Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Testamente
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Regler om testamenten

Det finns lagar som reglerar hur ett testamente blir giltigt. Det finns exempelvis bestämmelser om bevittning, testatorns ålder och att testamentet ska vara skriftligt. Här kan du läsa mer om vilka regler du behöver ha koll på för testamenten.

Hos LegalDesk

Pris: 999:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 4 000:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Kraven för testamente i korthet

Det finns flera krav som ett testamente måste leva upp till för att det ska vara giltigt. Om ditt testamente felar på någon punkt, kanske för att det inte skrivits under eller för att någon av vittnena inte uppfyller rätt krav, blir testamentet ogiltigt. Testamentet kan då inte användas för att fördela arvet:

 • Den som upprättar testamentet måste vara över 18 år
 • Testamentet måste vara skriftligt
 • Testamentet måste vara undertecknat av den som upprättar testamentet
 • Två vittnen måste samtidigt ha närvarat när testatorn undertecknar testamente
 • Vittnena måste dessutom skriva under testamentet själv

Regler om testatorn

Personen som skriver testamentet (testatorn) ska ha fyllt 18 år och vara vid sina sinnens fulla bruk. Det innebär att en person med demenssjukdom antagligen inte kan skriva ett testamente som kommer anses juridiskt giltigt. En 16-åring kan skriva ett testamente, men bara över viss egendom. Den egendomen måste antingen komma från personens egen arbetsinkomst, eller vara egendom som personen fått i gåva eller i arv med villkoret att personen själv ska få råda över egendomen.

Testamentet måste vara skriftligt

Ett testamente måste som huvudregel vara ett skriftligt dokument. Det kan vara skrivet både för hand eller på dator. I vissa situationer kan ett testamente vara giltigt trots att det inte är skriftligt. Ett sådant testamente kallas nödtestamente

Regler om testamentets innehåll

Som regel får en person testamentera bort delar eller hela sin kvarlåtenskap till vem som helst. Det kan vara till en släkting, en nära vän, partner, granne, en stiftelse eller fond. Du kan också se till att det du testamenterar blir enskild egendom. Om testatorn har bröstarvingar (barn eller barnbarn) har de dock alltid rätt till sin laglott.

I testamentet kan man skriva att ens vilja är att överlåta hela sin kvarlåtenskap till en eller flera. Det är lagligt, men det kan alltid hända att en bröstarvinge väljer att begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott.

Vill du skriva ett testamente så hjälper Jurio dig med det juridiska. Vi ser till att reglerna följs och att testamentet blir juridiskt giltigt. Se bara hur enkelt det är att upprätta ditt testamente med Jurio!

Underskrift och vittnen

För att ett testamente ska vara giltigt måste du som upprättar det skriva under med din namnteckning. Det är också bra att skriva datum. Självklart ska underskriften inte kunna raderas eller ändras, och därför ska den skrivas i osuddbart bläck. 

Underskrift av ett testamente måste bevittnas av två vittnen för att testamentet ska bli giltigt. Båda vittnena måste vara i samma rum samtidigt när testatorn undertecknar testamentet. Vittnena ska sedan skriva under testamentet med en vittnesmening. Det ska klart och tydligt visa att de har förstått att det är ett testamente som de bevittnar och att de bestyrker testators namnteckning.

Vittnena behöver däremot inte känna till vad som faktiskt står i testamentet.

Vissa får inte vara vittne

Utgångspunkten är att vem som helst som är över 15 år gammal kan vara vittne till ett testamente. I lagen som reglerar arv och testamente – ärvdabalken – finns dock en lista på flera personer som inte får vara vittne till ett testamente. Dessa är:

 • Din make eller sambo
 • Dina barn och barnbarn (släktingar i rätt nedstigande led)
 • Dina bonusföräldrar och bonusbarn (svågerlag)
 • Dina föräldrar och far- och morföräldrar (släktingar i rätt uppstigande led)
 • Dina svärföräldrar, svärsöner och svärdöttrar (svågerlag)
 • Någon som är under 15 år
 • Någon som har en psykisk störning som gör att personen inte förstår vad det innebär att vara vittne

Om ett vittne tillhör någon av kategorierna ovan blir testamentet inte giltigt. Det finns ytterligare några personer som inte får vara vittnen. En person får inte vara vittne om något testamenteras till:

 • Vittnet själv
 • Vittnets make eller sambo
 • Vittnets barn och barnbarn
 • Vittnets syskon
 • Vittnets far- och morföräldrar
 • Vittnets svärföräldrar, svärsöner och svärdöttrar
 • Någon vittnet är framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för
 • Ett bolag, en förening, en stiftelse eller ett trossamfund som vittnet är styrelseledamot i.

Testamente

Säkra hur arvet efter dig fördelas

Snabbt och enkelt, online

Skräddarsytt efter dina önskemål

Kvalitetssäkrat av jurist

Gör arvet till enskild egendom

Guidning genom hela processen

Bara 999:-

Inkl. moms

Skapa ett Testamente

Spara 4 000:- jämfört med traditionell advokat