Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Testamente
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Nödtestamente

För att ett testamente ska vara giltigt måste det uppfylla särskilda juridiska formkrav. I händelse av en nödsituation, såsom ett plötsligt dödsfall eller sjukdom, kan dock ett nödtestamente upprättas.

Hos LegalDesk

Pris: 999:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 4 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är ett nödtestamente? 

Ett nödtestamente är en typ av testamente som gäller under särskilda förutsättningar, under en begränsad tid. Ett nödtestamente kan upprättas om någon som vill skriva ett testamente hastigt drabbas av en allvarlig sjukdom eller utsätts för en annan nödsituation som gör det omöjligt att upprätta ett riktigt testamente enligt de vanliga formkraven

Beakta nackdelarna med ett nödtestamente

Det finns flera faktorer som gör systemet med nödtestamente osäkert. För det första är testamenten inte nödvändigtvis det första man tänker på när olyckan är framme. För det andra kan olyckans natur göra det omöjligt för dig att upprätta ett nödtestamente – beroende på vad du råkar ut för kan din förmåga att formulera en sista vilja inte garanteras.

Slutligen är nödtestamenten enbart giltiga under en kort tid. Om du upprättar ett sådant testamente och sedan repar dig kommer testamentet efter ett tag sluta gälla, vilket du måste komma ihåg. Vi rekommenderar därför att upprätta ett ordinarie testamente i god tid!

Tack vare Jurio förenklas processen att upprätta ett testamente. Inom 10 minuter kan du få ett testamente skräddarsytt efter dina behov, kvalitetssäkrat av jurist, till en bråkdel av priset hos en traditionell jurist/advokat.

Muntligt nödtestamente med vittnen

Den som drabbats av olycka, svår sjukdom eller annat nödfall kan skapa ett muntligt nödtestamente genom beskriva sin vilja muntligen inför två vittnen. Det finns dock fortfarande strikta regler som begränsar vem som får lov att bevittna ett muntligt testamente. Därför kan det vara svårt i praktiken att upprätta ett nödtestamente som faktiskt blir juridiskt giltigt. 

Vem får bevittna ett nödtestamente? 

Kraven för att få bevittna ett nödtestamente är desamma som vid upprättande av ett ordinärt testamente. Det innebär att vittnena inte får vara: 

 • Under 15 år gamla 
 • Make, maka eller sambo till testatorn
 • Syskon till testatorn
 • Släkt i rakt uppstigande led till testatorn. Det vill säga testatorns förälder, far- eller morförälder och så vidare 
 • Släkt i rakt nedstigande led till testatorn. Det vill säga testatorns barn, barnbarn och så vidare 
 • Svågerlag i rakt uppstigande led till testatorn, till exempel testamentstagarens styv- eller svärförälder
 • Svågerlag i rakt nedstigande led till testatorn, till exempel testamentstagarens styvbarn, svärson eller svärdotter
 • Den som är god man, förmyndare, eller förvaltare till testatorn
 • Den som är fullmaktshavare eller framtidsfullmaktshavare åt testatorn
 • Vittnen får inte ha en psykisk störning som innebär att hen saknar insikt om vittnesbekräftelsen

Enligt svensk lag får inte heller testamentstagare bevittna testamentet. Reglerna innebär att följande människor inte får vara vittne:

 • Den som är testamentstagare
 • Syskon till en testamentstagare
 • Den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag med en testamentstagare
 • Den som är ledamot av styrelsen för en förening, ett bolag, ett trossamfund eller stiftelse får inte bevittna ett testamente där den juridiska personen hen företräder är testamentstagare

Skriftligt nödtestamente utan vittnen

Vid vissa nödsituationer kan testatorn skriva ner sin vilja och underteckna den utan vittnen. Testamentet kallas då för ett holografiskt testamente, och för att det ska anses giltigt måste det vara skrivet för hand. Det beror på att man anser sig vara säker på att det verkligen är testatorns äkta vilja som uttrycks när det skrivs för hand.

Att skicka ett sms eller spela in sin vilja anses inte vara ett giltigt holografiskt testamente av den svenska domstolen, eftersom det inte kan undertecknas. 

Med Jurio kan du upprätta ett ordinarie testamente redan idag. Snabbt, enkelt och säkert!

Hur länge är ett nödtestamente giltigt? 

Ett nödtestamente är bara giltigt i 3 månader från det att testatorn åter har möjlighet att upprätta ett vanligt testamente. Om ett nödtestamente upprättas i samband med en allvarlig olycka kommer det sluta gälla ifall den drabbade har möjlighet att skriva ett giltigt testamente tre månader senare.

Skapa ett testamente med Jurio!

Att förlita sig på att man i en nödsituation kommer hinna upprätta ett nödtestamente är inget vi rekommenderar. Om du vet att du vill fördela din egendom på ett särskilt sätt är det klokt att skriva ett ordinärt testamente i god tid. Då vet du med säkerhet att alla formkrav stämmer och att testamentet kommer vara juridiskt giltigt.

Med Jurio kan du snabbt och enkelt skapa ett testamente, helt baserat på dina behov och önskemål. Testamente skapas genom att du svarar på frågor i vårt smarta formulär. När du betalat får du ditt testamente direkt, tillsammans med tydliga instruktioner för hur du ska gå tillväga för att dokumentet ska bli giltigt.

Testamente

Säkra hur arvet efter dig fördelas

Snabbt och enkelt, online

Skräddarsytt efter dina önskemål

Kvalitetssäkrat av jurist

Gör arvet till enskild egendom

Guidning genom hela processen

Bara 999:-

Inkl. moms

Skapa ett Testamente

Spara 4 000:- jämfört med traditionell advokat