Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Samboavtal
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Samboegendom

Skulle du och din sambo separera ska vissa saker delas lika mellan er i en bodelning. Med ett samboavtal kan ni själva bestämma vad ni delar på, och vad ni behåller för er själva. Här kan du läsa mer om så kallad samboegendom.

Hos LegalDesk

Pris: 599:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2 500 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är samboegendom? 

När sambor väljer att dela upp det gemensamma boet ska viss egendom delas lika mellan dem. Den typen av egendom kallas samboegendom.

Att viss egendom är samboegendom innebär inte att båda samborna gemensamt äger egendomen. Det betyder bara att den ska ingå i en framtida bodelning om samboförhållandet avslutas. Till skillnad från när ett äktenskap tar slut är bodelning valfritt för sambor. 

Bostad och bohag

Samboegendom kan enbart bestå av bostad och bohag. Med bostad menas såklart hemmet, och bohag är samlingsnamnet för sådant som köpts till hemmet. Det kan bland annat handla om möbler, prydnader och hemelektronik. En mikrovågsugn, matta eller lampa är exempel på bohag.

Ibland kan något räknas som samboegendom trots att det köptes innan paret bodde tillsammans. Saken eller bostaden ska vara köpt nära inpå flytten, med det gemensamma hemmet i åtanke. Exempel på ett sådant köp kan vara när en partner köper en bostad som båda ska bo i, eller när någon i förhållandet har köpt möbler inför flytten. Om båda var med vid valet och köpet av egendomen blir det särskilt tydligt att det gjordes inför ett kommande samboskap. I sådana situationer kan det vara bra att upprätta ett samboavtal för att undvika att egendomens värde ska delas lika, trots att bara en av samborna betalat. Det kan du göra med hjälp av Jurios smidiga och enkla formulär.

Vad är inte samboegendom? 

När det kommer till att kategorisera bostad och bohag som samboegendom är syftet med köpet avgörande. Inget som köptes före tankar och prat om att flytta ihop räknas som samboegendom.

Sparande på bank, aktier och dylikt ska inte heller tas med i en bodelning. Personliga ägodelar, fritidshus och fordon är ytterligare exempel på sådant som inte delas vid en bodelning. Om samborna exempelvis köpt en bil tillsammans anses de fortfarande äga var sin andel efter separationen. Då har de båda samäganderätt.

Enskild egendom – arv, testamente eller gåva 

Bostad och bohag som en sambo har fått genom arv, testamente eller gåva med villkor om enskild egendom kan inte vara samboegendom. Här kan du läsa mer om enskild egendom.

Surrogat till enskild egendom 

Även egendom som trätt istället för enskild egendom kan undantas från en bodelning. Sådan egendom kallas surrogat

Bestäm om samboegendom i samboavtal

Vill ni som sambor inte dela lika på all samboegendom i enlighet med sambolagen behöver ni skriva ett samboavtal. Där kan ni välja hur allt eller vissa särskilda föremål ska fördelas mellan er.

Det måste tydligt stå i samboavtalet vad som ska ingå och/eller undantas från bodelningen, vad som ska hända med den gemensamma bostaden och ifall någon av parterna har rätt till en specifik sak. Ni kan även bestämma att ingenting ska delas mellan er. Då kommer respektive sambo behålla sina egna saker. Sådant ni köpt tillsammans blir ni istället samägare till. 

Här kan ni läsa mer om vad som behöver finnas med i samboavtalet för att det ska bli juridiskt giltigt.

Skriv ert samboavtal med Jurio!

Med Jurio kan du snabbt och enkelt skapa ett samboavtal som anpassas efter din och din sambos situation. Genom att fylla i vårt smarta och pedagogiska formulär bestämmer du vad som ska vara samboegendom och vad som inte ska vara det, alltså vad ni ska dela på vid en eventuell separation. Formuläret guidar dig genom juridikens regler och ger dig ett samboavtal som är juridiskt tryggt och som du dessutom kan signera med BankID.

Samboavtal

Gör ert samboskap tryggare

Undvik framtida konflikter

Kvalitetssäkrat av jurist

Säkerställ ekonomisk rättvisa

Snabbt och smidigt online

Signera med BankID

Bara 599:-

Inkl. moms

Skapa ett Samboavtal

Spara 2 500:- jämfört med traditionell advokat