Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Inbördes Testamente

I ett inbördes testamente kan två personer, exempelvis makar eller sambor, tillsammans bestämma hur deras arv ska fördelas. Det kan även kallas för ett gemensamt testamente.

Hos LegalDesk

Pris: 999,-

Inkl. moms

Tidsforbrug

10 – 15 min.

I uppskattad tid

Traditionel advokat

Spara 4 000,-

Jämfört med traditionell advokat

Vad är ett inbördes Testamente?

Ett inbördes testamente är ett gemensamt testamente som skrivs mellan minst två personer. Det skiljer sig från ett “vanligt” testamente eftersom flera personers vilja står skrivna på samma papper. Vanligtvis skrivs ett inbördes testamente mellan makar eller sambor. 

Vem kan upprätta ett inbördes Testamente?

Inbördes testamenten skrivs om flera människor vill reglera sina arv tillsammans. Till exempel kan två makar eller sambor bestämma att de ska få ärva allt av varandra med fri förfoganderätt, oavsett vem som går bort först. 

Inbördes testamente kan också skrivas mellan syskon eller nära släktingar som inte egentligen skulle ärva varandra i första hand. Även vänner kan skriva ett inbördes testamente, men eftersom detta är ganska ovanligt erbjuder Jurio endast inbördes testamenten för makar och sambor. 

Sambor ärver inte varandra automatiskt

Sambor har ingen laglig rätt att ärva varandra. Om den ena sambon avlider är det barn, föräldrar eller syskon som ärver. Om samborna har gemensamma barn går arvet inte i första hand till den efterlevande föräldern, utan direkt till barnen. Detta är en stor skillnad mellan att vara gifta och sambor. 

Sambor som vill ärva varandra måste alltså upprätta ett testamente för att reglera arvsrätten. Med ett inbördes testamente kan båda sambors önskan skrivas samtidigt. Bland annat kan de komma överens om att de ska ärva varandra, oavsett vem som går bort först.

Inbördes Testamente mellan makar

Enligt svensk lag ärver makar varandra, även utan testamente. Men det är ändå vanligt att makar skriver ett inbördes testamente. Bland annat kan de då bestämma mer precist hur arv ska fördelas mellan gemensamma barn och eventuella särkullbarn. 

Varför ska vi skriva ett inbördes Testamente?

Ge era barn enskild egendom

Det finns flera fördelar med att skriva ett inbördes testamente. Exempelvis kan ni välja att det ni lämnar efter er ska bli arvtagarens så kallade enskilda egendom

Genom att skriva in ett villkor om enskild egendom säkerställer ni att era arvingar aldrig kommer riskera att förlora sitt arvegods i en skilsmässa. 

Hjälp era barn ekonomiskt

Med ett inbördes testamente får ni möjligheten att frångå lagens huvudregel som säger att gemensamma barn ska vänta på sitt arv tills båda föräldrar har avlidit. 

I testamentet kan ni ange att barn ska få ärva direkt när respektive förälder avlider, vilket kan passa för er som har en god ekonomi och inte tycker att barnen ska behöva vänta länge på arvet.

Skydda varandra ekonomiskt

Barn som är gemensamma inom äktenskapet ärver alltså först när båda föräldrarna har avlidit. Särkullbarn däremot, det vill säga barn från tidigare förhållanden, har rätt att kräva ut sin del av arvet direkt, utan att vänta på att den efterlevande maken har avlidit. I ett inbördes testamente kan föräldern till ett särkullbarn skriva in en vädjan om att särkullbarnet ska vänta med att kräva ut sitt arv. På så vis kan makar skydda varandra ekonomiskt. Här kan du läsa mer om testamente för makar med särkullbarn. 

Ni kan inte testamentera bort allt om ni har barn!

Det finns en viktig begränsning inom rätten att testamentera. Det går nämligen inte att göra bröstarvingar helt arvslösa. Bröstarvingar är arvingar i rakt nedstigande led, alltså dina barn, och de har alltid rätt till det som kallas för laglott, vilket motsvarar hälften av deras fulla arv. 

Skriv ditt Testamente med Jurio!

Att skriva ett testamente har aldrig varit enklare. Med Jurio kan du komma igång direkt. Vårt formulär leder dig säkert genom processen, så att du får ett testamente som täcker dina behov och önskemål. 

Skapa enkelt och snabbt ett testamente med Jurio och spara dessutom tusenlappar jämfört med en traditionell advokat. 

Klicka på ‘Skapa ett Testamente’ för att komma igång!