Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Äktenskapsförord

 


Ni börjar nu skapa ert äktenskapsförord. Genom att svara på våra frågor skräddarsys avtalet efter era behov. 


Om ni har några frågor eller behöver hjälp är ni välkomna att kontakta oss i chatten, på telefonnummer
08-446 889 49 eller genom e-post till kontakt@jurio.com.


Tryck på 'Vidare' för att komma igång!

Make 1
 

 
Make 2
 

 


 

Om någon av er eller ni båda ska byta efternamn när ni gifter er, ska ni ändå ange ert nuvarande efternamn ovan. Om ni redan hunnit ansöka om namnbyte hos Skatteverket och fått ansökan registrerad, ska ni använda det nya efternamnet.


 

Äktenskapsförordet ni skapar nu kommer helt ersätta det tidigare äktenskapsförordet. För att behålla vissa bestämmelser från tidigare äktenskapsförord behöver ni därför inkludera det på nytt i det nya. 

Är syftet med ert nya äktenskapsförord att ångra det tidigare, så att det blir som om ni aldrig skrivit ett äktenskapsförord från första början? Eller är syftet att uppdatera vad som ska och inte ska vara enskild egendom?
 

Ni får nu välja vad som ska vara enskild egendom, vilket är sådan egendom som ni inte behöver dela värdet av med den andra maken vid en bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. Egendom som inte är enskild egendom är så kallat giftorättsgods, vilket ska delas lika mellan makarna vid skilsmässa eller dödsfall. 

Allt ni äger (och kommer äga i framtiden) ska vara enskild egendom

När äktenskapet upphör behåller vardera make "sitt" och ingen bodelning genomförs. I praktiken blir det som att ni inte är gifta, sett till era egendomsförhållanden, eftersom ni inte kommer behöva dela med er av något vid separation eller dödsfall. Sådant ni har köpt tillsammans kommer ni bli delägare till, precis som om du t.ex. samäger ett hus med ett syskon. 
 
 

Vid en framtida bodelning behåller ni allt det ni ägde innan äktenskapet för er själva 

Det ni köpt, tjänat eller fått efter att ni gift er kommer däremot vara giftorättsgods och ingå som huvudregel i en bodelning. Om ni väljer detta alternativ är det viktigt att ni dokumenterar era tillgångar för att ha koll på vad ni ägt innan äktenskapets ingående. 
 

Med detta val får ni välja ut specifika saker som ska vara enskild egendom.

Det kan till exempel vara den ena makens aktier i ett företag eller den andra makens sommarstuga. Det ni inte gör till enskild egendom kommer vara giftorättsgods och delas som utgångspunkt lika mellan er ifall äktenskapet upphör.
 


Ni får nu välja vad som ska vara enskild egendom.

För pengar, aktier eller pensionsrättigheter kan ni bara göra det som ni äger nu till enskild egendom. Om ni vill att även framtida pengar, aktier, pensionsrättigheter m.m. ska vara enskild egendom behöver ni gå tillbaka i formuläret till steget 'Enskild egendom' och välja att 'Allt ska vara enskild egendom'
 

 
 

%
%

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt bankkonto. 

Eftersom ni redan är gifta kommer dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord vara den relevanta för att bestämma beloppet. Det belopp som finns på bankkontot dagen för undertecknande är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt bankkonto.

Eftersom ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer dagen då ni ingår äktenskap vara den relevanta för att bestämma beloppet. Det belopp som finns på bankkontot dagen ni gifter er är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

kr.

Din enskilda firmas organisationsnummer detsamma som ditt personnummer.

Eftersom ni redan är gifta kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. Det är innehavet har då, exempelvis aktierna i aktiebolaget eller andelen i handelsbolaget, som blir enskild egendom. Vid någon slags förändring i framtiden, så som nyemission eller byte av bolagsform, behöver ett nytt äktenskapsförord upprättas för att reglera företaget. 

Eftersom ni är blivande makar och ska gifta er kommer er brytdag att vara dagen då ni ingår äktenskap. Det är innehavet har då, exempelvis aktierna i aktiebolaget eller andelen i handelsbolaget, som blir enskild egendom. Vid någon slags förändring i framtiden, så som nyemission eller byte av bolagsform, behöver ett nytt äktenskapsförord upprättas för att reglera företaget. 


behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt konto. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom.

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt konto. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Pensionssparande kan göras till enskild egendom. Om ditt pensionssparande sker i tjänstepension, i pensionsförsäkring, eller i individuellt pensionssparande (IPS), kan du välja ett av alternativen nedan.

