Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Testamente
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Vem är bröstarvinge?

Har du funderat på vem som ärver dig om du inte har skrivit ett testamente? Eller undrar du vilka som kommer ärva dig om du inte har några barn? Det svarar vi på nedan!

Hos LegalDesk

Pris: 999:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 4 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Se till att ditt arv fördelas enligt dina önskemål

Ett testamente är ett viktigt juridiskt dokument som säkerställer att dina tillgångar fördelas enligt dina önskemål efter din bortgång. Genom att upprätta ett testamente kan du säkerställa att din egendom går till de personer eller organisationer som du väljer, och det kan även minska risken för tvister bland dina arvingar.

Arvet fördelas utifrån arvsklasser

Hur ett arv ska fördelas (om det inte finns något testamente) är bestämt enligt lag i den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen baseras på arvsklasser, som är ett sätt att rangordna grupper av arvtagare i tur och ordning. Bröstarvingar ingår i den första av totalt tre arvsklasser. Finns det inga legala arvingar i en arvsklass så går arvet vidare till nästa arvsklass.

Vad är en bröstarvinge? 

En bröstarvinge är en släkting till den som gått bort i vad man kallar rakt nedstigande led. I praktiken innefattar det barn, barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare. Det är i första hand dina barn som är bröstarvingar, och bara om de gått bort tar dina barnbarn över rätten att ärva som bröstarvinge. 

Bröstarvingar – första arvsklassen

Eftersom bröstarvingar tillhör den första arvsklassen ärver de först. Har dina barn gått bort så träder deras barn in i deras ställe. Man kan säga att de tar över arvet som skulle gått till deras förälder. Om dina barn har gått bort och det inte finns några barnbarn så går arvet vidare till nästa arvsklass.

Första och andra arvsklassen är öppna arvsklasser

Den första och andra arvsklassen är så kallade öppna arvsklasser. Det betyder att arvet inte lämnar den första arvsklassen så länge det finns någon som kan träda i bröstarvingens ställe. Kedjan kan alltså sägas vara oändlig så länge det finns någon avkomling som kan träda i bröstarvingens ställe. Avkomlingar till en avliden arvtagare har alltså en lagstadgad rätt att träda i sin förälders ställe, vilket även kallas istadarätten

Istadarätten kan aktualiseras i samtliga arvsklasser, med ett undantag. Den avlidnes eventuella mostrar, morbröder, farbröder och fastrar (som tillhör den tredje arvsklassen) kan ärva. Men deras barn (den avlidnes kusiner) kan aldrig ärva. Istället går arvet till övriga arvingar i den tredje arvsklassen som är i livet.

Exempel: 

Kim har två barn, Maja och Sara. Maja går bort i ung ålder och lämnar efter sig ett barn, Isak. Kims båda föräldrar lever fortfarande. Trots att en av Kims bröstarvingar gått bort, kommer inte Kims föräldrar ärva något. Vid Kims bortgång kommer Sara och Isak att ärva. 

Om det inte finns någon som kan träda i bröstarvingarnas ställe går arvet vidare till den andra arvsklassen. Här finns den avlidnes föräldrar och syskon. Föräldrarna ärver i första hand och syskon i andra hand. Är syskonen inte i livet ärver syskonbarn, syskonbarnbarn och så vidare.

Exempel: 

Robin har avlidit och lämnar Anna och Tomas efter sig. Anna är Robins syskonbarns dotter. Tomas är Robins farbror. Eftersom det inte finns några arvingar i den första arvsklassen går arvet vidare till arvsklass två. Anna, som är Robins syskons barn, tillhör den andra arvsklassen. Hela arvet kommer att gå till Anna.

Bröstarvingar kan aldrig bli arvslösa

Något som kan vara bra att känna till är att man i Sverige inte kan göra sina bröstarvingar arvslösa. Den del som en bröstarvinge får ut i arv kallas vanligtvis för arvslott. Arvslotten är en bröstarvinges del av den avlidnes kvarlåtenskap, det vill säga den egendom som den avlidne lämnar efter sig. Hur stor delen är beror på hur många bröstarvingar den avlidne har. Om den avlidne har två barn kommer vardera bröstarvinges arvslott vara hälften av kvarlåtenskapen från den avlidne. 

I en situation då den avlidne skrivit ett testamente till någon annan, har bröstarvingarna alltid rätt till sin laglott. Bröstarvingar kan alltså inte lämnas arvslösa. Laglotten motsvarar halva arvslotten.

Om den avlidne har upprättat ett testamente som gör att du som bröstarvinge inte ska få din laglott så har du möjlighet att begära jämkning av testamentet för att ändå få ut din laglott. Tänk på att testamentet blir gällande om du inte begär jämkning inom 6 månader från det att du har fått ta del av testamentet efter den avlidnes bortgång. Läs mer om jämkning av testamente

Flera bröstarvingar

Om det finns flera bröstarvingar ärver alla lika mycket av det som den avlidne lämnar efter sig, så länge den avlidne inte upprättat ett testamente som anger en annan fördelning. 

Exempel: 

Petra dör och lämnar efter sig egendom till ett värde av 600 000 kr. Hon har tre barn. Nina, Adam och Peter. Adam lever inte längre men har två barn, Eva och Evert. Hur fördelas hennes kvarlåtenskap? 

Bröstarvinge som är särkullbarn 

Särkullbarn är barn som den avlidne har från tidigare förhållanden. För särkullbarn gäller särskilda regler vid arv.

Huvudregeln är att en efterlevande make eller maka har rätt att ärva sin avlidne partners egendom med fri förfoganderätt. Barn inom äktenskapet får vänta med att få sin arvslott tills båda deras föräldrar har gått bort. 

Särkullbarn har däremot rätt att få sin arvslott direkt när deras förälder går bort. Till förmån för den efterlevande styvföräldern kan särkullbarnet välja att vänta med att kräva ut sin arvslott direkt, och istället vänta på efterarv. Ett sådant arvsavstående medför att särkullbarnet har rätt att kräva ut sitt arv när den efterlevande maken/makan sedan gått bort.

Skriv ditt testamente med Jurio

Att skriva ett testamente har aldrig varit enklare. Med Jurio kan du komma igång direkt, vi vägleder dig genom processen. Genom att svara på frågorna i vårt formulär får du ett giltigt testamente som täcker dina behov och önskemål. Du sparar dessutom flera tusenlappar jämfört med en traditionell advokat!

Testamente

Säkra hur arvet efter dig fördelas

Snabbt och enkelt, online

Skräddarsytt efter dina önskemål

Kvalitetssäkrat av jurist

Gör arvet till enskild egendom

Guidning genom hela processen

Bara 999:-

Inkl. moms

Skapa ett Testamente

Spara 4 000:- jämfört med traditionell advokat