Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Upphävande av Äktenskapsförord

 

 

Ni börjar nu skapa ett äktenskapsförord vars syfte är att återställa all er egendom till giftorättsgods. När det nya dokumentet har registrerats hos Skatteverket kommer det vara som om ni aldrig skrivit ett äktenskapsförord.

 
Om ni har några frågor eller behöver hjälp är ni välkomna att kontakta oss i chatten, på telefonnummer
08-446 889 49 eller genom e-post till kontakt@jurio.com.


Tryck på 'Vidare' för att komma igång!

Make/Maka 1
 


 
Make/Maka 2
 

Detta dokument gör att allt ni gjorde till enskild egendom i ert tidigare äktenskapsförord kommer återgå till att vara giftorättsgods. Om ni istället vill skriva ett helt nytt äktenskapsförord eller lägga till en ändring till ert nuvarande – klicka här.
 

 


 
Undantag: Gåvor och arv

Allt ni tidigare har gjort till enskild egendom kommer nu återgå till att vara giftorättsgods – men det finns vissa undantag:

Gåvor och arv som ni fått med villkor om enskild egendom kommer förbli enskild egendom. Det är nämligen inte ni, utan den som skrivit gåvobrevet/testamentet som bestämt att egendomen ska vara enskild. Även framtida gåvor och arv med detta villkor kommer räknas som enskild egendom.


Exempel:

får en bil. I gåvobrevet står det att bilen ska vara enskild egendom. I händelse av en skilsmässa eller dödsfall fortsätter bilen och dess hela värde tillhöra . Allt annat delas lika mellan makarna.

Signeringsdatum
 

 
Tips!

Om ni undertecknade äktenskapsförordet på två olika datum ska ni välja det senare datumet.

 Registreringsdatum 
 

 
Tips!

Om ni inte kan hitta ert äktenskapsförord kan ni beställa en kopia hos Skatteverket. Om ert äktenskapsförord registrerades före oktober 2011 ska ni istället vända er till tingsrätten i den stad där det registrerades.

I ett lagvalsavtal bestämmer ni vilket lands lag som ska gälla vid en bodelning. Det lands lag ni väljer kommer att gälla oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. Med Jurio kan ni bara välja att svensk lag ska gälla.
 

Så bra! Detta lagvalsavtal kommer fortsätta gälla.


 
Fyll i de rutor som stämmer för att avgöra om ni bör lägga till ett lagvalsavtal.
 Kryssa för de rutor som stämmer nedan.

 


 


Kryssa för de rutor som stämmer nedan.

 


Framtidsplaner
 

Toppen! Det verkar inte som att ni behöver ett lagvalsavtal. Ni kan fortsätta vidare till nästa avslutande steg.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att varken är svensk medborgare eller bosatt i Sverige. För makar från olika länder kan det vara en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 


Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla kommer olika lagar att bestämma det åt er. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att varken är svensk medborgare eller bosatt i Sverige. För makar från olika länder kan det vara en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 


Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla kommer olika lagar att bestämma det åt er. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

OBS!
Ni har angett att varken eller är svenska medborgare eller boende i Sverige. Enligt nuvarande EU-regler kan ni inte välja att svensk lag ska tillämpas för era förmögenhetsförhållanden. 

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att är svensk medborgare, men bosatt utomlands. För makar bosatta i olika länder kan det vara en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 


Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla kommer olika lagar att bestämma det åt er. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att ingen av er är svensk medborgare, och att är bosatt utomlands. För makar bosatta i olika länder kan det vara en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla kommer olika lagar att bestämma det åt er. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att är svensk medborgare, men att ni är bosatta utomlands. För makar bosatta utomlands med koppling till Sverige kan vara en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 


Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla kommer olika lagar att bestämma det åt er. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att ingen av er är svensk medborgare, och att är bosatt utomlands. För makar bosatta i olika länder kan det vara en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 


Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla kommer olika lagar att bestämma det åt er. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att är utländsk medborgare. För makar med olika medborgarskap kan det vara en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 


Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att är svensk medborgare, men att ni är bosatta utomlands. För makar bosatta utomlands med koppling till Sverige kan vara en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 


Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla kommer olika lagar att bestämma det åt er. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att är utländsk medborgare. För makar med olika medborgarskap kan det innebära en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 


Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att är bosatt utomlands. För makar bosatta i olika länder kan det innebära en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 


Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla, kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att är bosatt utomlands och att är utländsk medborgare. Eftersom ni båda har kopplingar till utlandet kan det innebära en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 


Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla kommer olika lagar att bestämma det åt er. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att både och är svenska medborgare, men bosatta utomlands. För makar bosatta utanför Sverige kan det innebära en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 


Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla kommer olika lagar att bestämma det åt er. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att är bosatt utomlands, och att är utländsk medborgare. Eftersom ni båda har kopplingar till utlandet kan det innebära en trygghet att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 


Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla kommer olika lagar att bestämma det åt er. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att ingen av er är svenska medborgare men att ni är bosatta i Sverige. Eftersom ni båda har kopplingar till utlandet kan det kännas tryggt att på förhand bestämma vilket lands lag som ska gälla vid en eventuell skilsmässa. 


Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla kommer olika lagar att bestämma det åt er. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Behöver vi ett lagvalsavtal?

Ni har angett att ni båda bor i Sverige och är svenska medborgare, men att båda eller någon av er planerar att flytta utomlands. Om ni flyttar utomlands utan att skriva ett lagvalsavtal finns en risk att ett annat lands lag kommer gälla för er om ni skiljer er. Det kan därför vara tryggt att välja att svensk lag ska gälla för ert äktenskap.

Om ni inte själva väljer vilket lands lag som ska gälla kommer olika lagar att bestämma det åt er istället. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på era medborgarskap och de länder ni bott i tidigare.

Ert dokument är klart!

 

Nästan färdiga! Efter betalning får ni omedelbart tillgång till ert nya äktenskapsförord under fliken 'Mina dokument'.

Dokumentet behöver registreras i original hos Skatteverket för att bli juridiskt giltigt. Vi guidar er hur ni går till väga med registreringen. 

Vi erbjuder en nöjdhetsgaranti, som du kan läsa om i våra allmänna villkor. Om ni har några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss genom e-post till kontakt@jurio.com, på telefonnummer 08-446 889 49 eller via vår chatt.


 
Fakturering som revisor, rådgivare eller redovisningskonsult

 
Du som upprättar detta dokument är med i Jurios partnerskap för revisorer, rådgivare och redovisningskonsulter. För att få bättre överblick över vem som har skapat detta dokument, eller vilken av dina kunder som dokumentet skapas åt, kan du fylla i en valfri referens i fältet nedan. Referensen kommer sedan visas på den samlade fakturan som skickas till dig i slutet av månaden.
 

Document

Upphävande av Äktenskapsförord

Du kan korrigera dokumentet tills underskrift

tilfredshedsgaranti