Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Lagerbolag
ditt dokument påbörjas ...
15
Det tar 15 från början till slut

Bolagsordning

Alla aktiebolag måste ha ett dokument som beskriver företagets grundläggande regler – en så kallad bolagsordning. Tillsammans med svensk lag sätter bolagsordningen ramarna för verksamheten. Här går vi igenom vad den ska innehålla.

Hos LegalDesk

Pris: 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Traditionel advokat

Spara tid och pengar.

Få mer över till annat.

Tidsforbrug

Enkelt och smidigt.

Alltid hos Jurio.

Innehållsförteckning

Vad är en bolagsordning?

När ett aktiebolag bildas, exempelvis genom att köpa ett lagerbolag, måste även en bolagsordning upprättas. Bolagsordningen är en samling regler som ska gälla för bolaget och dess ägare. Dessa regler blir allra viktigast när det gäller hur bolaget ska styras.

Vissa uppgifter måste ingå i bolagsordningen enligt svensk lag, men i övrigt är det upp till bolagets grundare att bestämma vad dokumentet ska innehålla. Denna frihet innebär att grundarna har en stor möjlighet att anpassa bolagsordningen efter sina önskemål. Det är till exempel vanligt att bolagsordningen innehåller bestämmelser om hur aktier får överlåtas.

Vad måste en bolagsordning innehålla?

Den svenska aktiebolagslagen bestämmer vilka uppgifter som måste finnas med i en bolagsordning. Dessa är: 

 • Bolagets företagsnamn
 • Var styrelsen har sitt säte, som också är den ort där bolagsstämman ska hållas 
 • Vilken typ av verksamhet företaget ska bedriva, verksamhetsbeskrivning 
 • Aktiekapitalets storlek 
 • Antalet aktier bolaget ska ha
 • Antalet styrelseledamöter och suppleanter
 • Antalet revisorer, eller uppgift om att bolaget inte har några revisorer 
 • Hur kallelse till bolagsstämman ska ske
 • Bolagets räkenskapsår

Kallelse till bolagsstämma

I bolagsordningen kan varje företag ta in särskilda regler kring kallelsen till stämman: 

 • Det är vanligt att företaget väljer att skriva in vilka beslut som ska fattas på bolagsstämman.
 • Man kan också skriva in att bolaget ska ha flera årsstämmor utöver den ordinarie bolagsstämman, men det är relativt ovanligt – för många bolag räcker det med en årsstämma.
 • Privata bolag kan välja att kallelsen till bolagsstämman ska kunna skickas ut senare än ordinarie tidpunkt genom att skriva in detta i bolagsordningen. 
 • Varje bolag kan också i sin bolagsordning välja hur själva kallelsen ska skickas ut – till exempel att den ska ske genom annonsering i post och inrikes tidningar eller via e-post.

Kallelse till bolagsstämman kan kännas klurigt – därför har vi tagit fram en guide så att du har full koll! Läs mer om kallelse till bolagsstämma här

Frivilliga paragrafer i bolagsordningen

Det går bra att införa fler regler i bolagsordningen – så länge de inte strider mot aktiebolagslagen eller annan lag. Sådana frivilliga paragrafer kallas för förbehåll och det är regler som på något sätt påverkar aktierna eller aktiekapitalet. 

Det finns ingen klar gräns för vilka frivilliga bestämmelser som är möjliga eller tillåtna. Det är upp till aktieägarna att bestämma vad som ska gälla i det specifika bolaget, inom ramarna för svensk lag.

Exempel på förbehåll i bolagsordningen

För att göra bolagsordningen skräddarsydd till ditt bolag kan ni lägga till vissa förbehåll. Ett förbehåll är kort beskrivet ett villkor som ställer upp vissa ramar för hur aktieägarna får agera. 

Till exempel kan ett hembudsförbehåll användas ifall ni vill att några särskilda personer (exempelvis övriga aktieägare) ska erbjudas att köpa en annan delägares aktier, innan hen erbjuder att sälja dem till någon utomstående.

Hembudsförbehåll

Med ett hembudsförbehåll kan du begränsa rätten att fritt överlåta aktier. Det innebär att en som har köpt aktier i bolaget kommer att behöva erbjuda att sälja aktierna till befintliga aktieägare i bolaget. Hembudsförbehållet är alltså ett slags skydd mot utomstående ägande i bolaget.

Förköpsförbehåll

Ett annat sätt att begränsa rätten att fritt överlåta aktier på är genom ett förköpsförbehåll. Denna typ av förbehåll ger befintliga aktieägare förköpsrätt till aktier som ska överlåtas. En aktieägare som vill sälja sina aktier måste alltså först vända sig till övriga aktieägare. 

Samtyckesförbehåll

Ett tredje sätt att begränsa rätten att fritt överlåta aktier är genom ett samtyckesförbehåll. Det innebär att styrelsen och/eller bolagsstämman måste ge sitt samtycke innan en aktie överlåts till en ny ägare. 

Lagerbolag med Jurio: Så går det till

Kan jag ändra i bolagsordningen? 

Ja, det går alldeles utmärkt att göra en ändring av bolagsordningen. För att göra ändringar ska beslut fattas på bolagsstämman och de ändringar ni har kommit fram till ska sedan registreras hos Bolagsverket. 

När du anmäler ändring till Bolagsverket ska du skicka in den nya bolagsordningen tillsammans med protokoll från bolagsstämman där det framgår vilka ändringar som har gjorts. För att få tillämpa och använda er av de nya ändringarna i bolagsordningen måste ni vänta på att bolagsordningen blir registrerad. 

Hos Jurio ingår bolagsordningen

En bolagsordning är grundläggande för varje företags verksamhet och reglerar allt från bolagets namn och syfte till hur beslut fattas och vem som ansvarar för vad.

Genom att köpa ett lagerbolag kan du snabbt och enkelt komma igång med din affärsidé utan att behöva bekymra dig om att skapa en bolagsordning från början. Med ett förinställt lagerbolag från oss får du en smidig start och kan fokusera på att utveckla din verksamhet istället för att navigera genom byråkratiska processer!

Lagerbolag

Vi hjälper dig att förverkliga din företagsdröm – Smidigt, prisvärt och juridiskt korrekt

Mindre pappersarbete

Juridiskt kvalitetssäkrade dokument

Slipp Bolagsverkets handläggningstider

Alla nödvändiga dokument ingår

Ett av marknadens bästa priser

Från 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Skapa ett Lagerbolag

Spara 2 000:- jämfört med traditionell advokat

*Priset är exkl. moms och Bolagsverkets avgifter på 3 300 kr. Total kostnad blir 6 273.75 kr, inkl. moms. 25 000 kr i aktiekapital tillkommer.