsgivare, och den person eller de personer som får rätt att agera i fullmaktsgivarens namn kallas för fullmaktshavare.

Behöver jag en fullmakt för att köra bil utomlands? 

Ska du utomlands och köra en bil som inte tillhör dig själv? Då kan en fullmakt/ett intyg komma väl till hands! Om bilen du kör inte tillhör dig kan det hända att myndigheter i andra länder vill kontrollera att du har rätt att köra bilen. Utan en fullmakt/ett intyg kan det vara svårt att bevisa att du har fått ägarens tillåtelse att köra bilen. 

Enkel eller generell fullmakt?

Innehållet i en fullmakt kan variera mycket beroende på vad den ska användas till. Med en generalfullmakt får fullmaktshavaren en allmän behörighet att företräda fullmaktsgivaren i flera typer av ärenden vid upprepade tillfällen. Men en fullmakt kan också vara mer begränsad – enkel fullmakt ger fullmaktstagaren behörighet i en specifik fråga. Det kan handla om köp av en fastighet, att företräda någon vid en bolagsstämma eller som i det här fallet: att få lov att köra fullmaktsgivarens bil utomlands. 

Vad innehåller fullmakten?

Med Jurio kan du enkelt upprätta en skräddarsydd fullmakt med syftet att köra någon annans bil utomlands. Fullmakten bevisar att ägaren har gett sin tillåtelse och innehåller information om fordonets märke och registreringsnummer, information om vem som ska köra fordonet och vem som är ägare. 

Dessutom kan du ange information om vart bilen ska köras och hur länge bilen lånas ut. När all information är sammanställd ska båda parter underteckna fullmakten. Med Jurio kan fullmakten signeras digitalt med BankID. Tänk dock på att det kan finnas en poäng i att signera fullmakten för hand, om den ska visas upp för utländska aktörer som kanske inte godkänner svenskt BankID som signatur. 

Så upprättar du en fullmakt för utlandskörning

Med Jurio kan du enkelt skapa en fullmakt, både för de tillfällen du lånar ut din bil och när du lånar någon annans bil. Så här funkar det: 

1. Kom igång 

Klicka här för att påbörja din fullmakt. 

2. Ange parter 

Börja fylla i formuläret. På “parter” ska du fylla i för- och efternamn på fullmaktshavaren och fullmaktsgivaren. Du kan välja en eller två fullmaktshavare. Det kan vara bra om den du lånar ut bilen till ska ha sällskap på resan. Detta gör att du kan låta båda personerna köra bilen under resan.

3. Välj språk och omfattning 

I nästa steg får du välja om du vill att fullmakten ska vara på svenska eller engelska. Vi rekommenderar att du använder en engelsk fullmakt när du ska köra bil utomlands eller låna ut din bil till någon annan, så att myndigheterna i landet förstår vad det står på fullmakten. 

Under omfattning klickar du i “specifik fullmakt”. Specifik fullmakt är alltså en fullmakt som är anpassad till ett särskilt ändamål – i det här fallet för att köra bil utomlands. 

4. Välj rätt uppdrag 

Under “uppdrag” väljer du “köra ett fordon i utlandet”. Du ska också ange vilket typ av fordon det rör sig om, vilken modell fordonet har, dess registreringsnummer och vilka orter fordonet ska köras emellan. 

5. Välj eventuell behörighet 

Om du har valt flera fullmaktshavare får du under “behörighet” välja hur de ska fatta beslut, antingen gemensamt eller individuellt. Att fatta beslut gemensamt innebär att de måste vara överens, exempelvis om var de ska köra med bilen.

Under behörighet får du också välja om någon annan ska ha lov att träda in i fullmaktshavarens ställe. Tänk dig exempelvis att du vill låna ut din bil till din syster och hennes sambo. De ska köra bil till Berlin under deras semester. Innan resan blir din syster sjuk och kan tyvärr inte åka med på resan, så hennes sambo väljer att ta med sig sin bror på resan istället. Om du klickar i “ja” under “överlåtelse av behörighet” kan din syster i det fallet ge hennes sambos bror tillåtelse att köra din bil i hennes ställe. 

6. Fastställ giltighetstid 

Under giltighetstid väljer du mellan vilka datum fullmakten ska gälla, alltså under vilka datum fullmaktshavaren/havarna får köra din bil utomlands. Man kan alltid återkalla en fullmakt, även om man har satt en viss giltighetstid. Fullmakten kan återkallas både muntligt och skriftligt och då får fullmaktshavaren inte längre köra din bil utomlands. 

7. Välj om fullmakten ska bevittnas 

Det är inte nödvändigt att bevittna en fullmakt för att köra bil utomlands – den är giltig ändå. Du kan därför klicka i “nej” under “bevittning”. 

8. Godkänn och skapa dokument 

När formuläret är ifyllt klickar du på “Godkänn och skapa dokument”. Du kommer bli skickad vidare till betalning, där kan du välja att betala antingen med Swish eller kort. När betalningen är klar finns fullmakten under “Mina dokument”. 

Innan fullmakten är helt färdig får du fylla i detaljer om personerna som berörs – personnummer och adress.

9. Signera 

En fullmakt som ska användas utomlands bör signeras för hand och inte med BankID. Det finns nämligen risk att utländska myndigheter inte accepterar elektroniska underskrifter. Se därför till att både du och fullmaktshavaren signerar dokumentet för hand efter att ni har skrivit ut det. 

För att skriva ut dokumentet och signera det klickar du på “Visa dokument” och sedan på “Öppna dokument”. Därifrån kan du ladda ner och skriva ut dokumentet från din dator. Fullmakten ska skrivas under av alla berörda parter, det vill säga fullmaktsgivare och fullmaktshavare. 

Allt är klart!

Nu har fullmaktshavare rätt att köra bilen i många länder utanför Sveriges gränser! 

Behöver fullmakten en stämpel? 

Huruvida en fullmakt som ska visas upp i ett annat land kräver en särskild stämpel (för att intyga dess äkthet), avgörs från land till land. Det är därför viktigt att kolla upp vad som gäller i just det land dit du planerar att köra med någon annans bil. Visar det sig att du behöver en stämpel behöver du vända dig till en så kallad Notarius Publicus, en särskild jurist som har i uppdrag att utföra den här typen av stämplar. 

Upprätta en fullmakt för att köra någon annans bil utomlands med Jurio

Ska du köra utomlands med någon annans bil och behöver en fullmakt? Jurio hjälper dig! Svara på frågor i vårt digitala formulär, så skapas en skräddarsydd fullmakt på nolltid. När betalningen är genomförd får du din fullmakt direkt, och den kan signeras av båda parter direkt med BankID! Det går givetvis också bra att skriva ut dokumentet och underteckna det för hand.

Fullmakt

För generella eller särskilda uppdrag

Kvalitetssäkrad av jurist

På svenska eller engelska

Utse flera fullmaktshavare

För representation i olika ärenden

Signera med BankID

Bara 349:-

Inkl. moms

Skapa en Fullmakt

Spara 1 500:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Vad är en fullmakt för att köra bil utomlands?

Vilka situationer kan kräva en fullmakt för att köra bil utomlands?

Vad bör inkluderas i en fullmakt för att köra bil utomlands?

Kan jag använda en vanlig fullmakt för att låta någon annan köra min bil utomlands?