Om du pensionssparar i ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring (KF) eller i ett aktie- och fondkonto (AF) och vill göra sparandet till enskild egendom, välj alternativet "Värdepapper". 

Om din arbetsgivare äger din tjänstepension behöver den vanligtvis inte göras till enskild egendom. De fallen där tjänstepensionen behöver göras till enskild egendom, är exempelvis när du själv har ett bestämmande inflytande över din tjänstepension. Detta kan till exempel vara om du löneväxlar, eller om du driver ett fåmansföretag och själv bestämmer över din tjänstepension.
 

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De pensionsrättigheter som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De pensionsrättigheter som har intjänat på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Fyll själv i vad du vill göra till enskild egendom. Den egendom du beskriver måste vara klar och individualiserad. 

Det finns vissa gränser för att vad som får göras till enskild egendom. Nedan följer ett par saker att tänka på:

 1. Du får endast bestämma att sådan egendom som tillhör ska vara hens enskild egendom. Du kan alltså inte ange att något som tillhör ska vara s enskilda egendom.
 2. Skulder kan inte göras till enskild egendom. Däremot kommer skulder kopplade till enskild egendom, såsom ett bolån till en fastighet som är enskild, inte att räknas med i en bodelning.
 3. Du kan inte välja att ett framtida innehav på ett bankkonto, pensionsfond, aktiekonto, investeringssparkonto eller liknande ska vara enskild egendom. Du kan endast bestämma att ditt nuvarande innehav idag ska vara enskild egendom.

%
%

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt bankkonto. 

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord vara den relevanta för att bestämma beloppet. Det beloppet som finns på bankkontot på dagen för undertecknande är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt bankkonto.

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer dagen då ni ingår äktenskap vara den relevanta för att bestämma beloppet. Det beloppet som finns på bankkontot dagen ni gifter er är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

kr.

Din enskilda firmas organisationsnummer detsamma som ditt personnummer.

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. Det är innehavet har då, exempelvis aktierna i aktiebolaget eller andelen i handelsbolaget, som blir enskild egendom. Vid någon slags förändring i framtiden, så som nyemission eller byte av bolagsform, behöver ett nytt äktenskapsförord upprättas för att reglera företaget. 

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. Det är innehavet har då, exempelvis aktierna i aktiebolaget eller andelen i handelsbolaget, som blir enskild egendom. Vid någon slags förändring i framtiden, så som nyemission eller byte av bolagsform, behöver ett nytt äktenskapsförord upprättas för att reglera företaget. 

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt konto. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt konto. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Pensionssparande kan göras till enskild egendom. Om ditt pensionssparande sker i tjänstepension, i pensionsförsäkring, eller i individuellt pensionssparande (IPS), kan du välja ett av alternativen nedan.

Om du pensionssparar i ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring (KF) eller i ett aktie- och fondkonto (AF) och vill göra sparandet till enskild egendom, välj alternativet "Värdepapper". 

Om din arbetsgivare äger din tjänstepension behöver den vanligtvis inte göras till enskild egendom. De fallen där tjänstepensionen behöver göras till enskild egendom, är exempelvis när du själv har ett bestämmande inflytande över din tjänstepension. Detta kan till exempel vara om du löneväxlar, eller om du driver ett fåmansföretag och själv bestämmer över din tjänstepension.
 

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De pensionsrättigheter som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De pensionsrättigheter som har intjänat på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Fyll själv i vad du vill göra till enskild egendom. Den egendom du beskriver måste vara klar och individualiserad. 

Det finns vissa gränser för att vad som får göras till enskild egendom. Nedan följer ett par saker att tänka på:

 1. Du får endast bestämma att sådan egendom som tillhör ska vara hens enskild egendom. Du kan alltså inte ange att något som tillhör ska vara s enskilda egendom.
 2. Skulder kan inte göras till enskild egendom. Däremot kommer skulder kopplade till enskild egendom, såsom ett bolån till en fastighet som är enskild, inte att räknas med i en bodelning.
 3. Du kan inte välja att ett framtida innehav på ett bankkonto, pensionsfond, aktiekonto, investeringssparkonto eller liknande ska vara enskild egendom. Du kan endast bestämma att ditt nuvarande innehav idag ska vara enskild egendom.

%
%

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt bankkonto. 

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord vara den relevanta för att bestämma beloppet. Det beloppet som finns på bankkontot på dagen för undertecknande är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt bankkonto.

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer dagen då ni ingår äktenskap vara den relevanta för att bestämma beloppet. Det beloppet som finns på bankkontot dagen ni gifter er är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

 

kr.

