Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Samboavtal
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Samboavtal – Mall

Med ett samboavtal kan du och din sambo se till att det blir ekonomiskt rättvist mellan er ifall ni skulle separera. Men hur skriver man egentligen ett bra och juridiskt korrekt samboavtal? Få hjälp på traven med vår mall, eller skriv ditt samboavtal med Jurio!

Hos LegalDesk

Pris: 599:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2 500 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är ett samboavtal?

Det är förstås inte särskilt trevligt att tänka på en framtid utan varandra, än mindre att planera inför det. Men när du och din partner flyttar ihop omfattas ni plötsligt av ett juridiskt ramverk som kan få reella ekonomiska konsekvenser ifall ni inte har rätt avtal på plats. Det första och kanske viktigaste dokumentet att ha koll på är ett samboavtal.

Ett samboavtal upprättas mellan två personer i en parrelation som bor tillsammans eller planerar att flytta ihop. I avtalet bestämmer paret hur bostad och bohag ska fördelas mellan dem ifall de en dag skulle separera eller om en av dem går bort.

Ett samboavtal kan inte användas för att bestämma vilken typ av fördelning som helst. Enligt sambolagens regler ska all samboegendom delas lika i en bodelning, oavsett vem som egentligen äger mest. I samboavtalet kan paret enas om att sambolagens regler om bodelning inte ska tillämpas. Istället kommer man överens om att viss samboegendom – exempelvis bostaden – ska fördelas baserat på ägarandelar.

Man kan även använda samboavtalet för att exkludera all samboegendom från en bodelning. Istället kommer all samboegendom delas upp baserat på vem som äger vad, och sådant paret har betalat för tillsammans delas upp baserat på ägarandelar.

Vad ska ett samboavtal innehålla?

För att ett samboavtal ska vara juridiskt giltigt måste det, liksom många andra avtal, uppfylla ett antal juridiska formkrav.

Ni kan med fördel upprätta ett samboavtal med hjälp av en jurist, men det kan bli både dyrt och omständigt. Att skriva ett avtal helt på egen hand går bra ifall man stenkoll på juridik. Ni kan även ladda ner en gratis mall, men då finns risken att viktiga detaljer förbises, att vissa alternativ inte är tillgängliga eller att ni skriver in villkor som inte är juridiskt korrekta. Ett fjärde alternativ är att ta hjälp av Jurio! 

Med vårt smarta formulär kan ni på bara några minuter skapa ett professionellt samboavtal som är anpassat efter just era behov och önskemål. Allt till en bråkdel av priset hos en traditionell jurist – utan att tumma på kvaliteten.

Klicka på 'Skapa ett samboavtal' för att komma igång, eller läs vidare för att se vad ett samboavtal från Jurio innehåller.

Gratis mall för samboavtal

För att samboavtalet ska bli giltigt måste det som sagt uppfylla ett par formkrav. Nedan följer en mall som täcker de bitar som ett samboavtal ska innehålla. 

  1. 1. Parterna
  2. 2. Tidpunkten
  3. 3. Sambolagen avtalats bort
  4. 4. Egendom som ska undantas från bodelning
  5. 5. Framtida egendom
  6. 6. Lagval
  7. 7. Underskrifter

1. Parterna

I samboavtalet måste det först och främst framgå vilka parter som berörs av avtalet, det vill säga båda sambors namn och personnummer.

2. Tidpunkten

Här anges datum för samboavtalet. Ett samboavtal kan skrivas både inför och under ett samboförhållande, och vill ni i framtiden ändra avtalet så är det viktigt att kunna skilja på det gamla och det nya. 

3. Sambolagen avtalas bort

Genom att skriva ett samboavtal avtalar ni som sambor bort sambolagens regler om hur en bodelning ska gå till. Ni kan antingen bestämma att en bodelning inte ska göras över huvud taget, eller att viss egendom ska undantas från bodelningen. Med "undantas" menas att egendomen inte ska ingå i en bodelning och delas lika, och därmed får ägaren till egendomen behålla den för sig själv vid en eventuell separation.

