Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Testamente
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Särkullbarn och arv

Alla barn har lika stor rätt till sin del av en förälders arv, men hur och när detta arv delas ut kan se lite olika ut. Här kan du läsa mer om vad som gäller för barn från tidigare relationer.

Hos LegalDesk

Pris: 999:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 4 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Visa mer Visa mindre

Vad är särkullbarn?

Särkullbarn är barn som du inte har tillsammans med din nuvarande partner. Med andra ord är det barn från tidigare förhållanden och inte ett nuvarande förhållande. För särkullbarn gäller särskilda regler vid arv, vilket är viktigt att ha koll på.

Särkullbarn har rätt till arv direkt

Arvsordningen innebär att om du och din make/maka har barn tillsammans, så kommer de inte ärva något förrän bägge föräldrar har gått bort. Man kan säga att den efterlevande maken tar hand om arvet för de gemensamma barnen tills hen också går bort. Det kallas för efterarv

Huvudregeln är att en efterlevande make eller maka har rätt att ärva sin avlidne partners egendom med fri förfoganderätt. Det innebär att barn inom äktenskapet får sin del av arvet först när båda föräldrarna har gått bort, och ärver då med full äganderätt. Men om det finns barn från tidigare förhållanden, särkullbarn, har de rätt att ärva sin förälder direkt när den föräldern går bort.

Finns det inget testamente som säger annorlunda, får särkullbarnet ut sin arvslott direkt när deras förälder går bort. Om det finns ett testamente till förmån för den efterlevande maken så kan särkullbarnet få ut sin laglott direkt, och får vänta på resterande del av sitt arv tillsammans med eventuella gemensamma barn. Det kallas också för efterarv.

För att försöka få särkullbarnet att vänta med att begära ut sitt arv kan makarna skriva i ett testamente att särkullbarnet endast har rätt till efterarv om hen inte begär ut sin laglott efter sin förälders bortgång. 

Hur mycket ärver särkullbarn?

Särkullbarn är bröstarvingar precis som gemensamma barn och har enligt lag en absolut rätt till laglott. De ärver varken mer eller mindre än en annan bröstarvinge om det inte finns ett testamente. 

Exempel:

Aaron och Bodil är gifta och har två gemensamma barn, Carl och Daniel. Aaron har dessutom ett barn från ett tidigare äktenskap som heter Erika. 

När Aaron går bort görs en bodelning för Aaron och Bodils tillgångar. Aaron hade egendom till ett värde av 200 000 kronor. Bodil har egendom värd 400 000 kronor. Någon enskild egendom finns inte. 

Det sammanlagda giftorättsgodset blir 600 000 kronor

Giftorättsandelen är hälften – 300 000 kronor för vardera make.

Kvarlåtenskapen efter Aaron, 300 000 kronor, delas mellan hans tre barn. De ska alltså ärva en tredjedel vardera enligt den legala arvsordningen. Den efterlevande maken Bodil ärver dock före de gemensamma barnen. De kommer först få ut sitt arv när båda föräldrarna är avlidna, vilket kallas efterarv.

Bara Erika, som är särkullbarn, har rätt till sina 100 000 kronor direkt, eftersom reglerna om efterarv endast gäller för gemensamma barn.

Efterarv och särkullbarn

I Sverige finns speciella arvsregler för personer som är gifta. Makar ärver nämligen varandra fri förfoganderätt. Det innebär att en efterlevande make fritt får spendera och förbruka den avlidna makens egendom – med vissa begränsningar. Exempelvis får du inte hur som helst sälja eller ge bort egendom som du ärvt av din make. Du får inte heller testamentera bort egendomen. När båda makar gått bort ska egendomen nämligen gå vidare till andra arvingar, vilket är efterarv.

De som enligt lag har rätt till efterarv kallas för legala efterarvingar och är vanligtvis makarnas gemensamma barn. Särkullbarn är endast barn till en av makarna. Vad gäller då?

Enligt lag skiljer sig särkullbarns arvsrätt från gemensamma barn. Särkullbarn har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt, medan barn inom ett äktenskap behöver vänta tills båda föräldrarna har avlidit.

Kan jag be ett särkullbarn att vänta med att ta ut sitt arv?

Att särkullbarn kan ta ut sitt arv direkt kan försätta den efterlevande maken i en besvärlig sits. Exempelvis kan den efterlevande maken behöva sälja tillgångar som ni ägt tillsammans (som bostad, fordon och eventuella fritidshus) för att arvet ska bli möjligt.

Genom att upprätta ett testamente kan en förälder framföra ett önskemål riktat till särkullbarn. Önskemålet är vanligtvis en vädjan till särkullbarn att vänta med att begära ut sin andel tills den efterlevande maken har avlidit. Då kan den efterlevande maken leva kvar i den gemensamma bostaden i lugn och ro. Man kan även skriva samma vädjan gällande en efterlevande sambo

Denna lösning kan du enkelt få till stånd när du upprättar ditt testamente med hjälp av Jurio.

Bara en vädjan – inte en fast bestämmelse

Särkullbarn har alltid rätt att begära ut sin laglott. Med andra ord kan du inte fullt förhindra särkullbarn från att begära ut halva sitt arv. Däremot brukar det som står i ett testamente väga tungt. Framgår det tydligt att det är din önskan att dina särkullbarn ska vänta på sitt arv, kanske det är vad som får dem att avstå från att begära ut laglotten direkt.

Går det att testamentera bort särkullbarns arv?

Ett testamente som gör bröstarvingar (inklusive särkullbarn) arvslösa är inte ogiltigt. Däremot kan dina barn begära jämkning av testamentet och kräva att få ut sin laglott. Laglotten är alltid hälften av det man skulle ha fått om det inte fanns ett testamente.

I Carl, Daniel och Erikas fall har de alltid rätt till en laglott på 50 000 kronor, eftersom deras arvslott är 100 000 kronor vardera.

Du kan även i ett testamente skriva att om särkullbarnet inte väntar med att ta ut sin laglott förrän den efterlevande maken gått bort, mister hen sitt efterarv.

Min förälder har testamenterat bort min laglott

Som arvinge har du ett halvår på dig att begära jämkning av testamentet och kräva att få ut din laglott från det att du har tagit del av testamentet. Gör du inte det i tid kommer viljan i testamentet att verkställas även om den kränker din rätt till laglott. Om du inte aktivt gör något åt testamentet riskerar du med andra ord att bli arvlös.

Min styvförälder har fått min del av arvet

Om din förälder, i ett testamente, angett att hela arvet ska gå till din styvförälder har du rätt att kräva ut din laglott direkt.

Om du däremot väntar med att begära ut ditt arv tills båda makarna har gått bort, får du din del som efterarv samtidigt som de gemensamma barnen.

Skriv ditt testamente med Jurio

Funderar du på att skriva ett testamente? Det har aldrig varit enklare! Vi på Jurio hjälper dig. Genom att svara på frågor i vårt formulär skapas ett testamente helt anpassat efter dina behov – enkelt, smidigt och prisvärt. 

Formuläret håller koll på alla krångliga rättsregler åt dig, så kan du vara säker på att du får ett juridiskt giltigt testamente. Det tar bara några minuter och du sparar tusenlappar jämfört hos traditionella jurister.

Testamente

Säkra hur arvet efter dig fördelas

Snabbt och enkelt, online

Skräddarsytt efter dina önskemål

Kvalitetssäkrat av jurist

Gör arvet till enskild egendom

Guidning genom hela processen

Bara 999:-

Inkl. moms

Skapa ett Testamente

Spara 4 000:- jämfört med traditionell advokat