Din enskilda firmas organisationsnummer detsamma som ditt personnummer.

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. Det är innehavet har då, exempelvis aktierna i aktiebolaget eller andelen i handelsbolaget, som blir enskild egendom. Vid någon slags förändring i framtiden, så som nyemission eller byte av bolagsform, behöver ett nytt äktenskapsförord upprättas för att reglera företaget. 

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. Det är innehavet har då, exempelvis aktierna i aktiebolaget eller andelen i handelsbolaget, som blir enskild egendom. Vid någon slags förändring i framtiden, så som nyemission eller byte av bolagsform, behöver ett nytt äktenskapsförord upprättas för att reglera företaget. 

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt konto. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt konto. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Pensionssparande kan göras till enskild egendom. Om ditt pensionssparande sker i tjänstepension, i pensionsförsäkring, eller i individuellt pensionssparande (IPS), kan du välja ett av alternativen nedan.

Om du pensionssparar i ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring (KF) eller i ett aktie- och fondkonto (AF) och vill göra sparandet till enskild egendom, välj alternativet "Värdepapper". 

Om din arbetsgivare äger din tjänstepension behöver den vanligtvis inte göras till enskild egendom. De fallen där tjänstepensionen behöver göras till enskild egendom, är exempelvis när du själv har ett bestämmande inflytande över din tjänstepension. Detta kan till exempel vara om du löneväxlar, eller om du driver ett fåmansföretag och själv bestämmer över din tjänstepension.
 

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De pensionsrättigheter som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De pensionsrättigheter som har intjänat på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Fyll själv i vad du vill göra till enskild egendom. Den egendom du beskriver måste vara klar och individualiserad. 

Det finns vissa gränser för att vad som får göras till enskild egendom. Nedan följer ett par saker att tänka på:

 1. Du får endast bestämma att sådan egendom som tillhör ska vara hens enskild egendom. Du kan alltså inte ange att något som tillhör ska vara s enskilda egendom.
 2. Skulder kan inte göras till enskild egendom. Däremot kommer skulder kopplade till enskild egendom, såsom ett bolån till en fastighet som är enskild, inte att räknas med i en bodelning.
 3. Du kan inte välja att ett framtida innehav på ett bankkonto, pensionsfond, aktiekonto, investeringssparkonto eller liknande ska vara enskild egendom. Du kan endast bestämma att ditt nuvarande innehav idag ska vara enskild egendom. 

%
%

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt bankkonto. 

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord vara den relevanta för att bestämma beloppet. Det beloppet som finns på bankkontot på dagen för undertecknande är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt bankkonto.

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer dagen då ni ingår äktenskap vara den relevanta för att bestämma beloppet. Det beloppet som finns på bankkontot dagen ni gifter er är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

kr.

Din enskilda firmas organisationsnummer detsamma som ditt personnummer.

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. Det är innehavet har då, exempelvis aktierna i aktiebolaget eller andelen i handelsbolaget, som blir enskild egendom. Vid någon slags förändring i framtiden, så som nyemission eller byte av bolagsform, behöver ett nytt äktenskapsförord upprättas för att reglera företaget. 

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. Det är innehavet har då, exempelvis aktierna i aktiebolaget eller andelen i handelsbolaget, som blir enskild egendom. Vid någon slags förändring i framtiden, så som nyemission eller byte av bolagsform, behöver ett nytt äktenskapsförord upprättas för att reglera företaget. 

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt konto. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt konto. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Pensionssparande kan göras till enskild egendom. Om ditt pensionssparande sker i tjänstepension, i pensionsförsäkring, eller i individuellt pensionssparande (IPS), kan du välja ett av alternativen nedan.

Om du pensionssparar i ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring (KF) eller i ett aktie- och fondkonto (AF) och vill göra sparandet till enskild egendom, välj alternativet "Värdepapper". 

Om din arbetsgivare äger din tjänstepension behöver den vanligtvis inte göras till enskild egendom. De fallen där tjänstepensionen behöver göras till enskild egendom, är exempelvis när du själv har ett bestämmande inflytande över din tjänstepension. Detta kan till exempel vara om du löneväxlar, eller om du driver ett fåmansföretag och själv bestämmer över din tjänstepension.
 

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De pensionsrättigheter som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De pensionsrättigheter som har intjänat på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Fyll själv i vad du vill göra till enskild egendom. Den egendom du beskriver måste vara klar och individualiserad. 

