Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Fullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Fullmakt för bolagsstämma

Ska någon annan representera dig på en bolagsstämma? Då behöver du upprätta en fullmakt så att personen du skickar tillåts närvara, tala och rösta å dina vägnar.

Hos LegalDesk

Pris: 349:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 1 500 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är ett intyg som försäkrar att en annan person har rätt att fatta beslut och ingå avtal å dina vägnar. Fullmakter kommer till användning när fullmaktsgivaren inte vill eller har möjlighet att närvara fysiskt för en rättshandling, och behöver skicka någon annan. 

Om du vill att någon annan ska representera dig och utöva din rätt på en kommande bolagsstämma behöver du alltså skriva en fullmakt.

Aktieägares rättigheter på bolagsstämman

Det är på bolagsstämman som aktieägare fattar beslut om viktiga företagsfrågor som vinstutdelning, fastställandet av resultaträkningen och styrelseändringar. Alla aktieägare har rätt att delta på bolagsstämman, antingen personligen eller genom ombud.

Som aktieägare har du vissa rättigheter på bolagsstämman. Exempelvis har du en talerätt, alltså rätt att lägga fram förslag och begära att bolagsstämman behandlar ett visst ärende. Samtliga aktieägare har också rätt att rösta i de frågor som behandlas på bolagsstämman. Antalet aktier du äger i bolaget avgör antalet röster du får lägga. 

Fullmakt inför bolagsstämma

För att säkerställa att din röst blir hörd på bolagsstämman även om du inte kan närvara behöver du en fullmakt. Det är viktigt att du som aktieägare representeras på bolagsstämman då beslut brukar tas i viktiga frågor som till exempel hur företagets vinst eller förlust ska hanteras. 

Med Jurio skapar du enkelt och smidigt en fullmakt specialanpassad för just bolagsstämmor. Dessutom kan du och din utsedda fullmakthavare enkelt och smidigt signera fullmakten med BankID. 

Skapa en fullmakt med Jurio 

Med Jurios automatiska formulär kan du snabbt, enkelt och tryggt skapa din egna fullmakt inför en kommande bolagsstämma. I formuläret svarar du på ett antal frågor så att du får en fullmakt som är skräddarsydd efter dina behov och önskemål. Det tar bara några minuter och du kan vara säker på att fullmakten kommer vara juridisk giltig.

Fullmakt

För generella eller särskilda uppdrag

Kvalitetssäkrad av jurist

På svenska eller engelska

Utse flera fullmaktshavare

För representation i olika ärenden

Signera med BankID

Bara 349:-

Inkl. moms

Skapa en Fullmakt

Spara 1 500:- jämfört med traditionell advokat