Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Testamente
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Samboförhållanden – Dödsfall

Eftersom sambor inte ärver varandra enligt svensk rätt finns det en rad olika frågor som sambopar behöver ta ställning till. Exempelvis påverkar testamenten och samboavtal hur egendom ska fördelas efter er bortgång.

Hos LegalDesk

Pris: 999:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 4 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vem ärver om en sambo går bort?

Det blir allt vanligare att par lever ihop utan att vara gifta, men i dagens läge har sambor ingen arvsrätt enligt lag. Det spelar ingen roll hur länge ni varit tillsammans eller att ni har barn ihop. Utan ett testamente kommer ni inte ärva varandra. Istället kommer era tillgångar gå till era respektive arvingar i någon av de tre arvsklasserna enligt reglerna i ärvdabalken

I Sverige fördelas en ogift avliden persons egendom i första hand mellan den avlidnes avkomlingar. Som avkomlingar räknas barn, barnbarn och så vidare, även kallat bröstarvingar. Det är alltså dina barn som står först i tur att ärva dig.

Om du varken har barn eller barnbarn kommer dina föräldrar och deras barn, det vill säga dina syskon, syskonbarn och eventuella syskonbarnbarn, ärva dig i tur och ordning. I tredje hand, om dina föräldrar gått bort och du inte har några syskon, kommer dina far-och morföräldrar och deras barn ärva dig. Det innebär att kusiner inte ärver varandra och inte heller sambor.

Ärver jag min sambo när hen går bort? 

Har man varit sambor under en lång tid kan det kännas rimligt att man ska ärva varandra på samma sätt som gifta par, men så är inte fallet. Sambor ärver inte varandra automatiskt enligt svensk lag. Inte ens om ni har upprättat ett samboavtal kommer ni ärva varandra. 

Samboavtal används för att bestämma hur så kallad samboegendom ska fördelas mellan er ifall samboskapet skulle upphöra. Det kan påverka hur bodelningen mellan den efterlevande sambon och den avlidnes dödsbo kommer se ut, men i slutändan kommer det mesta av den avlidnes egendom gå till hens arvingar – inte sambon. 

Jag vill att min sambo ska ärva mig om jag går bort 

Eftersom din sambo inte har någon laglig rätt att ärva dig måste du själv bestämma att det ska ske. Det gör du genom att upprätta ett testamente.

Med Jurio kan sambor upprätta ett inbördes testamente och på så vis se till att de kommer ärva varandra, oavsett vem som går bort först. Ett inbördes testamente är ett juridiskt dokument där två personer, oftast sambor eller makar, överenskommer om hur deras egendom ska fördelas vid den enas död. Det är vanligt att användas för att säkerställa att den överlevande parten får ärva den avlidnes tillgångar, vilket inte sker automatiskt för sambor enligt lag.

Denna lösning innebär att samborna ärver varandra med fri förfoganderätt. Resultatet blir att den efterlevande sambon får använda egendomen, men inte testamentera eller ge bort den. När båda sambor har gått bort går arvegodset vidare till övriga arvingar – exempelvis barn eller föräldrar och syskon. Kom ihåg att särskilda regler gäller om ni har barn ihop.

Kan jag testamentera till min sambo om jag har barn? 

Om du har barn finns det undantag för vad du kan testamentera bort. Bröstarvingar får nämligen inte lämnas utan något arv alls. De har alltid rätt till minst halva sin arvslott. Detta gäller både barn från tidigare förhållanden, och sambors gemensamma barn. 

När du skriver ett testamente tillägnat din sambo kan du skriva att allt ska gå till din sambo innan det går vidare till dina bröstarvingar. Bröstarvingar kan välja att begära ut sin laglott, halva sitt arv, direkt efter sin förälders bortgång, men det finns möjlighet att i ett testamente skriva in en önskan om att dina barn väntar med att kräva ut sin laglott tills dess att din sambo också har gått bort. 

Skriv ett testamente med Jurio!

Med Jurio kan ni enkelt, smidigt och säkert skapa ett inbördes testamente för sambor. Dokumentet skapas i vårt smarta digitala formulär på bara 10 minuter. Formuläret är framtaget av yrkesverksamma jurister, och ställer samma frågor som du skulle få svara på vid personlig rådgivning. Resultatet blir ett avtal som är skräddarsytt efter just er situation, samtidigt som ni sparar tid och tusenlappar!

Testamente

Säkra hur arvet efter dig fördelas

Snabbt och enkelt, online

Skräddarsytt efter dina önskemål

Kvalitetssäkrat av jurist

Gör arvet till enskild egendom

Guidning genom hela processen

Bara 999:-

Inkl. moms

Skapa ett Testamente

Spara 4 000:- jämfört med traditionell advokat