Det finns vissa gränser för att vad som får göras till enskild egendom. Nedan följer ett par saker att tänka på:

 1. Du får endast bestämma att sådan egendom som tillhör ska vara hens enskild egendom. Du kan alltså inte ange att något som tillhör ska vara s enskilda egendom.
 2. Skulder kan inte göras till enskild egendom. Däremot kommer skulder kopplade till enskild egendom, såsom ett bolån till en fastighet som är enskild, inte att räknas med i en bodelning.
 3. Du kan inte välja att ett framtida innehav på ett bankkonto, pensionsfond, aktiekonto, investeringssparkonto eller liknande ska vara enskild egendom. Du kan endast bestämma att ditt nuvarande innehav idag ska vara enskild egendom.

%
%

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt bankkonto. 

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord vara den relevanta för att bestämma beloppet. Det beloppet som finns på bankkontot på dagen för undertecknande är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt bankkonto.

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer dagen då ni ingår äktenskap vara den relevanta för att bestämma beloppet. Det beloppet som finns på bankkontot dagen ni gifter er är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

kr.

Din enskilda firmas organisationsnummer detsamma som ditt personnummer.

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. Det är innehavet har då, exempelvis aktierna i aktiebolaget eller andelen i handelsbolaget, som blir enskild egendom. Vid någon slags förändring i framtiden, så som nyemission eller byte av bolagsform, behöver ett nytt äktenskapsförord upprättas för att reglera företaget. 

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. Det är innehavet har då, exempelvis aktierna i aktiebolaget eller andelen i handelsbolaget, som blir enskild egendom. Vid någon slags förändring i framtiden, så som nyemission eller byte av bolagsform, behöver ett nytt äktenskapsförord upprättas för att reglera företaget. 

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt konto. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt konto. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Pensionssparande kan göras till enskild egendom. Om ditt pensionssparande sker i tjänstepension, i pensionsförsäkring, eller i individuellt pensionssparande (IPS), kan du välja ett av alternativen nedan.

Om du pensionssparar i ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring (KF) eller i ett aktie- och fondkonto (AF) och vill göra sparandet till enskild egendom, välj alternativet "Värdepapper". 

Om din arbetsgivare äger din tjänstepension behöver den vanligtvis inte göras till enskild egendom. De fallen där tjänstepensionen behöver göras till enskild egendom, är exempelvis när du själv har ett bestämmande inflytande över din tjänstepension. Detta kan till exempel vara om du löneväxlar, eller om du driver ett fåmansföretag och själv bestämmer över din tjänstepension.
 

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De pensionsrättigheter som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De pensionsrättigheter som har intjänat på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Fyll själv i vad du vill göra till enskild egendom. Den egendom du beskriver måste vara klar och individualiserad. 

Det finns vissa gränser för att vad som får göras till enskild egendom. Nedan följer ett par saker att tänka på:

 1. Du får endast bestämma att sådan egendom som tillhör ska vara hens enskild egendom. Du kan alltså inte ange att något som tillhör ska vara s enskilda egendom.
 2. Skulder kan inte göras till enskild egendom. Däremot kommer skulder kopplade till enskild egendom, såsom ett bolån till en fastighet som är enskild, inte att räknas med i en bodelning.
 3. Du kan inte välja att ett framtida innehav på ett bankkonto, pensionsfond, aktiekonto, investeringssparkonto eller liknande ska vara enskild egendom. Du kan endast bestämma att ditt nuvarande innehav idag ska vara enskild egendom.

%
%

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt bankkonto. 

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord vara den relevanta för att bestämma beloppet. Det beloppet som finns på bankkontot på dagen för undertecknande är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt bankkonto.

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer dagen då ni ingår äktenskap vara den relevanta för att bestämma beloppet. Det beloppet som finns på bankkontot dagen ni gifter er är s enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Om beloppet i framtiden ökar, kommer den delen som överstiger beloppet inte vara s enskilda egendom.

kr.

Din enskilda firmas organisationsnummer detsamma som ditt personnummer.

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. Det är innehavet har då, exempelvis aktierna i aktiebolaget eller andelen i handelsbolaget, som blir enskild egendom. Vid någon slags förändring i framtiden, så som nyemission eller byte av bolagsform, behöver ett nytt äktenskapsförord upprättas för att reglera företaget.  

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. Det är innehavet har då, exempelvis aktierna i aktiebolaget eller andelen i handelsbolaget, som blir enskild egendom. Vid någon slags förändring i framtiden, så som nyemission eller byte av bolagsform, behöver ett nytt äktenskapsförord upprättas för att reglera företaget. 

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt konto. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

behöver ha ensam tillgång till det konto som väljs, det kan inte vara ett gemensamt konto. Du får i ett senare steg välja om även avkastning, såsom aktieutdelning, ska vara enskild egendom.