4. Egendom som ska undantas från bodelning

I denna del av avtalet bestämmer ni om bostad och/eller bohag ska undantas vid en bodelning. 

Ni kan bland annat komma överens om att allt som varje part äger ska undantas från bodelningen. Då kommer ni inte genomföra en bodelning vid en separation. Vardera sambo behåller sitt. Sådant ni betalat för tillsammans blir ni samägare till.

Ett alternativ är välja olika bestämmelser för bostad och bohag. Ni kanske vill dela på gemensamt inköpta möbler, medan en av er ska behålla bostadsrätten eller fastigheten? En sådan lösning går också att åstadkomma med Jurios samboavtal.
 

Kvalitetssäkrat av våra erfarna jurister Vårt samboavtal är framtaget av jurister och skräddarsys på bara 10 minuter.
230.000 kunder Vi har redan hjälpt över 230 000 kunder i Norden. Prova du med!

 
5. Framtida egendom

Denna del av avtalet finns till för att bestämma om framtida bostad och/eller bohag ska ingå eller undantas vid en bodelning. Det är vanligt att skaffa sig en större bostad i takt med att samboförhållandet utvecklar sig, och vid det laget har kanske förhållandet blivit så pass seriöst att ni gärna vill dela lika på bostadens värde i händelse av en separation. 

Väljer ni att inte reglera vad som ska hända med framtida bostad och/eller bohag så kommer sambolagens regler gälla, och det ni köper i framtiden kommer delas lika mellan er.

6. Lagval

För den som inte är svensk medborgare och/eller tidigare bott i utlandet finns särskilda regler. Det kan innebära att det enligt huvudregeln inte är just svensk rätt som ska tillämpas på ert förhållande. För att undvika att utländsk rätt tillämpas kan ni i samboavtalet göra ett så kallat lagval, innebärande att ni väljer att svensk rätt ändå ska tillämpas. Då kan ni vara säkra på att ert svenska samboavtal blir giltigt! 

Det kan vara svårt att hänga med i alla dessa regler som bestämmer vilket lands lag som blir tillämpligt, därför gör Jurios smarta formulär detta åt er. Formuläret analyserar er situation och vet direkt huruvida ni behöver göra ett aktivt lagval eller inte!

7. Underskrifter

Ett samboavtal måste vara skriftligt och undertecknas av er båda som ingår i samboskap. Det är även bra att samboavtalet dateras.

Andra dokument som kan behöva skrivas

Kom ihåg att samboavtalet endast omfattar just samboegendom. Skulle ni vilja dela på annan egendom som någon av er köpt men som inte anses vara samboegendom, till exempel en bil, ska detta inte skrivas i samboavtalet, utan i ett gåvobrev.

Om någon av er har betalat mer i kontantinsats vid köp av en bostad bör ni utöver ett samboavtal även skriva ett skuldebrev. Med ett skuldebrev specificeras att den ena personen har rätt att få en viss summa pengar av den andra. 

Slutligen är det viktigt att känna till att sambor inte ärver varandra. För många par kan ett långvarigt samboförhållande påminna en hel del om äktenskap, men inte ens ifall ni har barn tillsammans kommer du och din sambo ärva varandra, om ni inte har skrivit ett testamente.

Skriv ett samboavtal med Jurio

Funderar ni på att skriva ett samboavtal? Vi på Jurio hjälper er! Vårt smarta formulär skapar ett samboavtal anpassat efter just era behov på några få minuter. När ni har betalat kan ni enkelt signera för hand eller digitalt med BankID.

Samboavtal

Gör ert samboskap tryggare

Undvik framtida konflikter

Kvalitetssäkrat av jurist

Säkerställ ekonomisk rättvisa

Snabbt och smidigt online

Signera med BankID

Bara 599:-

Inkl. moms

Skapa ett Samboavtal

Spara 2 500:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Kan man skriva ett samboavtal själv?

Vad krävs för att ett samboavtal ska vara giltigt?

Finns det en mall för samboavtal?

Har sambo rätt till halva bostaden?

Måste ett samboavtal bevittnas?

Vad ska ingå i ett samboavtal?