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De värdepapper som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida köp av värdepapper. Om förvärvar nya värdepapper i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya värdepapperna till enskild egendom. 

Pensionssparande kan göras till enskild egendom. Om ditt pensionssparande sker i tjänstepension, i pensionsförsäkring, eller i individuellt pensionssparande (IPS), kan du välja ett av alternativen nedan.

Om du pensionssparar i ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring (KF) eller i ett aktie- och fondkonto (AF) och vill göra sparandet till enskild egendom, välj alternativet "Värdepapper". 

Om din arbetsgivare äger din tjänstepension behöver den vanligtvis inte göras till enskild egendom. De fallen där tjänstepensionen behöver göras till enskild egendom, är exempelvis när du själv har ett bestämmande inflytande över din tjänstepension. Detta kan till exempel vara om du löneväxlar, eller om du driver ett fåmansföretag och själv bestämmer över din tjänstepension.
 

Eftersom ni angett att ni redan är gifta, kommer er brytdag att vara den dagen då ni undertecknar detta äktenskapsförord. De pensionsrättigheter som äger på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Eftersom ni angett att ni är blivande makar, och därmed ska gifta er, kommer er brytdag att vara den dagen då ni ingår äktenskap. De pensionsrättigheter som har intjänat på brytdagen är hens enskilda egendom, och kommer undantas från en framtida bodelning. Detta äktenskapsförord täcker därmed inte framtida intjänade pensionsrättigheter. Om intjänar nya pensionsrättigheter i framtiden, behöver ni skriva ett nytt äktenskapsförord som även gör de nya pensionsrättigheterna till enskild egendom. 

Fyll själv i vad du vill göra till enskild egendom. Den egendom du beskriver måste vara klar och individualiserad. 

Det finns vissa gränser för att vad som får göras till enskild egendom. Nedan följer ett par saker att tänka på:

 1. Du får endast bestämma att sådan egendom som tillhör ska vara hens enskild egendom. Du kan alltså inte ange att något som tillhör ska vara s enskilda egendom.
 2. Skulder kan inte göras till enskild egendom. Däremot kommer skulder kopplade till enskild egendom, såsom ett bolån till en fastighet som är enskild, inte att räknas med i en bodelning.
 3. Du kan inte välja att ett framtida innehav på ett bankkonto, pensionsfond, aktiekonto, investeringssparkonto eller liknande ska vara enskild egendom. Du kan endast bestämma att ditt nuvarande innehav idag ska vara enskild egendom.

Här kan ni välja att gåvor, arv eller förmåner en av er har fått, eller i framtiden kommer att få, ska vara denna makens enskilda egendom. Det betyder att gåvan, arvet eller förmånen, undantas från en framtida bodelning.

Om ni inte vill att något av sakerna nedan ska bli enskild egendom, gå vidare utan att kryssa i något av alternativen.

Välj vilka typer av förvärv som ska vara respektive makes enskilda egendom.

Med detta val blir gåvor ni har fått, och även framtida gåvor, enskild egendom. Med gåvor menas något av större värde som någon av er har fått, till exempel en sommarstuga. 

Med detta val blir arv från en släkting enskild egendom. Vanligtvis ärver ni från era föräldrar, men beroende på hur er familjesituation ser ut kan ni även ärva från andra släktingar.

Med detta val säkerställer ni att egendom ni får från testamente ska vara enskild. Det kan röra sig om en släkting som vill ge er ett extra stort arv jämfört med andra arvingar, eller kanske en familjevän utan egna barn, som vill låta er ärva genom testamente. 

Med detta val blir förmånstagarförordnanden av olika slag enskild egendom. En förmån är pengar du får om du är angiven som förmånstagare i en viss försäkring, exempelvis livförsäkring där du får pengar om den som köpt försäkringen går bort Detsamma gäller för olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring. Du kan även vara förmånstagare vid ett individuellt pensionssparande (IPS).

Avkastning

Avkastning, alltså vinst, från enskild egendom blir inte automatiskt enskild egendom. Trots att exempelvis aktier gjorts till enskild egendom kommer vinster vara giftorättsgods och ingå i en bodelning. Ni får nu ändra på detta om ni vill. 


Surrogat

Sådant som träder istället för enskild egendom kallas för surrogat. Surrogat kan bli aktuellt om du exempelvis säljer en lägenhet som är enskild egendom och köper en villa för pengarna, eller använder pengar som är enskild egendom för att köpa en bil. 

Som utgångspunkt blir surrogat enskild egendom per automatik enligt lagen. Ni får nu dock möjligheten att